Säästöpankin PS-eläkesopimus täydentyy

Säästöpankin PS-eläkesopimus täydentyy kaikki säästämisen ja sijoittamisen tuotteet kattavaksi kokonaisuudeksi joulukuun alussa. Tuotteen laajentumisen myötä Säästöpankin asiakkaat voivat tehdä sijoituksia verotuetun PS-tuotteen kautta.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman laajat mahdollisuudet säästää omia eläkepäiviään varten, onhan säästämisen edistäminen Säästöpankin perustehtävä. Siksi koimmekin tärkeäksi laajentaa asiakkaan säästämisen mahdollisuuksia ja kehittää edelleen Säästöpankin PS-eläkesopimusta, vaikka PS-tuotteet eivät ole yleisesti olleetkaan toistaiseksi suuria myyntimenestyksiä. Odotamme PS-tuotteiden suosion kasvavan vuosien mittaan, Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri kommentoi.

Tuotteen laajentuminen mahdollistaa Säästöpankin asiakkaille sijoitukset Sp-rahastoyhtiön kaikkiin rahastoihin, Helsingin pörssissä noteerattuihin osakkeisiin, Säästöpankkien indeksilainoihin, talletuksiin sekä tileihin Säästöpankin PS-eläkesopimuksen kautta.

PS-eläkesopimus osa Säästöpankin eläkesäästämisen kokonaisratkaisua

Säästöpankin PS-eläkesopimus on osa Säästöpankin eläkesäästämisen kokonaisratkaisua, Toisenlaista Vaihtoehtoa. Säästöpankin Toisenlainen Vaihtoehto on palvelukokonaisuus, joka koostuu sekä sidotuista että ei-sidotuista säästämisratkaisuista.

Säästöpankki ei peri PS-eläkesopimuksesta hoitokustannuksia vuoden 2011 kesäkuun loppuun asti. Tämän jälkeen sopimuksen hoitomaksu on 0,25 % säästövaroista, kuitenkin vähintään kaksi euroa kuukaudessa. PS-eläkesopimuksen kautta tehtävistä sijoituksista peritään normaalit hinnaston mukaiset kulut.

Lisätietoja:

Säästöpankkiliitto, Toimitusjohtaja Pasi Kämäri

Puh. (09) 5480 5240, 0500 688 222

S-posti pasi.kamari@saastopankki.fi

Säästöpankkiryhmään kuuluu 34 Säästöpankkia sekä keskusjärjestö Säästöpankkiliitto. Säästöpankkien asiakkailla on yhteistyön kautta käytettävissään 418 konttoria, 190 palveluautomaattia ja 1 650 käteisautomaattia. Säästöpankkien päämääränä on edistää säästämistä ja asiakkaidensa taloudellista hyvinvointia. Asiakasläheisyys, asiakkaiden elämänvaiheiden huomioon ottaminen, asiantuntemus ja paikallisuus ovat palvelun perusperiaatteita. Pankkien tavoitteena on jatkuva, kannattava kasvu ja vakavaraisuuden pitäminen turvatulla tasolla. Vuonna 2009 liikevoittoa kertyi 66 miljoonaa euroa (68 milj. vuonna 2008), ja asiakasmäärä kasvoi 577 000:een (edellisvuonna 567 000). www.saastopankki.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit