Uudenlaista karttateknologiaa automatisoituun ajamiseen Boschilta ja TomTomilta

  • Erittäin tarkat kartat välttämättömiä automatisoidulle ajamiselle
  • Bosch käyttää TomTomin karttoja automatisoiduissa testiautoissaan
  • Moottoritiet ja niiden kaltaiset tiet digitalisoidaan Saksassa automatisoitua ajamista varten vuoden 2015 loppuun mennessä
  • Automatisoitu ajaminen vaatii kartoilta tarkkuutta desimetrin tasolla

Erittäin automatisoidun ajamisen kehittäminen vaatii monen palan loksahtamista kohdalleen. Bosch ottaa askeleen lähemmäs tavoitettaan yhdessä hollantilaisen karttojen kehittäjän TomTomin kanssa, sillä yhtiöt ovat sopineet yhteistyöstä automatisoituun ajamiseen liittyvien karttojen kehittämisessä. TomTom toimittaa tarvittavat kartat, ja Bosch määrittää tekemänsä kehitystyön pohjalta ne tarpeet, jotka näiden karttojen on täytettävä.

TomTomin kartat ovat jo tällä hetkellä Boschin käytössä, kun yhtiö testaa automatisoitua ajamista tietyillä julkisilla teillä Saksassa ja Yhdysvalloissa. ”Erittäin tarkat kartat ovat edellytys sille, että automatisoitu ajaminen on mahdollista moottoriteillä vuodesta 2020 alkaen”, sanoo Boschin johtoryhmän jäsen Dirk Hoheisel. ”Teemme uudet erittäin tarkat kartat pitkälle vietyä automatisoitua ajamista varten Saksan kaikista moottoriteistä ja niihin verrattavista teistä vuoden 2015 loppuun mennessä”, kertoo johtaja Jan Maarten de Vries TomTomilta. Työn valmistuttua samanlaisia karttoja ryhdytään tekemään myös Euroopan muista osista ja Pohjois-Amerikasta. 

Monia tasoja ja merkittävästi parantunutta tarkkuutta

Erittäin automatisoituun ajamiseen tarkoitetut kartat ja nykyisten navigointijärjestelmien kartat eroavat toisistaan ensisijaisesti kahdella tapaa. Ensinnäkin automatisoituun ajamisen tarkoitettujen karttojen tarkkuus on merkittävästi korkeampi kuin nykyisten karttojen, sillä niiltä vaaditaan tarkkuutta desimetrin tasolla. Toiseksi automatisoitua ajamista varten tehty karttamateriaali sisältää useita eri tasoja. Ensimmäinen taso eli perinteinen perusnavigointitaso laskee reitin paikasta A paikkaan B. Paikallistamistaso taas käyttää uudenlaista asemointikonseptia, joka antaa erittäin tarkkaa kartta-aineistoa. Tätä materiaalia automatisoitu ajoneuvo käyttää laskeakseen sijaintinsa ajoradalla. Voidakseen tehdä tämän ajoneuvo vertaa havaitsemaansa ympäristöä vastaavaan asemointitason antamaan tietoon. Näin ajoneuvo pystyy määrittelemään täsmällisesti sijaintinsa tiellä ja sen ympäristössä. Suunnittelutaso sen sijaan sisältää muun muassa kaistamerkintöjen, liikennemerkkien ja nopeusrajoitusten tyyppistä tietoa sekä 3D-informaatiota tien geometriasta mutkat ja mäet mukaan lukien. Tämän erittäin yksityiskohtaisen ajorataan liittyvän informaation avulla automatisoitu ajoneuvo voi päättää esimerkiksi sen, milloin ja miten se vaihtaa kaistaa.

Automatisoidun ajamisen turvallisuus ja mukavuus perustuvat oleellisesti ajantasaiseen karttatietoon. Esimerkiksi tieto muuttuneista nopeusrajoituksista täytyy olla käytössä välittömästi. Vain siten ajoneuvot voivat valita parhaan ennakoivan ajotavan. Bosch ja TomTom käyttävät monia tapoja ja palveluita karttatiedon ajan tasalla pitämiseksi. TomTomin kartoituskalusto jatkaa työtään uusia teitä ja reittejä kartoittaen. Teihin liittyvien muutosten, kuten esimerkiksi kaistamerkintöjen ja uusien liikennemerkkien havaitsemisessa, TomTom ja Bosch aikovat käyttää kalustoa, joka on varustettu muutosten huomaamiseen tarvittavilla antureilla. Näin löydetyt muuttuneet olosuhteet siirretään palvelimelle, todennetaan ja siirretään digitaaliseen karttatietokantaan. Sen jälkeen päivitetty kartta syötetään takaisin pitkälle automatisoituun ajoneuvoon, jolloin auto pystyy jälleen ”näkemään” enemmän kuin ollessaan pelkästään antureidensa varassa.

Jatkoa aiemmalle menestyksekkäälle yhteistyölle

Boschin ja TomTomin nyt julkistama yhteistyö on jatkoa jo olemassa olevalle onnistuneelle kumppanuudelle. TomTom toimittaa dynaamista karttatietoa myös Boschin Connected Horizon -tuotteelle, joka mahdollistaa reitin ennakoinnin ja ajostrategian mukauttamisen saadun tiedon mukaisesti. Ratkaisu esiteltiin ensi kertaa IAA-messuilla Hannoverissa viime vuonna. Järjestelmä havaitsee esimerkiksi liikenteen ruuhkautumisen aikaisessa vaiheessa ja laskee ajoneuvon nopeutta hyvissä ajoin. Sen lisäksi, että juoheva ajaminen tekee ajokokemuksesta kuljettajalle entistä mukavamman, se myös kuluttaa vähemmän polttoainetta.

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Niina Haasola, puh. 050 545 0548, niina.haasola@fi.bosch.com.

Mobility Solutions on Bosch-konsernin suurin liiketoiminta-alue. Sen myynti oli vuonna 2014 33,3 miljardia euroa, joka oli 68 % koko konsernin myynnistä. Luvut tekevät Bosch-konsernista yhden johtavista autoteollisuuden alihankkijoista. Mobility Solutions -liiketoiminta-alue yhdistää konsernin osaamisen kolmella liikkuvuuteen liittyvällä alueella eli automaatiossa, sähköistymisessä ja verkottumisessa ja tarjoaa näin asiakkailleen integroitua liikkuvuuteen liittyviä ratkaisuja. Liiketoiminta-alueen pääasiallisia toimialueita ovat ruiskutusteknologiat ja voimansiirron komponentit polttomoottoreille, monipuoliset ratkaisut voimansiirron sähköistykseen, ajoneuvon turvajärjestelmät, kuljettavaa avustavat ja automatisoidut järjestelmät, käyttäjäystävällisten infotainment-järjestelmien teknologia, kahden auton väliseen tai esimerkiksi auton ja korjaamon väliseen viestintään liittyvät teknologiat sekä korjaamokonseptit, teknologiat ja palvelut autoalan jälkimarkkinoille. Bosch tunnetaan monista autoteollisuuden innovaatioistaan kuten esimerkiksi elektronisesta moottorinohjauksesta, ESP-ajonvakautusjärjestelmästä ja common rail -polttoaineen ruiskutusjärjestelmästä dieselmoottoreille.

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 49 miljardia euroa*, ja sen palveluksessa oli 1.4.2015 noin 360 000 työntekijää. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n ja sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Myynti- ja palveluyhteistyökumppanit mukaan lukien Bosch on edustettuna noin 150 maassa. Tämä maailmanlaajuinen kehitys-, tuotanto- ja myyntiverkosto on Boschin tulevan kasvun perusta. Vuonna 2014 Bosch jätti maailmanlaajuisesti noin 4 600 patenttihakemusta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”.

Lisätietoa: bosch.fi ja bosch-press.com.

* Vuoden 2014 myyntiluvut eivät sisällä yhtiön aiempia yhteisyrityksiä BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (nykyisin BSH Hausgeräte GmbH) ja ZF Lenksysteme GmbH (nykyisin Robert Bosch Automotive Steering GmbH), jotka ovat nykyään yhtiön omistuksessa kokonaisuudessaan.

Tilaa