Sampo Rahastoyhtiön sijoitusrahastoja yhdistetään

Sampo Rahastoyhtiön sijoitusrahastoja yhdistetään Yhdeksän Sampo Rahastoyhtiön hallinnoimaa rahastoa sulautuu sijoituspolitiikaltaan ja muilta piirteiltään samankaltaisiin Sampo Rahastoyhtiön rahastoihin. Sammon sijoitusrahastovalikoimaan on Sammon ja Mandatumin fuusioiduttua tullut samankaltaisia rahastoja, joita yhdistetään 21.3.2002. - Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman selkeän rahastovalikoiman. Näin sopivan rahaston valinta helpottuu ja salkunhoitoresurssit voidaan kohdentaa tehokkaammin, sanoo markkinointipäällikkö Anne Hakkarainen Sampo Rahastoyhtiöstä. Rahoitustarkastus on myöntänyt 31.12.2001 luvan sulauttaa seuraavat rahastot vastaanottaviin rahastoihin: SULAUTUVA RAHASTO VASTAANOTTAVA RAHASTO 1. Sijoitusrahasto Sijoitusrahasto Sampo Korko Sampo Euro Lyhytkorko 2. Sijoitusrahasto Sijoitusrahasto Sampo Obligaatio Sampo Euro Pitkäkorko 3. Sijoitusrahasto Sijoitusrahasto Sampo Yhteisöobligaatio Mandatum Euro Bond 4. Sijoitusrahasto Sijoitusrahasto Sampo Eurooppa Yhdistelmä Mandatum Optimi 5. Sijoitusrahasto Sijoitusrahasto Sampo Suomi Osake Sampo Sektorit (Suomi) 6. Sijoitusrahasto Sijoitusrahasto Mandatum European Growth Mandatum Uudet Yhtiöt (Eurooppa) 7. Erikoissijoitusrahasto Erikoissijoitusrahasto Sampo Kompassi 50 Mandatum Private 8. Erikoissijoitusrahasto Erikoissijoitusrahasto Sampo Kompassi 25 Mandatum Private Conservative 9. Erikoissijoitusrahasto Erikoissijoitusrahasto Sampo Kompassi 75 Mandatum Private Aggressive Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä, eikä siitä aiheudu heille kuluja tai veroseuraamuksia. Sulautumisella ei ole vaikutusta omistuksen arvoon. Sulautuvan rahaston osuudenomistajan kannalta sulautumisella on kaksi vaikutusta: omistuksessa oleva rahasto muuttuu ja osuuksien kappalemäärä muuttuu. Osuuksien kappalemäärän muuttuminen johtuu siitä, että vastaanottavan rahaston osuuden arvo on eri kuin sulautuvan rahaston. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta osuudenomistajan omistuksen rahalliseen arvoon. Vastaanottavan rahaston osuudenomistajan kannalta sulautumisen ainoa vaikutus on sijoituskohteena olevan rahaston koon kasvu. Sulautumisilla ei siis ole vaikutusta esimerkiksi rahaston sääntöihin tai osuuden arvoon. Sulautumisilla ei ole myöskään vaikutusta sulautuvien rahastojen jatkuviin rahastosäästösopimuksiin, vaan ne jatkuvat entisenlaisina vastaanottavissa rahastoissa. Eräiden sulautuvien ja vastaanottavien rahastojen palkkioissa sekä sijoituspolitiikoissa on eroja. Sulautuvan rahaston osuudenomistajan on mahdollista vaihtaa 25.2.2002 alkaen sulautumispäivään 21.3.2002 asti ilman vaihtopalkkiota sulautuvan rahaston omistuksensa joko kokonaan tai osittain toisen Sampo Rahastoyhtiön hallinnoiman rahaston osuuksiin. Vastaavana aikana on myös mahdollista lunastaa osuudet sulautuvasta rahastosta ilman lunastuspalkkiota. Lunastuksesta ja vaihdosta aiheutuu normaalit veroseuraamukset. Sampo Rahastoyhtiö hallinnoi jatkossakin sekä Sampo- että Mandatum- nimisiä rahastoja. Yhteensä Sammon rahastovalikoimaan kuuluu 47 rahastoa. Lisätietoja: Sampo Rahastoyhtiö Oy, markkinointipäällikkö Anne Hakkarainen, puh. 010 236 5009 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/18/20020218BIT00510/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/18/20020218BIT00510/bit0002.pdf

Tilaa