ASUNTOJEN HINTOJEN NOUSUN

Kiinteistömaailman 16. kiinteistönvälittäjäbarometri: ASUNTOJEN HINTOJEN NOUSUN ODOTETAAN JATKUVAN Kiinteistömaailman uusimman kiinteistönvälittäjäbarometrin mukaan asuntomarkkinoilla on vilkasta seuraavan puolen vuoden aikana. Asuntojen hintojen nousuun uskoo noin 61 % kyselyyn vastanneista kiinteistönvälittäjistä. Noin viidennes välittäjistä uskoo hintojen nousevan enemmän kuin 3 % seuraavan puolen vuoden aikana. Mitään eroa asuntotyypeillä ei tunnu olevan. Pienten kerrostaloasuntojen, perheasuntojen, rivitaloasuntojen ja myös omakotitalojen hintojen uskotaan nousevan. Vain 5 % uskoo hintojen laskuun ja 34 % välittäjistä povaa hintojen pysyvän ennallaan. Kiinteistömaailma tekee puolivuosittain ketjuun kuuluvien kiinteistönvälittäjien keskuudessa kyselyn, jossa ennakoidaan seuraavan puolen vuoden näkymiä. Kevään kyselyyn vastasi 310 kiinteistönvälittäjää 48:lta eri paikkakunnalta. Aikaisemmat 15 kiinteistönvälittäjäbarometria ovat varsin hyvin heijastelleet asuntomarkkinoiden tilaa ja muutoksia. Asuntomarkkinoiden käänne on tosiasia - Vakaiden asuntomarkkinoiden jälkeen käänne on jo selvästi tapahtunut. Suurin osa välittäjistä odottaa asuntojen hintojen edelleen nousevan seuraavan puolen vuoden aikana, Kiinteistömaailma-ketjun toimitusjohtaja Paavo Aunola arvioi. Erona viime vuosien kiinteistönvälittäjäbarometreihin on, että hyvin suuri joukko ennustaa nyt hintojen muuttuvan. Yleensä enemmistö on arvioinut, että hinnat pysyvät ennallaan. Kiinteistönvälittäjillä tuntuu siis olevan vahva usko hintojen hienoiseen nousuun. Talven aikana myyntiajat ovat lyhentyneet ja myös pitkään myynnissä olleet kohteet ovat menneet kaupaksi. Lisäksi vapaa-ajanasuntoja on myyty paljon talvella, mikä on poikkeuksellista. - Tämä kertoo siitä, että ihmisille on kertynyt ylimääräistä varallisuutta. Myös alhainen korkotaso ja kuluttajien luottamus etenkin omaan talouteensa on lisännyt asuntojen kysyntää. Euroinnostus on Suomessa luonut myönteistä ilmapiiriä, Paavo Aunola toteaa. - Asuntojen reaalihintojen lasku on tehnyt asunnon ostamisesta houkuttelevamman. Moni odotti, että hintojen lasku jatkuu, mutta kun näin ei tapahtunut, ostopäätökset syntyivät samoihin aikoihin. Nyt pelko, että näillä hinnoilla ei pian enää saa asuntoa, nopeuttaa ostopäätöksiä. Kiire on myös niillä, jotka ovat jo myyneet vanhan asuntonsa. Kun hintapyynnöistä ei tingitä, se tarkoittaa nousevia hintoja. Alueelliset erot odotuksissa harvinaisen pieniä Eniten hintojen nousuun uskotaan Etelä-Suomen kehyskunnissa, pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla. Näillä alueilla nousuodotukset ovat selvästi koko maan keskitason yläpuolella. Etelä-Suomen kehyskunnissa hintojen nousuun uskoo jopa noin 80 % kiinteistönvälittäjistä. Vähiten hintojen nousuun uskotaan Länsi-Suomessa sekä Pohjois-Suomessa. Kuitenkin Länsi-Suomessakin joka kolmas välittäjä uskoo hintojen jonkin verran nousevan. Pohjois-Suomessa hintojen nousuun uskovia on yli 40 %, mutta Pohjois-Suomesta löytyvät myös ne harvat välittäjät, jotka uskovat hintojen vähäiseen laskuun. Heitä on kuitenkin vain noin 12 %. Kauppoja tehdään aiempaa vilkkaammin Asuntokauppojen määrän kasvuun uskoo noin 55 % välittäjistä. Suurin osa uskoo kauppamäärän kasvavan hieman. Vain joka kahdestoista välittäjä uskoo, että kauppamäärä kasvaa voimakkaasti. Vastaavasti noin joka kymmenes uskoo, että kauppamäärät hiukan laskevat. Kauppojen määrän pysymiseen nykyisellä tasollaan uskoo noin kolmannes välittäjistä. Sekä kerros-, rivi- että omakotitalojen kauppamäärien uskotaan kasvavan. Erityisesti omakotitalojen kauppamäärät lisääntyvät, mikä selittyy osittain vuodenajalla, sillä kevät ja kesä on omakotitalojen parasta myyntiaikaa. Kauppamäärien lievään kasvuun uskovia on tasaisesti koko maassa, eikä suurta alueellista eroa ole havaittavissa. Länsi-Suomessa on vähiten määrän kasvuun uskovia, mutta heidänkin osuutensa on lähes 40 % alueen välittäjistä. Myyntiajat lyhenemässä Myyntiaikojen lyhenemiseen uskoo noin 54 % välittäjistä. Suurin osa heistä uskoo, että myyntiajat lyhenevät jonkin verran. Noin kolmannes välittäjistä uskoo myyntiaikojen pysyvän nykyisellä tasollaan. Myyntiaikojen pidentymiseen seuraavan puolen vuoden aikana uskoo vain joka seitsemäs välittäjä. Myyntiaikojen lyhenemiseen uskotaan eniten Etelä-Suomen kehyskunnissa, pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Pirkanmaalta löytyvät optimistisimmat välittäjät. Heistä lähes joka neljäs uskoo, että myyntiajat lyhenevät paljon seuraavan puolen vuoden aikana. Pessimistisimmät välittäjät ovat Pohjois-Suomessa. Yli 36 % siellä toimivista välittäjistä uskoo myyntiaikojen vielä jonkin verran pitenevän. Taustalla useita tekijöitä Asuntojen hinnannousulla on useita taustatekijöitä. - Sijoittajat tulivat viime syksynä mukaan asuntomarkkinoille. Osa siirsi pörssin alamäen vuoksi varojaan asuntoihin ja osa haki yksinkertaisesti syyskuun 11. päivän jälkeen turvallisempia sijoituskohteita. Alhaiset asuntolainan korot pistivät myös monet vuokralla ja asumisoikeusasunnoissa asuvat miettimään, Paavo Aunola kertoo. Lisäksi taustalla on ihmisten halu parantaa asumisolojaan. Parin viime vuoden aikana oltiin varovaisia, mutta nyt halutaan lisätä asunnon väljyyttä, parantaa sen sijaintia tai varustetasoa. Vaikka arvoasuntojen buumi vuosina 1998-2000 oli lyhytkestoinen, arvoasuntojen markkinat ovat tulleet jäädäkseen. Yhä enemmän on suomalaisia, jotka ovat vaurastuneet huomattavasti. Ensiasunnon ostajille tilanne kuitenkin on ongelmallinen, koska hinnat ovat nousussa. Hintapiikki vai trendi? Paavo Aunola myöntää, että muutoksen nopeus ja voimakkuus yllätti kiinteistönvälittäjät. - Asuntojen hintojen nousu näyttää jatkuvan lähikuukausina. Nähtäväksi jää, onko kyseessä lyhyehkö hintapiikki, joka tasaantuu, vai pysyvämpi kehityssuunta. Kiinteistöalan suhdanteet ovat usein aiemminkin eronneet kaupan ja teollisuuden alan suhdanteista. Vuonna 2000 keväällä kiinteistöalalla suhdanne kääntyi laskuun, kun muussa taloudessa taite oli vasta vuonna 2001. - Ehkä nyt käänne ylöspäin lähtee puolestaan kiinteistöalalta ja muu talous piristyy hieman myöhemmin, Paavo Aunola arvioi, mutta muistuttaa: - Toisaalta asuntolainan koron nousut voivat nopeastikin hillitä kysyntää asuntomarkkinoilla. Lisätietoja: Paavo Aunola, Kiinteistömaailma Oy, toimitusjohtaja p. 6122 1515, 050 386 6631 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/04/20020404BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/04/20020404BIT00040/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Sampo on Suomen ensimmäinen täyden palvelun finanssikonserni. Keskeisimmässä asemassa ovat sijoittajan ja säästäjän palvelut. Tarjoamme asiakkaillemme myös perinteisiä pankki-, vakuutus- ja investointipankkitoiminnan alaan liittyviä palveluja.