Rocla oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2002

ROCLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.07.2002 klo 8.30 1(8) ROCLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2002 Rocla-konsernin liikevaihto kasvoi 2% tammi-kesäkuussa ja oli 45,1 Meur(1-6/2001: 44,1 Meur). Kasvu johtui Rocla Robotruck AB:n liittämisestä konserniin 1.5.2001 alkaen. Alkuvuonna varastotrukkien markkinakysyntä heikkeni selvästi edellisvuodesta, mikä heijastui liiketoiminta-alueen tulokseen. Automaattitrukkien tulos oli vielä odotetusti heikko ja hyvä tilauskanta näkyy liikevaihdossa ja tuloskehityksessä vasta tulevina kuukausina. Jakson liikevoitto oli konsernissa 1,5 Meur (2,9 Meur). Vuositasolla liikevaihdon arvioidaan edelleen hieman kasvavan ja tuloksen nousevan edellisvuoden tasolle. KONSERNIRAKENNE JA OMISTUSMUUTOKSET Roclassa tapahtui eräitä merkittäviä omistussuhteisiin ja lukujen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia muutoksia kesällä 2001 ja alkuvuonna 2002. Kesäkuusta 2001 alkaen Rocla Oyj omistaa Tanskassa toimivan Rocla A/S:n osakepääoman kokonaan. Sveitsiläisen logistiikkakonsernin Swisslogin kanssa kesäkuussa 2001 solmittu allianssi liitti Ruotsissa toimivan Rocla Robotruck AB:n Rocla-konserniin 1.5.2001 alkaen. Tammikuussa 2002 Rocla ja Mitsubishi Caterpillar Forklift laajensivat monivuotista Eurooppaan keskittynyttä yhteistyötään maailmanlaajuiseksi koskemaan jakelua, hankintaa ja tuotekehitystä. Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc.(MCFA) tuli Rocla Oyj:n merkittäväksi vähemmistöomistajaksi. LIIKEVAIHTO Konsernin liikevaihto vuoden 2002 ensimmäisellä puoliskolla oli 45,1 Meur, missä on kasvua 2 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden. Kasvu johtui Ruotsista hankitun Rocla Robotruck AB:n liittämisestä konserniin. Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konserniliikevaihdosta oli 73 % (73 % 1-6/2001). Varastotrukkiliiketoiminnan osuus konserniliikevaihdosta oli 78,3 % ja automaattitrukkiliiketoiminnan 21,7 %. TULOS Kysynnän heikkeneminen ja huomattavat panostukset toiminnan kehittämiseen heijastuivat varastotrukkiliiketoiminnassa heikentyneenä liikevoittona. Sitä huononsi myös osaltaan Tanskan tytäryhtiön Rocla A/S:n markkinakysynnän laskun myötä heikentynyt tuloskehitys. Automaattitrukkiliiketoiminnan liiketulos heikkeni merkittävästi vertailukaudesta ollen nyt tappiollinen. Vertailutulos ensimmäiseltä vuosipuoliskolta 2001 ei vielä sisältänyt myöhemmin vuoden aikana eräissä suurissa projekteissa havaittuja, aiemmat laskelmat ylittäviä kustannuksia, jotka veivät koko vuoden tuloksen tappiolle. Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto, 1,5 Meur (1-6/2001: 2,9 Meur) jäi näin ollen selvästi edellisen vuoden vastaavan jakson liikevoittoa heikommaksi. LIIKETOIMINTA-ALUEET Varastotrukit Varastotrukkiliiketoiminnan liikevaihto oli 35,3 Meur (1-6/2001: 36,6 Meur). Viennin ja ulkomaantoiminnan osuus liikevaihdosta vuoden ensimmäisen puoliskon aikana oli 70 %. Liikevoitto oli 2,0 Meur (1- 6/2001: 2,5 Meur) mikä vastaa 5,5 % liikevaihdosta. Varastotrukkien kysyntä heikkeni Euroopan markkinoilla katsauskaudella keskimäärin 10 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Roclan vahvimmilla asiakassektoreilla, teollisuudessa ja teknisessä kaupassa, lasku on ollut vieläkin suurempi. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta panostettiin jälkimarkkinapalvelujen ja uusien tuotesukupolvien kehittämiseen Euroopan markkinoille ja Mitsubishi Caterpillar Forklift -sopimuksen myötä avautuville Amerikan markkinoille. Uusien tuotteiden lanseeraukset painottuvat syksylle 2002 ja Mitsubishi Caterpillar Forklift -yhteistyön osalta ensi tilikaudelle. Jälleenmyyjäverkoston kehittäminen ja laajentaminen jatkuu edelleen. Syyskuun alusta 2002 Roclan edustamien Caterpillar -merkkisten vastapainotrukkien jälleenmyyntisopimus laajenee kattamaan myös Latvian ja Liettuan ja tukee tältä osin yhtiön omaksumaa strategiaa, joka tähtää täyden palvelun tarjontaan Itämeren alueella. Suomessa Caterpillar - merkkisten trukkien markkinavastaanotto on ollut erittäin hyvä. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2002 myytyjen trukkien määrä ylittää jo koko edellisen vuoden myyntimäärän. Trukkien vuokraustoimintaan ja vaihtotrukkikauppaan erikoistuneen tytäryhtiön Rocla Rent Oy:n kasvu on jatkunut nopeana. Alkuvuoden kasvu oli yli 35 % ja tarjoustoiminta on ollut vilkasta. Roclan asema trukkien vuokraustoiminnassa Suomessa on vahvistunut. Tanskassa toimivan tytäryhtiön Rocla A/S:n tuloskehitys ei ole ollut tyydyttävää, mutta yksikön tilaus- ja tarjouskanta ovat voimistuneet viime kuukausina selvästi. Rocla A/S:n toiminta fokusoituu jatkossa entistäkin voimakkaammin Tanskan asiakkaiden paikalliseen palvelemiseen. Automaattitrukit Automaattitrukkiliiketoiminnan liikevaihto oli 9,8 Meur (1-6/2001: 7,5 Meur). Viennin ja ulkomaantoiminnan osuus liikevaihdosta vuoden ensimmäisen puoliskon aikana oli 86 %. Liiketulos oli -0,4 Meur (1- 6/2001: +0,4 Meur) mikä vastaa -4,0 % liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen tappio oli jo selvästi kahta edellistä neljännestä pienempi ja tuloksen odotetaan kääntyvän vuoden loppupuoliskolla positiiviseksi. Automaattitrukkisektorin markkinanäkymät ovat edelleen varsin suotuisat. Tilauskanta on vahva. Tetra Pakin kanssa solmittu vähintään seitsemän automaattitrukkijärjestelmän puitesopimus on johtanut kolmeen tehdaskohtaiseen toimitussopimukseen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Toimitusten yhteydessä on kehitetty rullankäsittelyyn tarkoitettu uusi automaattitrukkien tuotesukupolvi. Uudella tuotemuotoilulla on myös pystytty parantamaan valmistuksen kustannustehokkuutta. Tuottavuutta on parannettu hitsaustoimintojen ulkoistamisella. Merkittävin automaattitrukkien järjestelmätoimitus ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli Hartwallin uuden Lahden virvoitusjuomatehtaan automaattitrukkijärjestelmä. Hartwallin kanssa solmittiin myös merkittävä softwaretuki-sopimus. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Rocla Robotruckin toiminnan painopiste on ollut aiemmin solmittujen, kannattavuudeltaan heikkojen suurten toimitussopimusten loppuunsaattamisessa ja organisaation toimintavarmuuden hiomisessa. Samanaikaisesti on määrätietoisesti kehitetty jälkimarkkinointitoimintoja, jotka muodostuvat asiakastuesta, huolto- ja ylläpitosopimuksista sekä järjestelmäuudistuksista. Tämän uuden liiketoimintasektorin kasvu on ollut nopeaa ja sen liikevaihto nousee vuositasolla jo noin viidennekseen Rocla Robotruckin konserniliikevaihdosta. Rocla Robotruck AB:n toimitusjohtajaksi Ruotsiin on 15.7.2002 alkaen nimitetty Anders Wihlborg. Hannu Timmerbacka on nimitetty Rocla Robotruck -konsernin markkinointijohtajaksi 2.5.2002 alkaen. TASE Kesäkuun lopun 2002 konsernitaseen loppusumma oli 55,2 Meur (54,9 Meur). Vuodenvaihteessa tase oli 49,5 Meur. Taseessa oman pääoman kasvu johtuu suurelta osin vuoden alussa toteutetusta Mitsubishi Caterpillar Forklift America, Inc:lle suunnatusta osakeannista. KANNATTAVUUS Rocla-konsernin sijoitetun pääoman tuotto, ROI, oli vuoden 2002 ensimmäisellä puoliskolla 8,3 % p.a. (16,9 % 1-6/2001). Oman pääoman tuotto, ROE, oli 8,2 % p.a. (21,6 % 1-6/2001). Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos osaketta kohden oli 0,21 euroa kun vastaava tulos edellisenä vuonna oli 0,45 euroa. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 22.10.2002. Järvenpäässä 22.7.2002 ROCLA OYJ Hallitus Kari Blomberg toimitusjohtaja Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Kari Blomberg, puh. 09-271 471 Talousjohtaja Hilkka Webb, puh. 0400-847755 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020722BIT00010/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020722BIT00010/wkr0002.pdf The full report

Tilaa