Ensi vuonna kokonaistuotannon kasvu voi yltää jo kolmeen prosenttiin, myös työllisyystilanne paranee

Sammon ekonomistit: ENSI VUONNA KOKONAISTUOTANNON KASVU VOI YLTÄÄ JO KOLMEEN PROSENTTIIN, MYÖS TYÖLLISYYSTILANNE PARANEE Varovainen optimismi Yhdysvaltain talouden suhteen on yhä vahvemmin perusteltua. Yritysten odotukset ovat kohentuneet selvästi eivätkä kotitaloudet ole menettäneet luottamustaan eivätkä kulutusmahdollisuuksiaan tai -halujaan. Myös EU-maiden ja jopa Japanin talousnäkymät ovat aiempaa suotuisammat, joskin Japanissa rakenteelliset ongelmat ovat yhä ratkaisematta eikä kasvu ole riittävää juurikaan lieventämään niitä. Sammon ekonomistit odottavat kysynnän elpyessä Suomen viennille tärkeissä maissa tälle vuodelle asteittain piristyvää kasvukehitystä. Tänään julkistamassaan raportissaan Sammon ekonomistit uskovat kotitalouksien kulutusmenojen kasvun nopeutuvan sekä tänä että ensi vuonna. Tosin 90-luvun jälkipuoliskon vauhtiin ei tällä kertaa yllettäne. Investoinnit jäänevät tänä vuonna hieman viime vuotta pienemmiksi. Teollisuuden investointisuunnitelmat ovat vähentyneet ja tiedot uusista rakennushankkeista viittaavat asuntoinvestointien alenemiseen. Myös muussa talorakentamisessa aloitukset ovat vähentyneet. Ensi vuonna investointien voi odottaa jo kasvavan yleisen suhdannenousun myötä muutaman prosentin. Ainakin asuntojen kysyntä on vahva ja yritysten rahoitusasema säilyy vakaana. Ensi vuonna kokonaistuotannon kasvu voi yltää jo kolmeen prosenttiin, kun tälle vuodelle ekonomistit odottavat 1,6 prosentin talouskasvua. Työllisyystilannekin jälleen parantunee ensi vuoden aikana heikennyttyään tilapäisesti tänä vuonna. Perusskenaarion riskejä ovat mm. uudet käänteet terrorismin vastaisessa sodassa tai öljyn hintaa nostavat häiriöt Lähi-idässä. Yhdysvaltain yrityssektorin velkaantuneisuus nousi 1990-luvun lopulla investointien kohottua historiallisen korkealle ja yritysten ostettua omia osakkeitaan. Yritysten heikentynyt rahoitusrakenne tekee ne alttiiksi konkurssiriskille, jos kysynnän kasvun kiihtyminen viivästyy tai ei ole riittävän voimakasta. Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat -raportti on luettavissa Internetissä www.sampo.fi. LISÄTIETOJA: Pääekonomisti Tarja Heinonen, puhelin 010 514 0023 Ekonomisti Lauri Uotila, puhelin 010 514 0028 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020325BIT00580/wkr0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020325BIT00580/wkr0002.doc

Yrityksestä

Sampo on Suomen ensimmäinen täyden palvelun finanssikonserni. Keskeisimmässä asemassa ovat sijoittajan ja säästäjän palvelut. Tarjoamme asiakkaillemme myös perinteisiä pankki-, vakuutus- ja investointipankkitoiminnan alaan liittyviä palveluja.

Tilaa