Tampereen teknillinen yliopisto mukana –

Bosch kehittää uutta teollisen valmistamisen konseptia yhdessä kansainvälisten tutkimuskumppaneidensa kanssa

    • Boschin johtama tutkimuskonsortio kehittää uutta teollisen valmistamisen konseptia. Yksi kumppaneista on Tampereen teknillinen yliopisto
    • Mukautuvat ja verkottuneet tuotantolaitokset mahdollistavat räätälöidyn tuotantoprosessin ja "plug and produce" -moduulit tekevät tuotantolinjojen muokkaamisesta helpompaa
    • Hankkeen tavoitteena on vähentää tuotannon aloittamiseen ja uudelleenkonfiguroimiseen kuluvaa aikaa ja lisätä kannattavuutta

    Boschin johtama tutkimuskonsortio kehittää uutta teollisen valmistamisen konseptia. ​​Tuotantojärjestelmien uudelleen konseptointia tarvitaan, koska tuotantoajat muuttuvat yhä lyhyemmiksi, erien koko vaihtelee ja räätälöityjen tuotteiden kysyntä kasvaa kasvamistaan.

    Hankkeen yhdeksän kumppania pyrkivät luomaan mukautuvan, uudelleen konfiguroitavan tuotantojärjestelmän. Tavoitteet ovat kunnianhimoiset: "Haluamme tehdä valmistuksesta tehokkaampaa ja kannattavampaa. Pyrkimyksenä on leikata tuotannon käynnistämiseen kuluvaa aikaa 30 prosentilla”, kertoo projektipäällikkö Sebastian Schrock Boschilta.

    Yksi hankkeen osapuolista on Tampereen teknillinen yliopisto, joka tuo mukaan osaamista resurssien digitaalisesta mallintamisesta, erityisesti niin kutsutun kyvykkyysmallintamisen alueelta. Hanke käynnistyi marraskuussa 2015 ja jatkuu aina vuoden 2018 lokakuuhun.

    ”Plug and produce” -moduuleita älytehtaaseen

    Vielä toistaiseksi tuotantolinjat on yleensä suunniteltu vain yhden tuotteen tai tietyn kokoisen erän valmistamiseen. Nykyisenkaltaisissa järjestelmissä tuotantolinjan muutokset vievät aikaa ja rahaa sekä kasvattavat potentiaalisten virheiden määrää ja seisokkien pituutta. Boschin johtaman hankkeen tavoitteena on, että jatkossa niin kutsutut ”plug and produce” -moduulit huolehtivat tietyistä valmistusketjun tehtävistä – esimerkiksi puristamisesta, poraamisesta tai kokoonpanosta – toisistaan riippumattomasti. Kukin moduuli pystyy konfiguroimaan itse itsensä ja koordinoimaan valmistusprosesseja yhdessä naapurimoduulien kanssa. Tuotantolinjaa voidaan tuolloin muokata ainoastaan eri moduuleja lisäämällä tai poistamalla.

    –  Meidän roolimme hankkeessa on kehittää resurssi- ja kyvykkyysmalleja, joiden avulla voidaan löytää automaattisesti tarvittavat moduulit kuhunkin tuotevaatimukseen, kertoo tutkijatohtori Eeva Järvenpää Tampereen teknillisen yliopiston kone- ja tuotantotekniikan laitokselta.  

    – Olemme tehneet kyvykkyys- ja resurssimallinnusta pitkään, mutta nyt pääsemme ensimmäistä kertaa testaamaan tutkimustyömme tuloksia kunnolla oikeassa tehdasympäristössä. Se on todella kiinnostavaa ja arvokasta.

    Valmistusjärjestelmät testiin

    Tiimi pyrkii osoittamaan kehittämänsä verkottuneen järjestelmän toimivuuden käytännön sovelluksen avulla. Kukin tutkimuskonsortion jäsen tuo mukaan oman osaamisensa: yliopistot kehittävät standardeja, järjestelmätoimittajat ja laitevalmistajat rakentavat moduuleita ja loppukäyttäjäyritykset, kuten Bosch, testaavat konsepteja käytännössä.

    Niin kutsuttua ReCaM-hanketta (”rapid reconfiguration of flexible production systems through capability-based adaptation, auto-configuration, and integrated tools for production planning”) rahoittaa Euroopan unioni, joka on investoinut hankkeeseen 5,3 miljoonaa euroa osana "Horizon 2020" -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa. Älykkään tehtaan kehittämisen yhtenä tavoitteena on antaa Euroopalle etulyöntiasema kilpailijoistaan.

    Taustatietoa: www.recam-project.eu

    Tutkimuskumppanit  

    Robert Bosch GmbH

    Tampere University of Technology 

    Fundacion Tecnalia Research & Innovation

    Politecnico di Milano

    NXT Control GmbH

    Campañia Española de Sistemas Aeronauticos

    DGH Robotica, Automatizacion y Mantenimiento Industrial SA

    Cosberg Spa 

    Enginsoft Spa 

    Lisätiedot: viestintäpäällikkö Niina Haasola, puh. 050 545 0548, niina.haasola@fi.bosch.com 

    Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli 70,6 miljardia euroa, ja sen palveluksessa oli 31.12.2015 noin 375 000 työntekijää. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n ja sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Jos mukaan luetaan myös sen myynti- ja palveluyhteistyökumppanit, on Bosch edustettuna noin 150 maassa. Yhtiön tulevan kasvun perusta on sen innovaatiovoima. Boschilla työskentelee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä 55 800 henkilöä noin 118 toimipisteessä eri puolilla maailmaa. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”.

    Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Teollisesta toiminnasta vastaa äänivaltaa käyttävä Robert Bosch Industrietreuhand KG. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa.

    www.bosch.fi, www.bosch-press.com, twitter.com/BoschPresse

    Avainsanat:

    Yrityksestä

    Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Sen palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa noin 410 000 työntekijää. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 77,9 miljardia euroa. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Johtavana IoT-yhtiönä Bosch tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja älykoteihin, älykaupunkeihin, verkottuneeseen liikkumiseen ja verkottuneelle teollisuudelle. Boschin asiantuntijuus anturiteknologiassa, ohjelmistoissa ja palveluissa sekä oma IoT-pilvipalvelu takaavat, että sen asiakkaat voivat saada verkottuneita ja toimialojen rajat ylittäviä ratkaisuja yhdeltä toimittajalta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan ja palveluillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n sekä sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Jos mukaan luetaan myös myynti- ja palveluyhteistyökumppanit, on Bosch tuotanto-, suunnittelu- ja myyntiverkostonsa kautta läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Yhtiön kasvun perusta on sen innovaatiovoima. Boschilla työskentelee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä noin 70 000 henkilöä 125 toimipisteessä eri puolilla maailmaa. Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Omistajuuteen liittyvistä toiminnoista huolehtii Robert Bosch Industrietreuhand KG, jolla on myös äänienemmistö. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa. Lue lisää: www.bosch.fi, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse

    Tilaa

    Multimedia

    Multimedia