Säästöpankit perustavat uuden kiinteistövälitysketjun

Säästöpankit perustavat uuden kiinteistövälitysketjun, joka muodostuu itsenäisten yrittäjien verkostosta. Yhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2010 loppuun mennessä, jolloin yhtiölle valitaan myös toimitusjohtaja. Yrittäjäketju rakennetaan kevään 2011 aikana.  

– Säästöpankkien perustehtävänä on suomalaisten säästämisen edistäminen, ja asuntosäästäminen on suomalaisille keskeinen säästämisen ja vaurastumisen keino. Kiinteistövälitysketjun perustaminen onkin luontainen jatkumo perustehtävämme edistämiseksi ja palvelukokonaisuutemme kehittämiseksi, Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri kommentoi pankkiryhmän liiketoiminnan laajentumista.

Valtakunnallinen franchising-ketju itsenäisten yrittäjien kanssa  

Välittäjäketjun rakentamista varten Säästöpankit perustavat uuden yhtiön, jonka tehtävänä on kehittää ja ohjata itsenäisten yrittäjien muodostamaa verkostomaista välittäjäketjua. Välittäjäverkosto tarjoaa alan yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville mahdollisuuden pitkäjänteiseen ja läheiseen yhteistyöhön Säästöpankkiryhmän kanssa.

– Suomen kiinteistövälitysalalla toimii erittäin paljon itsenäisiä verkostoihin kuulumattomia yrittäjiä ja kuitenkin suurin osa tehdyistä kaupoista tehdään vain muutaman välittäjäketjun kautta. Haluamme edistää ja tukea omalta osaltamme suomalaista yrittäjyyttä muodostamalla valtakunnallisen välittäjäketjun itsenäisten yrittäjien kanssa, Kämäri kertoo. 

Suomalaisten kotitalouksien varallisuus on kiinni kodissa ja asunnoissa

Suomalaisten kotitalouksien omaisuudesta noin 75 % on kiinni omassa asunnossa, sijoitusasunnoissa tai vapaa-ajanasunnoissa. Niistä suomalaisista, joilla on jo tällä hetkellä säästöjä tai sijoituksia, suurin osa aikoo myös edelleen jatkaa säästämistä ja sijoittamista. Sijoittamisessa reaalivarallisuuden rooli on nyt ja tulee aina olemaan merkittävä.

– Säästöpankit haluavat tukea suomalaisten kykyä tehdä hyviä päätöksiä säästämisessään sekä kannustaa asuntoasioiden suunnitelmalliseen ja pitkäaikaiseen hallintaan. Pankin asiantuntija on edelleen tärkein linkki asiakkaalle, kun halutaan lisää tietoa oman talouden hallinnasta ja vaurastumisesta. Valtakunnallisesti ja paikallisesti tämä tarkoittaa laajemman ja suunnitelmallisemman yhteistoiminnan kehittämistä ammattimaisten asuntomarkkinatoimijoiden kanssa, Kämäri kiteyttää.

Lisätietoa:

Säästöpankkiliitto

Pasi Kämäri, toimitusjohtaja

puh. (09) 5480 5240, 0500 688 222

s-posti: pasi.kamari@saastopankki.fi

Säästöpankkiryhmään kuuluu 34 Säästöpankkia sekä keskusjärjestö Säästöpankkiliitto. Säästöpankkien asiakkailla on yhteistyön kautta käytettävissään 418 konttoria, 190 palveluautomaattia ja 1 650 käteisautomaattia. Säästöpankkien päämääränä on edistää säästämistä ja asiakkaidensa taloudellista hyvinvointia. Asiakasläheisyys, asiakkaiden elämänvaiheiden huomioon ottaminen, asiantuntemus ja paikallisuus ovat palvelun perusperiaatteita. Pankkien tavoitteena on jatkuva, kannattava kasvu ja vakavaraisuuden pitäminen turvatulla tasolla. Vuonna 2009 liikevoittoa kertyi 66 miljoonaa euroa (68 milj. vuonna 2008), ja asiakasmäärä kasvoi 577 000:een (edellisvuonna 567 000). www.saastopankki.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit