Rocla Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2002

ROCLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2002 KASVU HIDASTUI Rocla-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 9 % ja oli 21,1 Meur (19,4 Meur 1-3/2001). Kasvua ylläpiti 1.5.2001 konserniin liitetty Rocla Robotruck AB Ruotsissa. Liikevoitto oli 0,6 Meur (1,0 Meur 1- 3/2001). Koko tilikaudella 2002 Rocla-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman ja tuloksen pysyvän vuoden 2001 tasolla. KONSERNIRAKENNE Tammikuussa 2002 Rocla ja Mitsubishi Caterpillar Forklift laajensivat monivuotista Eurooppaan keskittynyttä yhteistyötään maailmanlaajuiseksi koskemaan jakelua, hankintaa ja tuotekehitystä. Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc.(MCFA) tuli Rocla Oyj:n merkittäväksi vähemmistöomistajaksi amerikkalaisyhtiölle suunnatulla 5 %:n uusmerkinnällä ja hankkimalla omistukseensa Lawhill Ab:n ja Erikssonin perheen Rocla-osakkeet mikä yhdessä uusmerkinnän kanssa nosti MCFA:n kokonaisomistuksen Rocla Oyj:ssä 24,5 %:iin osakepääomasta ja äänistä. Roclan ja MCFA:n käynnistämä tuotekehitysyhteistyö avaa Roclan varastotrukeille uudet myyntikanavat Amerikan mantereella. Kesäkuusta 2001 alkaen Rocla Oyj on omistanut Tanskassa toimivan Rocla A/S:n osakepääoman kokonaan. Sveitsiläisen logistiikkakonsernin Swisslogin kanssa kesäkuussa 2001 solmittu liittoutuma liitti Ruotsissa toimivan Rocla Robotruck AB:n Rocla-konserniin takautuvasti 1.5.2001 alkaen. Swisslog Management AG on Rocla Robotruck Oy -alakonsernin vähemmistöomistaja 30 %:n omistusosuudella. LIIKEVAIHTO Konsernin liikevaihto oli 21,1 Meur, missä on kasvua 9 % edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen nähden. Liikevaihto sisältää 1.5.2001 alkaen Ruotsista hankitun Rocla Robotruck AB:n liikevaihdon. Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konserniliikevaihdosta oli 74 % (72 % 1- 3/2001). Varastotrukkiliiketoiminnan osuus konserniliikevaihdosta oli 81 % (87 % 1-3/2001) ja automaattitrukkiliiketoiminnan 19 % (13 % 1- 3/2001). TULOS Konsernin liikevoitto oli 0,6 Meur (1-3/2001 1,0 Meur). Liikevoiton heikkeneminen johtui pääosin eräistä Rocla Robotruck Oy:n aiemmin käynnistämistä Suomen yksikön toimitusprojekteista, jotka olivat tappiollisia. Varastotrukkiliiketoiminnassa kysynnän lasku ja panostukset tuotekehitykseen hidastivat osaltaan tämän liiketoiminta- alueen tuloskehitystä. Tanskassa toimivan Rocla A/S:n tulos kääntyi positiiviseksi vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2002 ensimmäisen vuosineljänneksen nettorahoituskulut olivat hieman edellisvuoden vastaavaa jaksoa pienemmät. Ensimmäisen vuosineljänneksen nettotulos oli 0,3 Meur (0,5 Meur 1-3/2001). LIIKETOIMINTA-ALUEET Varastotrukit Varastotrukkiliiketoiminnan liikevaihto oli 17,0 Meur (16,8 Meur 1- 3/2001). Viennin ja ulkomaantoiminnan osuus liikevaihdosta oli ensimmäisellä neljänneksellä 71 %. Liikevoitto oli 0,8 (0,9 Meur 1- 3/2002) mikä vastaa 5 % liikevaihdosta. Tanskassa toimivan tytäryhtiön Rocla A/S:n tulos ensimmäisellä neljänneksellä oli positiivinen. Trukinvuokrausta ja vaihtokonekauppaa harjoittavan Rocla Rent Oy:n kasvu jatkui. Varastotrukkien päämarkkinoiden syksyllä 2001 alkanut kysynnän hiipuminen jatkui vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä. Jakson lopussa esiintyi varovaisia merkkejä laskusuuntauksen taittumisesta. Tilauskertymä jäi kuitenkin vuoden alkukuukausina selvästi edellisvuoden vahvaa kehitystä heikommaksi. Roclan vahvimman varastotrukkisegmentin, teollisuuden, investointikysynnän kehittyminen ratkaisee jatkossa menekin suunnan. Volyymikasvun taittuminen ja voimakkaat panostukset uusien varastotrukkimallien kehittämiseen heijastuivat tulokseen, joka jäi edellisen vuoden vastaavaa jaksoa heikommaksi. Mitsubishi Caterpillar Forkliftin kanssa syventynyt yhteistyö johtaa uusien trukkimallien lanseeraamiseen Amerikan markkinoille. Näiden uusien mallien vaikutukset liikevaihtoon ja tulokseen näkyvät kuitenkin vasta noin vuoden päästä. Rocla käynnisti Caterpillar-merkkisten vastapainotrukkien lanseerauksen lähimarkkinoilleen jakson aikana. Tuotteet on otettu vastaan markkinoilla hyvin. Tanskassa toimivan tytäryhtiön Rocla A/S:n kehitys vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli myönteinen. Markkina-asema vahvistui ja selkiytyi Tanskassa. Rocla Rent Oy:n suursopimus trukinvuokrauksesta Metsä Tissuen Mäntän tehtaan kanssa astui voimaan vuoden alussa ja johti välittömästi 37 trukin uusimiseen. Maaliskuussa Rocla Rent solmi 33 trukkia käsittävän vuokrasopimuksen Mäntsälässä toimivan valaisinvalmistaja Idman Oy:n kanssa. Automaattitrukit Automaattitrukkiliiketoiminnan liikevaihto oli 4,1 Meur (2,6 Meur 1- 3/2001). Vahva kasvu johtui konserniin 1.5.2001 alkaen liitetystä Rocla Robotruck AB:sta. Emoyhtiö Rocla Robotruck Oy:n liikevaihto jäi selvästi alle edellisvuoden tason (-36 %) ennätyksellisen tilauskannan toimitusten vaikuttaessa lukuihin vasta vuoden 2002 toisella puoliskolla. Viennin ja ulkomaantoiminnan osuus liikevaihdosta oli ensimmäisellä neljänneksellä 85 %. Aiemmin käynnistettyjen eräiden Suomen yksikön suurprojektien tappiollisuus painoi edelleen tulosta ja ensimmäisen neljänneksen liiketulos jäi 0,3 Meur tappiolliseksi (+0,1 Meur 1-3/2001). Automaattitrukkien markkinakysyntä jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vahvana. Rocla Robotruck -konserni menestyi tarjoustoiminnassaan ja tilauskertymä muodostui erittäin hyväksi. Tilauskanta nousi ennätykselliselle tasolle ja ulottuu jo tässä vaiheessa pitkälle vuoteen 2003. Samalla se merkitsee täyttä kapasiteetin käyttöä aina kuluvan vuoden viimeiselle neljännekselle asti. Vuoden edetessä uudet toimitukset vaikuttavat myönteisesti sekä liikevaihtoon että tuloskehitykseen. Merkittävin ensimmäisellä vuosineljänneksellä solmittu sopimus tehtiin johtavan pakkausmateriaalivalmistajan Tetra Pakin kanssa. Tehdyn puitesopimuksen mukaisesti Tetra Pak -konserni tilaa seitsemän vihivaunujärjestelmää eri maissa sijaitseviin nestepakkausmateriaalitehtaisiinsa. Tilaus käsittää vähintään 50 automaattitrukkia ja sen arvo lisäoptioineen nousee 6-8 Meur:oon. Vireillä olevista suurtoimituksista Hartwallin uudelle Lahden juomatehtaalle toimitetun järjestelmän käyttöönotto on edennyt hyvin. Järjestelmästä on nyt koekäytössä neljä viidesosaa. Rocla Robotruck on jatkanut toiminnallisen tehokkuutensa hiomista sopimalla Ruotsissa tapahtuvan valmistuksensa ulkoistamisesta ja rationoimalla sitä kautta omaa toimintaansa. Jälkimarkkinointiin on suunnattu merkittäviä panostuksia ja myös saavutettu hyviä kaupallisia tuloksia. Jälkimarkkinointi on nousemassa Roclan automaattitrukkien uudeksi kasvavaksi liiketoimintasektoriksi. TASE Maaliskuun 2002 lopun konsernitaseen loppusumma oli 51,3 Meur (44,3 Meur 3/2001). Taseen kasvu (15,7 % 3/2001 nähden) johtuu pääosin Rocla Robotruck AB:n liittämisestä Rocla Oyj -konserniin. Vuodenvaihteesta tase on kasvanut 3,6 %. KANNATTAVUUS Rocla-konsernin sijoitetun pääoman tuotto, ROI, oli vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä 6,2 % p.a. (13,0 % 1-3/2001). Oman pääoman tuotto, ROE, oli 6,3 % p.a. (12,6 % 1-3/2001). Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos osaketta kohden oli 0,09 euroa kun vastaava tulos edellisenä vuonna oli 0,14 euroa. TUOTEKEHITYS Varastotrukkien nopea uudistaminen jatkui myös vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä. Tammikuussa lanseerattiin uusi TP 20o aisaohjattu matalakeräilijätrukki perusversion P 20 rinnalle ja seuraava merkittävä uudistus on tarkoitus lanseerata kevään jälleenmyyjätapahtumassa Espanjan Sevillassa. Tuotekehitysyhteistyö Mitsubishi Caterpillar Forkliftin kanssa jatkuu entistä voimakkaampana. Tavoitteena on aloittaa uusien Amerikan markkinoiden vaatimusten pohjalta kehitettyjen mallien lanseeraaminen vuoden 2003 alkupuolella. Rocla Robotruck -konsernin voimakkaimmat kehitystoimenpiteet ovat kohdistuneet projektihallinnan ja hankintatoimen kehittämiseen sekä jälkimarkkinointitoimintojen vahvistamiseen. INVESTOINNIT JA RAHOITUS Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 0,3 Meur. Ensimmäisen vuosineljänneksen päättyessä Rocla-konsernin korolliset nettovelat olivat 19,6 Meur (17,0 Meur 3/2001), nettovelkaantumisaste 116 % (121 % 3/2001) ja omavaraisuusaste 34,7 % (33,1 % 3/2001). HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä keskimäärin 458 henkilöä (391 1-3/2001). Ensimmäisen vuosineljänneksen päättyessä konsernin palveluksessa oli yhteensä 459 henkilöä (394 3/2001), josta 121 (75 3/2001) Suomen ulkopuolella. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Tilinpäätös Rocla Oyj:n yhtiökokous 14.3.2002 vahvisti vuoden 2001 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Osinkoa päätettiin jakaa 0,35 euroa osakkeelta (0,35 euroa vuodelta 2000). Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 19.3.2002 ja osingon maksaminen käynnistyi 26.3.2002. Hallitus ja tilintarkastajat Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kari Jokisalo, Niilo Pellonmaa ja Petteri Wallden ja uusiksi jäseniksi Robert L. Wuench ja Gregory E. King. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin järjestäytymiskokouksessa Niilo Pellonmaa. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young vastuullisena tarkastajana Kristian Hallbäck. Voittopalkkio Yhtiökokous päätti käteisen voittopalkkion maksamisesta Rocla Oyj:n henkilöstölle vuodelta 2001. Voittopalkkio on 1 847 euroa/henkilö. Valtuutus Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 194 535 oman osakkeen hankkimisesta ja 379 035 oman osakkeen luovuttamisesta. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korotuksesta enintään 388 000 osakkeen uusmerkinnällä yhdessä tai useammassa erässä. Optio-oikeudet Yhtiökokous päätti lisäksi, että vuoden 1998 optiolainan ehtoja muutetaan siten, että optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 24.4.2007. Optio- oikeuksilla merkittävien osakkeiden uusi merkintähinta on 8,40 euroa vähennettynä 1.5.2002 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavilla osingoilla. OSAKKEET Vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin Pörssissä vaihdettiin 52 000 Rocla Oyj:n osaketta eli 1,4 % keskimääräisestä osakkeiden määrästä. Pörssin ulkopuolella vaihto oli hyvin suurta vuoden alussa tapahtuneista omistusjärjestelyistä johtuen. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2002 ylin noteeraus oli 7,85 euroa ja alin 6,70 euroa. Keskikurssi oli 7,52 euroa ja jakson päätöskurssi 7,40 euroa. OMISTUSSUHTEET Roclan omistussuhteissa tapahtui merkittävä muutos tammikuussa 2002. Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc. (MCFA) tuli Rocla Oyj:n omistajaksi 5 %:n suunnatulla uusmerkinnällä. Lisäksi MCFA ilmoitti hankkineensa omistukseensa Lawhill Ab:n ja Erikssonin perheen Rocla- osakkeet, mikä nosti MCFA:n kokonaisomistuksen Rocla Oyj:ssä 24,5 %:iin osakepääomasta ja äänistä uusmerkinnän jälkeen. Rocla Oyj:n hallituksen 16.1.2002 tekemän suunnattua osakeantia koskevan päätöksen mukainen osakepääoman korotus rekisteröitiin 18.1.2002. Yhtiön osakepääoma nousi 194 535,00 eurolla ja osakkeiden lukumäärä kasvoi 194 535 uudella osakkeella, kukin nimellisarvoltaan 1,00 euroa. Yhtiön osakepääoma suunnatun annin jälkeen on 3 890 713,00 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä on 3 890 713 kappaletta. Suunnatussa annissa merkityt yhteensä 194 535 osaketta otettiin kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 21.3.2002 alkaen. Helmikuun 5. päivänä 2002 Rocla Oyj ilmoitti saaneensa tiedon siitä, että Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc:n osuus Rocla Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta oli ylittänyt 25 %:n rajan. Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc:n omistuksessa oli 1 090 168 ääntä ja osaketta, eli 28,02 % Rocla Oyj:n koko osakepääomasta ja äänistä. Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc. on ilmoittanut haluavansa pysyä Rocla Oyj:n vahvana vähemmistöomistajana, ja ettei sen aikomuksensa ole nostaa omistustaan yhteen kolmasosaan tai sen yli. Tämän rajan ylittyminen käynnistäisi Rocla Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan lunastusvelvollisuuden. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/22/20020422BIT00400/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/22/20020422BIT00400/wkr0002.pdf The full report