ROCLA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

ROCLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2002 klo 19.10 1(1) ROCLA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Rocla Oyj:n 14. maaliskuuta 2002 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa maksetaan 0,35 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.3.2002. Osingon maksaminen alkaa 26.3.2002. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kari Jokisalo, Niilo Pellonmaa ja Petteri Wallden ja uusiksi jäseniksi Robert L. Wuench ja Gregory E. King. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin järjestäytymiskokouksessa Niilo Pellonmaa. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young vastuullisena tarkastajana Kristian Hallbäck. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen käteisen voittopalkkion jakamisesta henkilöstölle vuodelta 2001. Voittopalkkio on 1.847 euroa/henkilö. Yhtiökokous päätti lisäksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta koskien yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtaa ja yhtiökokouksen ilmoittautumisaikaa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 194.535 oman osakkeen hankkimisesta ja 379.035 oman osakkeen luovuttamisesta. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korotuksesta enintään 388.000 osakkeen uusmerkinnällä yhdessä tai useammassa erässä. Yhtiökokous päätti lisäksi, että vuoden 1998 optiolainan ehtoja muutetaan siten, että optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 24.4.2007. Optio- oikeuksilla merkittävien osakkeiden uusi merkintähinta on 8,40 euroa. ROCLA OYJ Kari Blomberg toimitusjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/15/20020315BIT00050/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/15/20020315BIT00050/wkr0002.pdf

Tilaa