Boschin, Nokian ja Deutsche Telekomin yhteinen kehityshanke:

Paikalliset datapilvet parantamaan liikenneturvallisuutta

  • Paikalliset pilvipalvelimet nopeuttavat aikakriittisen tiedon välitystä potentiaalisissa onnettomuustilanteissa
  • Teknologia mahdollistaa uusia kuljettajaa avustavia toimintoja
  • Bosch, Nokia, ja Deutsche Telekom testaavat kehittämiään ratkaisuja Boschin testauskeskuksessa Boxbergissa

Erityisesti risteysalueilla rakennukset, aidat tai rekat voivat olla kuljettajan näkyvyyden esteenä. Jos kuljettaja ajaa huolimattomasti, kolarin välttäminen voi olla kiinni muutamista millisekunneista. Verkottumisen avulla voidaan vähentää onnettomuuksia merkittävästi, sillä toiminnot pystyvät tarjoamaan sellaistakin tietoa, joka on kuljettajan näkökentän ulkopuolella. Bosch kehittää yhdessä Nokian ja Deutsche Telekomin kanssa paikallisia pilvipalveluja autoteollisuudelle. Samalla työstetään ratkaisuja, jotka liittäisivät autot kokonaisvaltaisesti mobiiliverkon kautta Bosch IoT Cloud -pilvipalveluun. Yhtiöiden käyttämä Mobile Edge Computing (MEC) -teknologia hyödyntää paikallista pilvipalvelinta aikakriittisen tiedon keräämiseen, prosessointiin ja kuljettajille edelleen välittämiseen. Toisin kuin useimmat pilviratkaisut, paikalliset pilvet sijaitsevat tukiasemilla teiden varsilla.

"Paikalliset pilvet soveltuvat ihanteellisesti nopeaan ajoneuvojen väliseen viestintään esimerkiksi vaaratilanteissa ja ajomanöövereitä koordinoitaessa", sanoo Robert Bosch GmbH:n johtokunnan jäsen Dirk Hoheisel.

”Me Nokialla uskomme, että verkottuneilla autoilla ja automatisoidulla ajamisella on keskeinen rooli verkottuneessa yhteiskunnassa. Olemme innoissamme mahdollisuudesta työskennellä yhdessä Boschin ja Deutsche Telekomin kanssa. Teemme verkottuneista autoista todellisuutta ja parannamme liikenneturvallisuutta Mobile Edge Computing -teknologian avulla", sanoo Nokian Head of IoT Connectivity Adolfo Masini.

Yritykset kehittävät mobiiliteknologiaa ja vastaavia verkottuneen ajamisen toimintoja osana 5G-verkon käyttöönottoa, erityisenä tavoitteenaan mahdollistaa automatisoidumpi ajaminen vuoteen 2020 mennessä. Tätä varten ajoneuvojen on pystyttävä viestimään sekä palvelimen kautta että suoraan toisten ajoneuvojen kanssa. Käytössä on tilanteesta riippuen joko keskitetty pilvipalvelin tai paikallinen pilvipalvelin.

Projektiryhmä testasi elokuussa 2016 Boschin testiradalla Boxbergissa kuljettajaa avustavia toimintoja kuten risteysavustajaa ja elektronista jarruvaloa ja sitä, miten ne toimivat paikallisessa pilvipalvelussa keskitettyyn pilveen verrattuna.

Jotta risteysavustaja toimisi, ajoneuvojen tulee säännöllisesti lähettää palvelimelle tieto sijainnistaan ja liikkeistään. Tietoja verrataan lähellä olevien ajoneuvojen tietoihin, ja niitä tarkastellaan väistämissääntöjen valossa. Onnettomuuden uhatessa se ajoneuvo, jolla ei ole etuajo-oikeutta, saa varoitusviestin. Erityisesti kaupunkien ulkopuolella, joissa ajoneuvot liikkuvat suurilla nopeuksilla, on selvää etua siitä, jos data käsitellään paikallisessa pilvessä. Paikallisessa pilvessä tieto kulkee vähintään kolme kertaa nopeammin verrattuna viestintään keskitetyn pilvipalvelimen kanssa, ja ajoneuvojen välisessä viestinnässä vaihtelut jäävät paljon pienemmiksi kun kyse on alle 20 millisekunnin viiveestä. Joissain tilanteissa ero voi olla merkitsevä, jotta tieto tavoittaa auton ajoissa ja kuljettaja tai turvatoiminto voi reagoida riittävän nopeasti.

Kumppaneilla yhteinen tavoite

Kehitysprojektin tavoitteena on tehdä tieliikenteestä turvallisempaa. Kumppanit tuovat hankkeeseen kukin oman asiantuntemuksensa ja osaamisensa. Boschin vastuulla ovat kuljettajaa avustavat toiminnot, niiden käyttöönotto ajoneuvoissa ja palvelinympäristössä sekä paikalliset ja keskuspilvipalvelut. Lisäksi Bosch huolehtii ajoneuvojen välisen viestinnän tietosuoja- ja turvallisuuskysymyksistä, kuten siitä, ettei yksittäisten ajoneuvojen liikkeitä voida seurata. Deutsche Telekomin vastuulla ovat matkapuhelinmastot, mobiiliverkko ja tukiasemat. Nokia toimittaa paikallisverkkoihin tarvittavat MEC-ohjelmistot ja laitteistot, jotka mahdollistavat alhaisen viiveen autojen ja pilven välisessä viestinnässä. Lisäksi Nokia tarjoaa asiantuntemuksensa niin Boschin toimintojen integroimiseen paikalliseen pilveen kuin testeihin, joita tehdään Boschin Boxbergin testausradalla.  

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Niina Haasola, puh. 050 545 0548, niina.haasola@fi.bosch.com 

Mobility Solutions on Boschin suurin liiketoiminta-alue. Vuonna 2015 sen myynti oli 41,7 miljardia euroa, eli 59 prosenttia koko konsernin myynnistä. Tämä tekee Bosch-konsernista yhden autoteollisuuden johtavista alihankkijoista. Mobility Solutions kokoaa Boschin asiantuntemuksen kolmella liikkuvuuden osa-alueella – niin automatisoitumisen, sähköitymisen kuin verkottuneisuudenkin saralla – ja tarjoaa asiakkailleen integroituja ratkaisuja liikkumiseen. Tarjonnan keskiössä ovat ruiskutusteknologiat, voimansiirron oheislaitteet, monipuoliset ratkaisut voimansiirron sähköistykseen, ajoneuvojen turvajärjestelmät, kuljettajaa avustavat järjestelmät ja automatisoidut toiminnot, teknologiat käyttäjäystävällisiin infotainment-ratkaisuihin, ajoneuvojen välinen sekä ajoneuvon ja sen ympäristön välinen viestintä, korjaamokonseptit sekä autoteollisuuden jälkimarkkinoiden teknologiat ja palvelut. Bosch tunnetaan monista autoteollisuuden innovaatioistaan kuten esimerkiksi elektroninen moottorinohjaus, ESP® ajonvakautusjärjestelmä ja common rail -polttoaineen ruiskutusjärjestelmä dieselmoottoreille.

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli 70,6 miljardia euroa, ja sen palveluksessa oli 31.12.2015 noin 375 000 työntekijää. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n ja sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Jos mukaan luetaan myös sen myynti- ja palveluyhteistyökumppanit, on Bosch edustettuna noin 150 maassa. Yhtiön tulevan kasvun perusta on sen innovaatiovoima. Boschilla työskentelee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä 55 800 henkilöä noin 118 toimipisteessä eri puolilla maailmaa. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”.

Lue lisää: www.bosch.fi, www.bosch-press.com, twitter.com/BoschPresse

Yrityksestä

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Sen palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa noin 410 000 työntekijää. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 77,9 miljardia euroa. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Johtavana IoT-yhtiönä Bosch tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja älykoteihin, älykaupunkeihin, verkottuneeseen liikkumiseen ja verkottuneelle teollisuudelle. Boschin asiantuntijuus anturiteknologiassa, ohjelmistoissa ja palveluissa sekä oma IoT-pilvipalvelu takaavat, että sen asiakkaat voivat saada verkottuneita ja toimialojen rajat ylittäviä ratkaisuja yhdeltä toimittajalta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan ja palveluillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n sekä sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Jos mukaan luetaan myös myynti- ja palveluyhteistyökumppanit, on Bosch tuotanto-, suunnittelu- ja myyntiverkostonsa kautta läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Yhtiön kasvun perusta on sen innovaatiovoima. Boschilla työskentelee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä noin 70 000 henkilöä 125 toimipisteessä eri puolilla maailmaa. Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Omistajuuteen liittyvistä toiminnoista huolehtii Robert Bosch Industrietreuhand KG, jolla on myös äänienemmistö. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa. Lue lisää: www.bosch.fi, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse

Tilaa

Multimedia

Multimedia