Menestystä innovatiivisilla tuotteilla - Boschin sähkötyökalut säilyttivät markkinajohtajan asemansa

Bosch säilytti kansainvälisesti markkinajohtajan asemansa sähkötyökalujen, tarvikkeiden ja mittalaitteiden kategorioissa vuonna 2013. Voimakkainta kasvu oli kehittyvillä markkinoilla. Bosch panostaa jatkossakin vahvasti strategisiin painopistealueisiinsa kuten akkuteknologian kehittämiseen. Yhtiön innovatiivinen vahvuus on tärkeä perusta sen menestykselle. Vuonna 2014 Bosch lanseeraa markkinoille yli sata uutta tuotetta.

Bosch säilytti markkinajohtajan asemansa sähkötyökalujen, tarvikkeiden ja mittalaitteiden kategorioissa vuonna 2013 siitä huolimatta, että yhtiön kasvu kärsi valuuttakurssien muutoksista tärkeillä alueilla. Yhtiön Power Tools -toimiala ylsi maailmanlaajuisesti 4,0 miljardin euron myyntiin, ja sen liikevaihto kasvoi kolme prosenttia paikallisessa valuutassa. Samanaikaisesti markkina kasvoi kolmella prosentilla saavuttaen 25,4 miljardin euron kokonaisvolyymin.

Bosch-laatua kehittyville markkinoille

Bosch kasvatti asemaansa erityisesti kehittyvillä markkinoilla: Venäjällä yhtiön liikevaihto kasvoi 14 %, eli yli kaksi kertaa markkinoiden kasvua nopeammin. Myös Latinalaisessa Amerikassa ja  Aasiassa myynti kehittyi hyvin ja yhtiö ylsi jopa kaksinumeroisiin kasvulukuihin tietyillä alueilla. Yhtiö katsoo menestyneensä uusilla markkinoilla muun muassa siksi, että se on tuonut markkinoille erityisesti kehittyvien markkinoiden käyttäjien tarpeisiin räätälöityjä tuotteita.

Euroopassa toimiala kasvatti liikevaihtoaan neljällä prosentilla. Epäsuotuisaa kehitystä nähtiin kuitenkin muun muassa Etelä-Euroopassa, jossa finanssikriisin vaikutukset olivat erityisen vahvat. Bosch odottaa markkinoiden kuitenkin elpyvän hieman tänä vuonna.

Pohjois-Amerikassa myynti laski kolme prosenttia. Kaikki muut alueet kehittyivät myönteisesti. Kaiken kaikkiaan Boschin liikevaihdosta noin 90 prosenttia tuli Saksan ulkopuolelta.

Menestystä innovatiivisilla tuotteilla

Innovatiiviset tuotteet ovat yksi Boschin menestystekijöistä ja akkukoneet ovat edelleen yksi yhtiön tärkeistä painopistealueista. Akkuteknologian kehitys on ollut nopeaa: siinä missä vuonna 2007 vasta yksi kolmesta työkalusta oli akkukone, nyt niitä on sähkötyökaluista jo lähes puolet, 43 prosenttia. Myös litiumioniteknologia on edelleen kasvussa, vaikka se on käytössä jo neljässä viidestä (83 %) akkukoneesta Euroopassa.

Bosch onnistui vahvistamaan akkukoneiden markkinajohtajuuttaan edelleen vuonna 2013. Menestys johtuu muun muassa työkalujärjestelmistä jotka käyttävät samaa, vaihdettavissa olevaa akkua. Käyttäjät hyötyvät ja säästävät, kun he eivät joudu ostamaan eri akkua jokaista laitetta varten. Bosch laajentaa tämänkaltaisten työkalujen valikoimaansa edelleen vuonna 2014.

Yhtiön markkinajohtajuus vahvistui myös mittalaitteiden kategoriassa, jossa Boschin liikevaihto kasvoi 13 prosenttia – selvästi markkinoiden kahdeksan prosentin kasvua nopeammin. Mittalaitteiden menestys voidaan suurelta osin johtaa niiden helppokäyttöisyyteen, mitä sekä ammattilaiset että kuluttajat arvostavat. Esimerkiksi syksyllä 2013 lanseerattu laseretäisyysmittalaite PLR 15 toimii vain yhdellä napin painalluksella ja tekee lasertekniikan helpoksi myös niille joilla ei ole kokemusta mittalaitteiden käyttämisestä. Jatkona laitteen  menestykselle Bosch lanseeraa pidemmällä kantamalla varustetun, ammattikäyttöön tarkoitetun laseretäisyysmittalaitteen GLM 30 Professionalin vuonna 2014.

Vaikka tarvikkeet nostetaan harvoin valokeilaan, ne ovat varsin tärkeitä tehokkaan työskentelyn takaamiseksi. Bosch kasvatti tarvikesegmenttiään viidellä prosentilla vuonna 2013 – lähes kaksi kertaa markkinoiden kolmen prosentin kasvua nopeammin. Vuonna 2014 lanseerattavia uusia innovaatioita ovat esimerkiksi erikoispitkät sahanterät monitoimityökaluille sekä erityisen voimakkaat, karbiditeknologiaa hyödyntävät puukkosahanterät.

Bosch tuo Saksassa markkinoille yli sata uutta tuotetta vuonna 2014. Yhtiön innovatiivinen vahvuus on tärkeä perusta sen menestykselle. Siitä kertoo muun muassa se, että vuonna 2013 yli kolmannes – noin 35 prosenttia – liikevaihdosta tuli tuotteista, jotka oli lanseerattu markkinoille alle kaksi vuotta aikaisemmin.  

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Niina Haasola, puh. 050 545 0548, niina.haasola@fi.bosch.com

Bosch-konsernin sähkötyökalujen toimiala on maailman markkinajohtaja sähkötyökaluissa sähkötyökalujen tarvikkeissa ja mittalaitteissa. Vuonna 2013 toimiala tuotti liikevaihtoa noin 4 miljardia euroa, josta 90 prosenttia tuli Saksan ulkopuolelta. Tuotemerkit Bosch, Skil ja Dremel edustavat asiakaskeskeisyyttä ja teknistä edistyksellisyyttä. Tärkeimmät menestystekijät ovat innovaatiovoima ja -vauhti. Toimialan vuoden 2013 liikevaihdosta noin 35 prosenttia muodostui tuotteista, jotka ovat olleet markkinoilla alle kaksi vuotta. Toimiala lanseeraa Saksan markkinoille yli 100 uutta tuotetta vuonna 2014.

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittajia. Ajoneuvotekniikkaa, energia- ja rakennustekniikkaa, teollisuustekniikkaa ja kulutustarvikkeita valmistavan konsernin vuoden 2013 liikevaihto oli alustavien lukujen mukaan 46,4 miljardia euroa (Huom. Konsolidointiin liittyvistä lakimuutoksista johtuen vuoden 2013 luvut ovat vain osittain vertailukelpoisia vuoden 2012 lukujen kanssa), ja sen palveluksessa oli noin 281 000 työntekijää. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Automotive Technology, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n ja sen runsaat 360 tytäryhtiötä noin 50 maassa. Myynti- ja palveluyhteistyökumppanit mukaan lukien Bosch on edustettuna noin 150 maassa. Maailmanlaajuinen kehitys-, tuotanto- ja myyntiverkosto on Boschin jatkuvan kasvun perusta. Vuonna 2013 Bosch jätti maailmanlaajuisesti noin 5 000 patenttihakemusta. Bosch-konsernin tuotteet ja palvelut ovat elämänlaatua parantavia innovatiivisia, hyödyllisiä ja innostavia ratkaisuja – tekniikkaa, joka on ”Invented for life”.

Lue lisää: www.bosch.fi, www.bosch-presse.de, http://twitter.com/BoschPresse

Tilaa