Boschin uusi Renningenin tutkimuskampus tuo yhteen monia eri tieteenaloja yliopiston tavoin

Boschin pääjohtaja Volkmar Denner perää suuryrityksiltä yrittäjähenkeä ja ketteryyttä

  • Boschin pääjohtaja Volkmar Denner: “Renningen on Boschin oma Stanford”
  • Soveltavaa teollista tutkimusta paremman elämänlaadun saavuttamiseksi
  • Yhtiö laajentaa avainkompetenssejaan mikroelektroniikkaan ja ohjelmistoihin
  • Uusi työ- ja toimistoympäristö tulevaisuuden tekijöille

  Bosch haluaa parantaa innovatiivista vahvuuttaan rohkaisemalla Renningenin tutkimuskampuksellaan tieteidenvälistä yhteistyötä. Uudessa Stuttgartin laidalla sijaitsevassa tutkimus- ja suunnittelukeskuksessa työskentelee noin 1 700 soveltavan teollisen tutkimuksen tekijää. Tutkimuskampus, jonka tunnuslause on "Connected for millions of ideas”, on Boschin maailmanlaajuisen tutkimus- ja tuotekehitysverkoston napa. Yhtiö on investoinut kampukseen noin 310 miljoonaa euroa.

  Keskuksen virallisia avajaisia kunnioittivat läsnäolollaan muun muassa liittokansleri Angela Merkel sekä lukuisat politiikan, elinkeinoelämän ja korkeakoulujen edustajat. "Kampus tuo yhteen monia eri tieteenaloja yliopiston tavoin. Täällä me haluamme tutkijoiden paitsi luovan tulevaisuutta, menestyvän myös yrittäjinä. Renningen on Boschin oma Stanford. Samalla kampus viestii uskostamme Saksaan teknologiakeskuksena", Boschin pääjohtaja Volkmar Denner sanoo.

  Kampuksella halutaan vahvistaa myös yrittäjähenkeä. Yrittäjähengen puuttuminen on Dennerin mukaan haaste Saksan kilpailukyvylle. "Saksassa ei ole mahdollisuuksia eikä halukkuutta perustaa yrityksiä. Tarvitsemme enemmän startup-henkeä etenkin nuorten, korkeakoulutettujen henkilöiden keskuudessa. Myös yliopistojen tulee työskennellä tämän tavoitteen eteen, eikä vain valmistaa opiskelijoita tentteihin."

  Innovaatioita paremman elämänlaadun saavuttamiseksi

  Tulevaisuudessa Renningenissä synnytetään yhä uusia elämänlaatua parantavia innovaatioita. Kampus tuo yhteen monia tieteen ja teknologian eri alueita. Renningenistä löytyy osaamista muun muassa sähkötekniikan, koneenrakennuksen, tietojenkäsittelytieteen, analytiikan, kemian, fysiikan, biologian sekä mikrojärjestelmätekniikan alueilta. Kampuksella työskentelee 1 200 työntekijää sekä 500 jatko-opiskelijaa ja harjoittelijaa. Tähän asti tutkijat työskentelivät kolmessa eri toimipisteessä Stuttgartin alueella.

  Teknologinen laaja-alaisuus leimaa tutkimusta ja tuotekehitystä

  Boschin tutkijat keskittyvät muun muassa ohjelmistotuotantoon, anturitekniikkaan, automaatioon, kuljettajaa avustaviin järjestelmiin ja akkuteknologiaan sekä autoteollisuuden voimantuottojärjestelmien kehittämiseen. Erityisesti ohjelmisto-osaamisen merkitys on kasvanut, muun muassa esineiden internetin myötä. "Saksan tulee vaalia ja edelleen kehittää mikroelektroniikkaan ja ohjelmistoihin liittyvää osaamistaan pysyäkseen teknologisesti verkottumistrendin kärjessä. Jos näin ei toimita, Saksan teollisuus jää jälkeen. Meillä ei ole syytä pelätä kilpailua IT-yritysten taholta, mutta kilpailutilanne ei tule olemaan teollisuusyrityksillemme helppo”, Denner sanoo.

  Mitä Boschiin itseensä tulee, Denner uskoo yhtiön valmistautuneen verkottuneeseen maailmaan hyvin. Yhtiö on MEMS-antureiden globaali markkinajohtaja ja sen lisäksi se on laajentanut ohjelmisto-osaamistaan jo vuosien ajan. Nykyään Bosch työllistää yli 15 000 ohjelmistokehittäjää, ja 3 000 sen asiantuntijaa työskentelee pelkästään asioiden internetin parissa.  Bosch näkee erityisen paljon mahdollisuuksia esineiden internetiin pohjautuvissa uusissa palveluissa. ”Jos emme halua muiden tarttuvan näihin tilaisuuksiin, meidän on toimittava vieläkin nopeammin ja uskaltaa ottaa myös riskejä”, Denner sanoo. "Insinööriemme tulee myös ajatella jo aikaisessa vaiheessa liikemaailman toimijoiden tavoin. Uusien teknisten ratkaisujen tulee innostaa paitsi tutkijoitamme, myös tulevaisuuden asiakkaitamme."

  Saksan tulee oppia olemaan rohkea

  Denner linjasi myös, että Boschin kaltaisten suurten yritysten on luotava tilaa, jossa yrittäjähenki ja yrittäjyys voivat kukoistaa. Samalla hän korosti, että mikäli Euroopassa halutaan hyödyntää Piilaakson mallia, meidän täytyy samalla oppia ottamaan riskejä. Bosch näyttää tässä suhteessa esimerkkiä muille. Bosch Start-up GmbH auttaa Boschin tutkijoita menestymään yrittäjinä tarjoten heidän käyttöönsä tilat, rahoituksen ja muut hallinnolliset palvelut. Näin uudet yritykset voivat keskittyä alusta alkaen tuotteensa kehittämiseen ja markkinoille tuomiseen. Maatalousrobotti Bonirob on yksi ensimmäisistä tähän tapaan syntyneistä tuotteista. Boschin start-up Deepfield Robotics kehitti tämän pikkuauton kokoisen robotin kasvinjalostuksen ja viljelyn tueksi.

  Parhaat työskentelyolosuhteet luovalle ideoinnille

  Tutkimuskampuksella on runsaasti tilaa testata maatalousrobotin kaltaisia innovaatioita. Kampuksella on päärakennuksen lisäksi yksitoista laboratoriorakennusta ja verstasta, kaksi huoltorakennusta sekä nykyaikainen testirata kuljettajaa avustavien järjestelmien testaamiseen. Tutkijaryhmien sijoittelussa eri rakennuksiin käytettiin verkostoitumismatriisia, joka perustui tietoon siitä, kuinka intensiivisesti eri tieteenalojen edustajat vaihtavat tietoa keskenään. Mitä läheisemmin yksiköt tekevät yhteistyötä, sitä lähempänä toisiaan he uudella kampuksella työskentelevät

  Renningenin työskentelyolosuhteisiin kiinnitettiin erityisen paljon huomiota. Tutkijat työskentelevät modernissa työympäristössä niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Wifi-yhteys on tarjolla joka puolella kampusta. Kannettavat tietokoneet, tabletit, ja VoiP-yhteydet tarkoittavat, että kampuksen joka kolkassa voi työskennellä. Myös toimistot on suunniteltu innovaatioprosessia kattavasti analysoimalla. Ideoidessaan tutkijat tarvitsevat rauhaa ja hiljaisuutta. Myöhemmin ajatustenvaihto ja yhteistyö muiden kanssa saavat enemmän painoarvoa. Tilat suunniteltiin tämän ymmärryksen ja työntekijöiden toiveiden perusteella. "Suunnittelijat  haluavat enemmän vapautta käyttää luovuuttaan tutkimukseen ja kehitykseen – ja vähemmän hallinnollisia tehtäviä", sanoo henkilöstön edustaja Alfred Löckle. "Ajat, jolloin työpaikat suunniteltiin johdon toimesta, ovat ohi. Henkilöstö viettää paljon aikaa työpaikoillaan. On oikein, että heillä on sananvaltaa tilojen suunnittelussa.”

  Yhteisen suunnittelun myötä syntyi täysin uusi toimistokonsepti. Työpisteiden lisäksi tarjolla on 270 eri kokoista ja eri ominaisuuksilla varustettua kokoustilaa, joten kampukselta löytyy tilaa sekä keskittyneeseen työskentelyyn että tiimityöhön.

  Lisätiedot: viestintäpäällikkö Niina Haasola, puh. 050 545 0548, niina.haasola@fi.bosch.com

  Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 49 miljardia euroa*, ja sen palveluksessa oli 1.4.2015 noin 360 000 työntekijää. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n ja sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Myynti- ja palveluyhteistyökumppanit mukaan lukien Bosch on edustettuna noin 150 maassa. Tämä maailmanlaajuinen kehitys-, tuotanto- ja myyntiverkosto on Boschin tulevan kasvun perusta. Vuonna 2014 Bosch jätti maailmanlaajuisesti noin 4 600 patenttihakemusta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”.

  Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Teollisesta toiminnasta vastaa äänivaltaa käyttävä Robert Bosch Industrietreuhand KG. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa.

  Lisätietoa: bosch.fi ja bosch-press.com.

  * Vuoden 2014 myyntiluvut eivät sisällä yhtiön aiempia yhteisyrityksiä BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (nykyisin BSH Hausgeräte GmbH) ja ZF Lenksysteme GmbH (nykyisin Robert Bosch Automotive Steering GmbH), jotka ovat nykyään yhtiön omistuksessa kokonaisuudessaan.

  Tilaa

  Multimedia

  Multimedia