Vahva taloudellinen ja tekninen pohja tulevaisuuden liiketoiminnalle

Bosch kasvattanut myyntiään kaikilla liiketoiminta-alueilla

  • Kasvutavoitteet ylittyivät vuonna 2014 hankalasta toimintaympäristöstä huolimatta
  • Myynti kasvoi kaikilla liiketoiminta-aloilla ja -alueilla
  • Myynnin odotetaan kasvavan 3–5 prosenttia vuonna 2015
  • Ohjelmisto-osaamisen merkitys kasvussa
  • 15 000 ohjelmistokehittäjää, joista 3 000 työskentelee asioiden internetin parissa

  Bosch-konsernin vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi noin 13 prosenttia(*. Valuuttakurssivaikutukset huomioon ottaen kasvua oli 5,4 prosenttia. Kuluvan vuoden aikana kansainvälinen teknologiatuotteiden ja -palveluiden toimittaja odottaa liikevaihtonsa kasvavan valuuttakurssien vaikutukset huomioon otettuna 3–5 %. Koska valuuttakurssien vaikutukset ovat merkittäviä, odotetaan todellisen myynnin kasvun olevan vielä tätä suurempaa.

  Asioiden internetiin sekä internet-pohjaisiin palveluihin liittyvä tarjonta on yksi Boschin myynnin kasvun vetureista. "Taloudellinen ja teknologinen vahvuutemme antaa meille mahdollisuuden tehdä avauksia uusilla markkinasegmenteillä", sanoo Boschin pääjohtaja Volkmar Denner. ”Edistämme verkottumista kaikilla toimialoillamme ja toimimme aktiivisessa roolissa asioiden internetin kehittämisessä.” Vuonna 2014 Bosch lanseerasi lukuisia asioiden internetiin liittyviä tuotteita muun muassa teollisuuden, lämmitysteknologian ja liikkuvuuden käyttöön.

  Liiketoiminta kehittyi merkittävästi  

  Vuonna 2014 tuoteinnovaatiot auttoivat Boschia parantamaan markkina-asemaansa monilla aloilla. Yhtiön myynti kasvoi 6,3 prosenttia 49 miljardiin euroon ja valuuttakurssivaikutukset huomioon otettuna kasvu oli 7,4 prosenttia. Negatiiviset valuuttakurssivaikutukset olivat noin 500 miljoonaa euroa, koska vahva euro vaikutti myyntilukuihin merkittävästi.

  Vahva myynnin kehitys vaikutti myös tulokseen. Yhtiön tulos ennen korkoja ja veroja nousi kolmeen miljardiin euroon viime vuonna kasvaen noin 10 % edellisvuoden vertailukelpoisiin lukuihin verrattuna. Liikevoittomarginaali oli 6,2 prosenttia, noin yhden prosenttiyksikön edellisvuotta enemmän, kun kertaluontoiset erät otetaan huomioon. "Vuosi 2014 oli menestyksekäs siitä huolimatta, että maailmantalouden kasvu oli ainoastaan kohtuullista. Tuloksen merkittävään parantumiseen vaikutti myös se, että pystyimme leikkaamaan kulujamme”, sanoo Boschin talousjohtaja Stefan Asenkerschbaumer.

  Sen jälkeen kun Bosch hankki kodinkoneita valmistavan BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH:n (nykyään BSH Hausgeräte GmbH) kokonaisuudessaan omistukseensa, se on vahvistanut asemaansa älykkäiden kotien alueella. ZF Lenksysteme GmbH:n hankkiminen (nykyään Robert Bosch Automotive Steering GmbH) on puolestaan parantanut yhtiön tarjontaa automatisoidun ajamisen alueella.

  Ratkaisuja autoiluun ja tulevaisuuden liikkumiseen

  Automatisoitu ajaminen on yksi Boschin merkittävistä kasvualueista, ja yli 2 000 insinööriä työskentelee tehdäkseen automatisoidusta ajamisesta totta. Vuonna 2015 yhtiö aloittaa muun muassa ruuhka-avustajan ja kauko-ohjatun pysäköinnin sarjatuotannon. Bosch työskentelee myös liikkumisen verkottumisen ja sähköistyksen parissa.

  Sähköautoiluun yhtiö investoi vuosittain lähes 400 miljoonaa euroa. Yhtiö panostaa merkittävästi muun muassa akkuteknologian kehittämiseen. "Olimme avainasemassa diesel-moottoreiden menestystarinan luomisessa. Haluamme tehdä saman sähköautoilulle", Denner sanoo.

  Boschin liikkuvuuteen liittyvät ratkaisut eivät rajoitu pelkästään autoiluun. Esimerkiksi viime vuonna Bosch lanseerasi sähköisen moottorinhallintajärjestelmän moottoripyörille. Kuljettajat voivat käyttää älypuhelintaan ajoneuvon tietojen lukemiseen.  

  Ohjelmisto-osaamisen merkitys kasvussa

  Anturit, ohjelmistot ja palvelut ovat keskeisessä roolissa verkottuvaan maailmaan liittyvässä uudessa liiketoiminnassa. Bosch on maailmanlaajuisesti johtava mikromekaanisten anturien (MEMS) valmistaja. Tänä vuonna yhtiö valmistaa 1,6 miljardia tällaista älylaitteiden "aistielintä”, lähes 25 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

  Yhtiö on laajentanut myös ohjelmisto-osaamistaan jo useiden vuosien ajan. Yhtiön tuotekehityksessä työskentelevistä 45 700 henkilöstä peräti kolmannes on ohjelmistosuunnittelijoita. Pelkästään asioiden internetin parissa työskentelee 3 000 ihmistä. "Ohjelmisto-osaaminen on yksi keskeisistä kilpailueduistamme tulevaisuudessa", Denner sanoo. Bosch osti myös hiljattain yhdyskäytäväohjelmistojen asiantuntijayrityksen ProSystin, jonka ohjelmistot toimivat älykodeissa ”tulkkeina” eri valmistajien laitteiden välillä.

  Bosch IoT Suite: yksi asioiden internetin toiminta-alustoista

  Boschin IoT Suite on yksi asioiden internetin keskeisistä ohjelmistoalustoista. Se huolehtii tiedonvälityksestä web-pohjaisten laitteiden kuten tehtaan koneiden, lämmitysjärjestelmien ja turvakameroiden välillä. Boschin IoT Suite voi myös analysoida ja käsitellä verkottuneeseen tuotantoon liittyvää big dataa.

  Osa IoT Suitesta tulee olemaan myös avoimen lähdekoodin kehittäjien käytettävissä. "Uskomme verkottuneen maailman kehittämisessä avoimiin ratkaisuihin, jotka edistävät valmistajasta riippumatonta verkottumista", Denner sanoo.

  Tietoturva ja tietosuoja verkottuneessa maailmassa

  Tietoturvan ja tietosuojan merkitys kasvaa entisestään verkottumisen lisääntyessä. "Ihmisten luottamus asioiden internetiin on kiinni tietosuojaan liittyvistä asioista”, Denner sanoo ja vaatii EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nopeaa hyväksymistä. "Sekä oikeudellisesti että teknisesti on vielä paljon tehtävää, jotta Eurooppa olisi todella valmis asioiden internetiin."

  Tietoturvan osalta yhtiö on jo hyvässä iskussa. Bosch työllistää yli 100 henkilöä, jotka ovat erikoistuneet turvalliseen tiedonsiirtoon. Yhtiön osaaminen ulottuu muun salausmenetelmiin ja varmenteiden hallintaan.

  Vuosi 2015 alueittain ja liiketoiminta-aloittain

  Aasia ja Tyynimeri: suurin kasvualue

  Aasiassa ja Tyynenmeren alueella Bosch kasvatti myyntiään 17 prosenttia (19 prosenttia valuuttakurssivaikutusten huomioimisen jälkeen), aina 13 miljardiin euroon. Alueen osuus kokonaismyynnistä saavutti sen myötä uuden ennätyksen ja oli vajaat 27 prosenttia. Myynnin kasvu oli erityisen vahvaa Kiinassa, jossa se nousi 27 prosenttia 6,4 miljardiin euroon.

  Amerikka: merkittävää kasvua Pohjois-Amerikassa, vaikea ympäristö Etelä-Amerikassa

  Liiketoiminta Pohjois-Amerikassa kehittyi erittäin hyvin ja kasvoi 8,6 prosentilla 8,5 miljardiin euroon. Valuuttakurssivaikutukset huomioon otettuna kasvu oli peräti 9,3 prosenttia. Etelä-Amerikassa autoteollisuuden heikko tuotanto ja Brasilian realin heikkous vaikuttivat negatiivisesti myynnin kehitykseen. 1,5 miljardiin euroon yltänyt myynti laski 4,4 prosenttia edellisvuodesta. Ilman valuuttakurssivaikutuksia myynnin lasku oli 13 prosenttia.

  Eurooppa: taloudellinen tilanne edelleen vaikea

  Maanosan vaikeasta taloustilanteesta huolimatta Bosch on kasvattanut myyntiään Euroopassa 2,1 prosenttia 26 miljardiin euroon. Valuuttakurssivaikutuksilla korjattuna kasvu oli 2,5 prosenttia. Euroopan osuus oli 53 prosenttia kokonaismyynnistä.

  Mobility Solutions: kasvu kaksi kertaa markkinoita nopeampaa

  Mobility Solutions -liiketoiminta-alue pystyi jälleen nopeuttamaan kasvuaan. Myynti kasvoi 8,9 prosentilla (9,9 prosenttia valuuttakurssivaikutusten huomioimisen jälkeen) 33,3 miljardiin euroon. Boschin myynti kasvoi siten kaksi kertaa muuta autoteollisuusmarkkinaa nopeammin.

  Liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 2,4 miljardia euroa ja liikevoittomarginaali 7,2 prosenttia. Ilman kertaluonteisia kuluja ja vakauttamisvaikutuksia tulos parani 0,9 prosenttiyksikköä viime vuoden vertailukelpoiseen ajankohtaan verrattuna.

  Industrial Technology: takaisin kasvu-uralle

  Vuonna 2014 Industrial Technology -liiketoiminta-alue liikevaihto oli 6,7 miljardia euroa, mikä jäi 2 % edellisvuoden alle (1 % valuuttakurssivaikutusten huomioimisen jälkeen). Hienoinen lasku johtuu heikosta markkinatilanteesta sekä pneumatiikkaliiketoiminnan myynnistä alkuvuodesta 2014. Ilman tätä vakauttamisvaikutusta myynti kasvoi 2,5 prosenttia (3,6 prosenttia valuuttakurssivaikutusten huomioimisen jälkeen). Kaiken kaikkiaan Industrial Technology -liiketoiminta-alue liiketulos parani 67 miljoonaa euroa.

  Consumer Goods: sähkötyökalujen markkinajohtaja

  Consumer Goods -liiketoiminta-alueen myynti kasvoi viidellä prosentilla 4,2 miljardiin euroon, tai 7 % valuuttakurssivaikutusten oikaisun jälkeen. Myyntivoitto oli noin 550 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 13,1 prosenttia. Liiketulos sisältää BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH yhteisyrityksen voiton verojen jälkeen.

  Energy and Building Technology: kilpailukyvyn parantamista

  Vuonna 2014 Energy and Building Technology -liiketoiminta-alueen myynti kasvoi 1,7 prosentilla (2,6 prosenttia valuuttakurssivaikutusten säätämisen jälkeen) 4,6 miljardiin euroon. Liikevoitto oli noin 170 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 3,7 prosenttia.

  Henkilöstömäärä: 12 000 uutta työntekijää tänä vuonna

  Boschin henkilöstömäärä kasvoi noin 9 000 henkilöllä vuonna 2014, yhteensä 290 000 henkilöön. Vuonna 2015 Bosch aikoo rekrytoida noin 12 000 uutta asiantuntijaa. Sen jälkeen kun BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH ja ZF Lenksysteme GmbH yhdistyivät konserniin kokonaisuudessaan, Bosch työllistää noin 360 000 henkilöä.

  *) Luku sisältää Boschin nykyään kokonaan omistamien BSH Hausgeräte GMbH ja Robert Bosch Automotive Steering GmbH:n myyntiluvut.

  Tutustu Boschin vuosikertomukseen täällä:  http://annual-report.bosch.com

  Lisätiedot: viestintäpäällikkö Niina Haasola, puh. 050 545 0548, niina.haasola@fi.bosch.com

  Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 49 miljardia euroa*, ja sen palveluksessa oli 1.4.2015 noin 360 000 työntekijää. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n ja sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Myynti- ja palveluyhteistyökumppanit mukaan lukien Bosch on edustettuna noin 150 maassa. Tämä maailmanlaajuinen kehitys-, tuotanto- ja myyntiverkosto on Boschin tulevan kasvun perusta. Vuonna 2014 Bosch jätti maailmanlaajuisesti noin 4 600 patenttihakemusta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”.

  Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omitusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Teollisesta toiminnasta vastaa äänivaltaa käyttävä Robert Bosch Industrietreuhand KG. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa.

  * Vuoden 2014 myyntiluvut eivät sisällä yhtiön aiempia yhteisyrityksiä BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (nykyisin BSH Hausgeräte GmbH) ja ZF Lenksysteme GmbH (nykyisin Robert Bosch Automotive Steering GmbH), jotka ovat nykyään yhtiön omistuksessa kokonaisuudessaan.

  Yrityksestä

  Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Sen palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa noin 410 000 työntekijää. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 77,9 miljardia euroa. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Johtavana IoT-yhtiönä Bosch tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja älykoteihin, älykaupunkeihin, verkottuneeseen liikkumiseen ja verkottuneelle teollisuudelle. Boschin asiantuntijuus anturiteknologiassa, ohjelmistoissa ja palveluissa sekä oma IoT-pilvipalvelu takaavat, että sen asiakkaat voivat saada verkottuneita ja toimialojen rajat ylittäviä ratkaisuja yhdeltä toimittajalta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan ja palveluillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n sekä sen noin 440 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Jos mukaan luetaan myös myynti- ja palveluyhteistyökumppanit, on Bosch tuotanto-, suunnittelu- ja myyntiverkostonsa kautta läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Yhtiön kasvun perusta on sen innovaatiovoima. Boschilla työskentelee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä noin 70 000 henkilöä 125 toimipisteessä eri puolilla maailmaa. Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Omistajuuteen liittyvistä toiminnoista huolehtii Robert Bosch Industrietreuhand KG, jolla on myös äänienemmistö. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa. Lue lisää: www.bosch.fi, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse

  Tilaa