Säästöpankkien alkuvuoden liikevoitto nousi viidenneksen

  • Liikevoitto 36,9 miljoonaa euroa, +20,3 prosenttia*
  • Vakavaraisuus 22,3 prosenttia
  • Talletukset +4,0 prosenttia
  • Asuntoluotot (mukaan lukien välitetyt luotot) +6,2
  • Yritysluotot (mukaan lukien välitetyt luotot) +9,4 %
  • Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastopääomat +20,1 prosenttia
  • Vakuutussäästöt +29,2 prosenttia
  • Asiakasmäärä +0,8 prosenttia

– Säästöpankkien alkuvuosi sujui yli odotusten. Tammi-kesäkuun liikevoitto nousi viidenneksen viime vuoden vastaavasta ajasta lähestyen jo finanssikriisiä edeltävää tasoa. Tuttuun tapaan vakavaraisuutemme oli huipputasoa ja toiminnan riskit hallinnassa. Ryhmän tuloskunto lupaa hyvää kehitystä myös loppuvuodelle. Toimintaympäristön epävarmuutta lisäävät kuitenkin julkisen talouden ongelmat useissa maissa ja niistä johtuvat markkinahäiriöt sekä mahdolliset kerrannaisvaikutukset finanssialaan Suomessa, arvioi Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri.


* Vertailut tammi-kesäkuuhun 2010

Perusliiketoiminta tuotti tulosta

Säästöpankkien liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 36,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto nousi 20,3 prosenttia, mikä johtui ennen kaikkea perusliiketoiminnan tuottojen kasvusta. Erityisesti palkkiotuotot nousivat hinnoittelumuutosten ja liiketoiminnan kasvun ansiosta. Esimerkiksi ryhmän asuntolainojen korkomarginaali pysyi lähes ennallaan kovasta hintakilpailusta huolimatta. Korkokatetta kohensi myös markkinakorkojen lievä nousu tammi-kesäkuusta 2010.

– Asiakasmäärämme nousee koko ajan. Kesäkuun 2010 lopusta kasvua oli 0,8 prosenttia. Tutkimuksissa tulee jatkuvasti esiin, että asiakkaamme arvostavat asiakaslähtöistä palveluamme ja suosittelevat meitä ystävilleen. Asiakkaiden luottamus tuntuu erityisen ilahduttavalta nyt, kun markkinatilanne on epävakaa ja tulossa olevat sääntelymuutokset lisäävät finanssialan epävarmuutta, toteaa toimitusjohtaja Kämäri.

– Kannattavuusluvuistamme näkee, että kasvu on aitoa. Uusia asiakkaita ei houkutella hintatarjouksin katteita polkemalla, vaan tarjoamalla erinomaista palvelua ja arvostamalla asiakkaan tarpeita.

Henkivakuutusten ja rahastojen kasvu jatkui vahvana

Sp-Rahastoyhtiön hallinnoima rahastopääoma oli 600,2 miljoonaa euroa (500,0 milj. euroa). Kasvua oli 20,1 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Samaan aikaan rahasto-osuudenomistajien määrä kasvoi 11,4 prosenttia. Rahastojen osuudenomistajia oli kauden lopussa yhteensä 80 196 (71 982).

– Sp-Rahastoyhtiö on toiminut alalla kahdeksan vuotta ja on vielä pieni toimija. Kasvuluvut ovat kuitenkin merkittäviä tilanteessa, jossa monien kilpailjoiden rahastopääomat ovat laskeneet. Pidän tätä luottamuksenosoituksena asiakkailtamme, sanoo toimitusjohtaja Kämäri.

Henkivakuutusosakeyhtiö Duon vakuutussäästöt olivat 185,1 miljoonaa euroa. Vakuutussäästöt kasvoivat 29,2 ja maksutulo 19,9 prosenttia kesäkuun 2010 lopusta. Samaan aikaan henkivakuutusalan keskimääräinen maksutulo laski yli neljänneksen. Duon voimakasta kasvua selittää paitsi vuonna 2007 perustetun yhtiön lyhyehkö historia, myös tuotepaletin laajentuminen ja entistä aktiivisempi myyntiote.

Säästöpankkien asuntoluottokannan 12 kuukauden kasvu oli 6,2 prosenttia, mikä vastaa yleistä kasvutahtia Suomessa. Sen sijaan yritysten rahoittamisessa kasvu oli jälleen selvästi toimialaa nopeampaa. Yritysrahoituksen kasvu oli 9,4 prosenttia riskinoton pysyessä maltillisena. Säästöpankkien yritysrahoitus keskittyy lähinnä pienyrityksiin.

Säästöpankkien talletusten 12 kuukauden kasvu oli 4,0 prosenttia eli samalla tasolla kuin talletusten kasvu Suomessa keskimäärin. Määräaikaistalletusten kasvu oli muuta toimialaa maltillisempaa.

Säästöpankit asiakkaan turvasatama

Säästöpankit kuuluvat Suomen vakavaraisimpiin pankkeihin. Ryhmän ensisijainen vakavaraisuus katsauskaudella oli 18,9 prosenttia.

Säästöpankkien järjestämättömät saamiset olivat vain 39,5 miljoonaa euroa. Niiden osuus luotoista ja sitoumuksista pysyi 0,5 prosentissa.

Arvonalentumistappioita kirjattiin 1,2 miljoonaa euroa, mikä oli 53,8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana.

– Säästöpankit eivät osallistuneet Euroopan pankkivalvontaviranomaisten teettämään stressitestiin, mutta olimme mukana Finanssivalvonnan kansallisessa stressitestissä maaliskuussa. Testien tulosten perusteella säästöpankkien vakavaraisuus ja riskinsietokyky ovat omaa luokkaansa sekä Suomessa että euroalueella. Säästöpankkeja voisikin luonnehtia asiakkaan turvasatamaksi maailman myrskyissä, Kämäri sanoo.

Sp-Koti-kiinteistönvälitysketju kasvoi reippaasti

Säästöpankkien Sp-Koti-kiinteistönvälitysketju avasi ensimmäisen toimipisteensä huhtikuussa Mäntsälään. Kesäkuussa ohitettiin jo kymmenen uuden Sp-Koti-kaupan merkkipaalu ja syksyn aikana rikotaan 20 toimipisteen raja.

– Kaakkois-Suomessa Sp-Koti on jo samalla viivalla alan vakiintuneiden toimijoiden kanssa. Seuraavaksi ketju tavoittelee laajempaa verkostoa pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Tavoitteena on toimia viiden vuoden kuluessa 50 paikkakunnalla ja olla Suomen neljän suurimman kiinteistönvälitysverkoston joukossa. Franchising-yrittäjyyteen perustuva liiketoimintamallimme on otettu innostuneesti vastaan kiinteistönvälittäjien keskuudessa, kiittelee liiton toimitusjohtaja Kämäri.

Loppuvuoden 2011 näkymät

– Julkisen talouden ongelmat useissa maissa ja niistä johtuvat markkinahäiriöt tekevät toimintaympäristöstämme epävakaan. Finanssialan onkin syytä tottua jatkuvaan epävarmuuteen. Seesteisiä aikoja on turha edes haikailla. Säästöpankkien tilanne on kuitenkin hyvä: vakavaraisuutemme on edelleen vankka, pääomapuskurit ovat kunnossa eikä meillä ole riskikeskittymiä kriisimaissa, painottaa Kämäri.

– Säästöpankeilla ei ole syytä muuttaa liiketoiminnan painotuksia ja asiakasvalintoja tai hillitä kasvuhalujaan ulkoisten paineiden vuoksi. Päinvastoin, meillä on kaikki edellytykset tehdä viimevuotista parempi tulos, Kämäri uskoo.

Lisätietoja:

Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri

puh. (09) 5480 5240, 0500 688 222, sähköposti: pasi.kamari@saastopankki.fi

Viestintäpäällikkö
Heli-Kirsti Airisniemi
Säästöpankkiliitto

Puh. 040 56 55 953
heli-kirsti.airisniemi@saastopankki.fi

Säästöpankkiryhmään kuuluu 33 Säästöpankkia sekä keskusjärjestö Säästöpankkiliitto. Säästöpankkien asiakkailla on yhteistyön kautta käytettävissään 418 konttoria, 190 palveluautomaattia ja 1 650 käteisautomaattia. Säästöpankkien päämääränä on edistää säästämistä ja asiakkaidensa taloudellista hyvinvointia. Asiakasläheisyys, asiakkaiden elämänvaiheiden huomioon ottaminen, asiantuntemus ja paikallisuus ovat palvelun perusperiaatteita. Pankkien tavoitteena on jatkuva, kannattava kasvu ja vakavaraisuuden pitäminen turvatulla tasolla. Vuonna 2010 liikevoittoa kertyi 54 miljoonaa euroa, vakavaraisuus oli 22,3 % ja asiakasmäärä 581 000. www.saastopankki.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit