Boschin vuosi on alkanut vahvalla kasvulla kaikilla liiketoiminta-alueilla

  • 2013: jos aurinkokennoteknologian aiheuttamia tappioita ei huomioida, yhtiön liikevoittoprosentti oli 6 %
  • Myynti kasvanut noin 7 % vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana
  • Vuodelle 2014 odotetaan 3–5 prosentin kasvua
  • Myynnin odotetaan kaksinkertaistuvan Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Amerikassa vuoteen 2020 mennessä

Bosch-konserni on aloittanut vuoden 2014 vahvasti kasvattamalla myyntiään noin 7 prosentilla vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Valuuttakurssivaikutukset huomioon ottaen kasvu on noin 10 prosenttia. Kaiken kaikkiaan yhtiö odottaa liikevaihtonsa kasvavan 3–5 prosentilla vuoden 2014 aikana.

"Jatkamme perinteistä liiketoimintaamme ja teemme avauksia myös uusilla toimialoilla. Teknologisen asiantuntijuutemme monipuolisuus ja se, että toimimme useilla teollisuuden eri sektoreilla, ovat merkittäviä etuja verkottuneessa maailmassa", sanoi konsernin pääjohtaja Volkmar Denner yhtiön vuosittaisessa lehdistötilaisuudessa. Denner peräänkuulutti myös vahvempaa poliittista sitoutumista innovaatiokyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen. Tieteeseen ja tutkimukseen on panostettava. ”Saksan ja muiden Euroopan maiden on verrattava itseään maailman tässä suhteessa johtaviin maihin", hän korosti.

Myynti ja tulos paranivat vuonna 2013

Tilikaudella 2013 Boschin myynti kasvoi 3,1 prosenttia 46,1 miljardiin euroon (vuoden 2012 vertailukelpoinen luku oli 44,7 miljardia euroa). Luvuissa on huomioitu aurinkokennoteknologiaan liittyvästä liiketoiminnasta luopuminen, konsolidointiin liittyvät lakimuutokset sekä yritysostot. Valuuttakurssivaikutukset huomioon ottaen myynti kasvoi 6,3 prosenttia. Vahva euro rasitti liikevaihtoa merkittävästi: valuuttakurssien vaihtelut aiheuttivat yhtiölle noin 1,5 miljardin euron tappiot.

Jos Solar Energy -toimialan aiheuttamia tappioita ei huomioida, Bosch-konsernin liikevoittoprosentti oli 6 % ja liikevoitto (EBIT) 2,8 miljardia euroa. Automotive Technology -liiketoiminta-alueen myönteinen kehitys vaikutti parantuneeseen tulokseen merkittävästi. Myös Solar Energy -liiketoiminnasta aiheutuneet 1,3 miljardiin euroon kohoavat rasitteet mukaan lukien yhtiön liikevoittoprosentti kasvoi ollen 3,2 prosenttia. Bosch on lopettanut aurinkokennoteknologiaan liittyvän liiketoimintansa ja myynyt suurimman osan sitä koskevasta toiminnoistaan. Yhtiö pyrkii myymään loputkin toiminnot vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla.

Tavoitteena kaksinkertaistaa myynti Aasiassa ja Amerikassa vuoteen 2020 mennessä

Aasia on edelleen Boschin suurin kasvualue. Yhtiö pyrkii kaksinkertaistamaan myyntinsä sekä Aasiassa että Pohjois- ja Etelä-Amerikassa vuosikymmenen loppuun mennessä. Lisäksi Bosch pyrkii kasvattamaan myyntiä tulevina vuosina merkittävästi myös Afrikassa. Euroopassa tavoitteena on kasvaa markkinoita nopeammin, vaikka alueen taloudellinen tilanne on edelleen heikko. Vahvistaessaan kansainvälistä läsnäoloaan yhtiö vahvistaa myös paikallista tuotekehitystoimintaansa ja kehittää yhä enenevässä määrin myös paikallisille markkinoille räätälöityjä tuotteita ja palveluita. 

Henkilöstön määrä kasvussa

Vuonna 2014 Bosch rekrytoi erityisesti Aasian ja Tyynenmeren kasvavilla markkinoilla. Kaiken kaikkiaan yhtiö suunnittelee noin 9 000 korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön palkkaamista maailmanlaajuisesti. Vuonna 2013 Bosch konsernin henkilömäärä kasvoi noin 8 500 henkilöllä ollen nyt 281 000 (edellisvuoden vertailukelpoinen luku oli 273 000).

Huom. Kirjanpitoon liittyvistä muutoksista johtuen vuoden 2013 luvut ovat vain osittain vertailukelpoisia vuoden 2012 lukujen kanssa. Päätös luopua suhteellisesta konsolidoinnista vaikuttaa pääasiallisesti BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH:hen ja ZF Lenksysteme GmbH:hen, joiden konsolidoitu myyntivolyymi oli noin 7,3 miljardia euroa.

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Niina Haasola, puh. 050 545 0548, niina.haasola@fi.bosch.com

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Vuonna 2013 sen liikevaihto oli 46,1 miljardia euroa, ja sen palveluksessa oli noin 281 000 työntekijää (Huom. Kirjanpitoon liittyvistä muutoksista johtuen vuoden 2013 luvut ovat vain osittain vertailukelpoisia vuoden 2012 lukujen kanssa). Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Automotive Technology, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n ja sen runsaat 360 tytäryhtiötä noin 50 maassa. Myynti- ja palveluyhteistyökumppanit mukaan lukien Bosch on edustettuna noin 150 maassa. Tämä maailmanlaajuinen kehitys-, tuotanto- ja myyntiverkosto on Boschin tulevan kasvun perusta. Vuonna 2013 Bosch investoi yli 4,5 miljardia euroa tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja jätti maailmanlaajuisesti noin 5 000 patenttihakemusta. Se tarkoittaa keskimäärin 20 patenttia päivässä. Bosch-konsernin tuotteet ja palvelut ovat elämänlaatua parantavia innovatiivisia, hyödyllisiä ja innostavia ratkaisuja – yhtiö tarjoaa maailmanlaajuisesti tekniikkaa, joka on ”Invented for life”.

Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omitusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Teollisesta toiminnasta vastaa äänivaltaa käyttävä Robert Bosch Industrietreuhand KG. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa.

Lue lisää: www.bosch.fi, www.bosch-presse.de, http://twitter.com/BoschPresse

Tilaa