Rahastoyhtiö 3C Ja Mandatumin Absoluuttisen Tuottotavoitteen Varainhoito Yhdistyvät

RAHASTOYHTIÖ 3C OY SAMPO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 7.5.2002 RAHASTOYHTIÖ 3C JA MANDATUMIN ABSOLUUTTISEN TUOTTOTAVOITTEEN VARAINHOITO YHDISTYVÄT TAVOITTEENA RAKENTAA ALALLAAN YKSI JOHTAVISTA POHJOISMAISISTA VARAINHOITOYHTIÖISTÄ Rahastoyhtiö 3C Oy ja Mandatum Omaisuudenhoito Oy:n absoluuttisen tuottotavoitteen varainhoito (hedge fund) yhdistyvät uudeksi yhtiöksi, 3C Asset Management Oy:ksi (3C). Uusi yhtiö hoitaa Erikoissijoitusrahasto 3C Alphan sekä Mandatumin nykyisin hoidossa olevien sijoitusrahastojen Mandatum Omegan, Neutralin, Kontran ja Safeguardin salkkuja. Yhdistymisen jälkeen 3C:n hoidossa on yhteensä lähes 300 milj. euron hedge fund -varallisuus ja on siten Pohjoismaiden toiseksi suurin hedge fundeihin erikoistunut varainhoitaja. Uudesta yhtiöstä Sampo Oyj omistaa alkuvaiheessa 56 % ja 3C:n avainhenkilöt omistavat 44 %. Sampo on sitoutunut laskemaan omistusosuutensa 51 %:iin uusien avainhenkilöiden sitouttamiseksi. Hedge fundit ovat rahastoja, jotka pyrkivät sijoitustoiminnassaan ns. absoluuttiseen tuottoon kaikissa, myös heikoissa markkinatilanteissa. Siten ne poikkeavat perinteisistä, indeksin mukaista tai indeksin ylittävää tuottoa tavoittelevista sijoitusrahastoista. Hedge fundien kysyntä on kansainvälisesti kasvanut voimakkaasti viime aikoina. 3C:n salkunhoidosta ja riskienhallinnasta vastaavat partnerit ovat Juhani Elomaa, Tom Bystedt, Johan Ström, Aku Leijala ja Anne Tolmunen Rahastoyhtiö 3C:stä sekä Reijo Manninen ja Pertti Tornberg Mandatum Omaisuudenhoidosta. Partnereilla on laaja kokemus pääomamarkkinoilta, hedge fundien varainhoidosta sekä riskienhallinnasta. "Tavoitteenamme on rakentaa yksi johtavista pohjoismaisista, yksinomaan hedge fundeihin erikoistunut varainhoitotalo" sanoo 3C:n toimitusjohtaja Juhani Elomaa. "Uuden yhtiön henkilöresurssit, hallinnoitavat pääomat sekä Sampo-konsernin tuki mahdollistavat kasvutavoitteemme nopeamman saavuttamisen sekä salkunhoidon ja riskienhallinnan voimakkaamman kehittämisen. Tuomme markkinoille monipuolisen hedge fund -tuoteperheen, jolla tarjoamme sijoittajille mahdollisuuden parantaa sijoitusportfolionsa tuotto/riski -suhdetta", jatkaa Elomaa. "Sammossa uskomme, että hedge fundit ovat nopeimmin kasvava omaisuudenhoidon luokka, joka alkaa herättää kiinnostusta myös pienempien instituutioiden ja yksityishenkilöiden keskuudessa. Siksi haluamme olla mukana tässä kehityksessä" sanoo Sampo Oyj:n varatoimitusjohtaja Mika Ihamuotila. "Uudessa 3C:ssä yhdistyvät alueen kaksi kiistatonta uranuurtajaa Suomessa ja sen myötä myös mielestäni parhaat osaajat. Uskomme, että hedge fundeihin erikoistuneena ja sitoutuneiden avainhenkilöiden johtamana uudella 3C:llä on hyvät edellytykset kasvaa vahvaksi pohjoismaiseksi toimijaksi tällä tulevaisuuden alueella", Ihamuotila toteaa. LISÄTIETOJA: Toimitusjohtaja Juhani Elomaa, Rahastoyhtiö 3C Oy, puh. 348 15120 Varatoimitusjohtaja Mika Ihamuotila, Sampo Oyj, puh. 010 514 0006 TIEDOTUSTILAISUUS: Tiedotustilaisuus järjestetään tiistaina 7.5. kello 10.30 Sammossa, Unioninkatu 22, Helsinki. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT00020/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Sampo on Suomen ensimmäinen täyden palvelun finanssikonserni. Keskeisimmässä asemassa ovat sijoittajan ja säästäjän palvelut. Tarjoamme asiakkaillemme myös perinteisiä pankki-, vakuutus- ja investointipankkitoiminnan alaan liittyviä palveluja.

Tilaa