Bosch avasi innovaatiohautomon Lundiin

  • Bosch vahvistaa alueellista läsnäoloaan Ruotsissa aluksi 50 insinöörillä
  • Tieteidenvälinen yhteistyö tuo synergiaetuja ja luo pohjaa uusille ideoille

Bosch kehittää nyt verkottuneita ratkaisuja myös Ruotsin Lundissa. Pohjoismaiden ensimmäisessä Boschin tuotekehitysyksikössä työskentelee jo 50 Bosch-asiantuntijaa. Asiantuntijat kehittävät ratkaisuja muun muassa ajoneuvojen ja kaksipyöräisten moottoriajoneuvojen verkottumiseen ja niiden turvajärjestelmiin. Keskuksessa kehitetään myös tieteidenvälisiä ratkaisuja, joiden myötä ajoneuvot voidaan yhdistää esineiden internetin avulla esimerkiksi energiaratkaisujen ja talotekniikan kanssa.

Bosch toivoo ruokkivansa luovuutta kokoamalla eri alueiden tuotekehityksen yhteen paikkaan. "Kehitämme järjestelmällisesti verkottuneita, perinteiset toimialarajat ylittäviä ratkaisuja, joiden tavoitteena on tehdä elämästä turvallisempaa ja mukavamaa", sanoo Boschin johtokunnan jäsen Dirk Hoheisel. "Toimialarajat ylittävä yhteistyö tuo synergiaetuja ja luo pohjaa uusille ideoille ja luoville ratkaisuille."

Noin 20 kilometrin päässä Malmöstä sijaitsevaa Lundia ei valittu sattumalta: "Ruotsi on tieto- ja viestintätekniikan tutkimuksen maailmanlaajuinen edelläkävijä", Hoheisel sanoo. Ruotsin asema innovatiivisena maana on linjassa Boschin vahvan tutkimus- ja tuotekehitysaseman kanssa (2015: T & K -investointeja yhteensä 6,4 miljardia euroa eli 9 % liikevaihdosta). Maa sijoittuu säännöllisesti kansainvälisten innovaatiolistausten kärkeen. Esimerkiksi World Intellectual Property Organization Global Innovation Index 2015 -listauksessa Ruotsi sijoittui kolmanneksi.

Keskittymä innovaatiovoimaa ja yrittäjähenkeä

Boschin uusi teknologiakeskus sijaitsee Lundin Ideon Science Parkissa. Tiedepuistossa työskentelee kaiken kaikkiaan noin 2 700 ihmistä, jotka ovat taustaltaan muun muassa tuotekehitysinsinöörejä, yrittäjiä ja startup-yritysten edustajia. Tiedepuisto sijaitsee aivan Lundin yliopiston naapurissa. Alueen yrityshautomot luovat synergiaa sekä eri liiketoiminta-alueiden että yliopiston välillä. Painopiste on palvelusektorissa, kulttuurin ja luovien alojen yrityksissä sekä startupeissa ja esineiden internetin kehittämisessä.

Sen lisäksi että Lund on yliopistokaupunki (noin kolmannes yli 80 000 asukkaasta on korkeakouluopiskelijoita), siellä on otettu myös useita merkittäviä teknologisia edistysaskeleita. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita muun muassa bluetooth-teknologia ja biometriset sormenjälkiskannerit. "Kiitos tieteenrajat ylittävän verkottuneen maailman asiantuntemuksemme, Boschilla on erittäin hyvät mahdollisuudet hyötyä investoinnista. Mahdollisuudet siihen, että teemme jonain päivänä historiaa Lundissa, ovat hyvät”, Hoheisel sanoi.

Antureihin, ohjelmistoihin ja palveluihin liittyvän asiantuntemuksen lisäksi yhtiöllä on erinomaista laitteisto-osaamista. Bosch voi myös liittää eri alojen ratkaisuja toisiinsa, oli kysymys sitten esimerkiksi älykodeista tai -kaupungeista, kytketystä liikkuvuudesta tai Industry 4.0 -ratkaisuista. Bosch lanseerasi hiljattain oman asioiden internetin pilvipalvelunsa, minkä myötä yhtiöllä on nyt hallussaan myös tarvittava infrastruktuuri. Tämä tarjoaa Boschille uusia näkymiä paitsi sen perinteisillä toimialoilla, myös aivan uusilla alueilla.

Bosch Ruotsissa

Bosch on toiminut Ruotsissa vuodesta 1904 lähtien. Kaikilla neljällä liiketoiminta-alueella, jotka ovat Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology, on toimintaa maassa. Yhtiö työllistää vajaat 1 500 henkilöä viidellä paikkakunnalla, ja Boschilla on Ruotsissa kaksi tuotantolaitosta: Bosch Rexrothin laitos Mellanselissä ja lämpöpumppujen valmistuslaitos Tranåsissa. Vuonna 2015 yhtiön myynti oli Ruotsissa noin 950 miljoonaa euroa.

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Niina Haasola, puh. 050 545 0548, niina.haasola@fi.bosch.com

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli 70,6 miljardia euroa, ja sen palveluksessa oli 31.12.2015 noin 375 000 työntekijää. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n ja sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Jos mukaan luetaan myös sen myynti- ja palveluyhteistyökumppanit, on Bosch edustettuna noin 150 maassa. Yhtiön tulevan kasvun perusta on sen innovaatiovoima. Boschilla työskentelee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä 55 800 henkilöä noin 118 toimipisteessä eri puolilla maailmaa. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”.

Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Teollisesta toiminnasta vastaa äänivaltaa käyttävä Robert Bosch Industrietreuhand KG. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa.

Lue lisää: www.bosch.fi, www.bosch-press.com, twitter.com/BoschPresse

Yrityksestä

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Sen palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa noin 410 000 työntekijää. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 77,9 miljardia euroa. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Johtavana IoT-yhtiönä Bosch tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja älykoteihin, älykaupunkeihin, verkottuneeseen liikkumiseen ja verkottuneelle teollisuudelle. Boschin asiantuntijuus anturiteknologiassa, ohjelmistoissa ja palveluissa sekä oma IoT-pilvipalvelu takaavat, että sen asiakkaat voivat saada verkottuneita ja toimialojen rajat ylittäviä ratkaisuja yhdeltä toimittajalta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan ja palveluillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n sekä sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Jos mukaan luetaan myös myynti- ja palveluyhteistyökumppanit, on Bosch tuotanto-, suunnittelu- ja myyntiverkostonsa kautta läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Yhtiön kasvun perusta on sen innovaatiovoima. Boschilla työskentelee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä noin 70 000 henkilöä 125 toimipisteessä eri puolilla maailmaa. Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Omistajuuteen liittyvistä toiminnoista huolehtii Robert Bosch Industrietreuhand KG, jolla on myös äänienemmistö. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa. Lue lisää: www.bosch.fi, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse

Tilaa

Multimedia

Multimedia