Sammon Hallituksen Ehdotukset Yhtiökokoukselle

SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus hakee 10.4.2002 pidettävältä yhtiökokoukselta omien osakkeiden hankkimis- ja luovutusvaltuuksia, jotka ehdotuksen mukaan ovat voimassa 10.4.2003 saakka. A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Valtuutuksen nojalla A-sarjan osakkeita voidaan hankkia joko kaikille A- sarjan osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella osakkeenomistajien omistusten suhteessa hallituksen päättämin yhtäläisin ehdoin tai Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallitus esittää myös, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa. Osakepääoman korotus voi olla yhteensä enintään 4 672 428,78 euroa ja osakkeita voi laskea liikkeeseen enintään 27 781 000 kappaletta. Valtuutuksen määrä vastaa noin 5 prosenttia osakepääomasta ja noin 4,96 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Ehdotuksen mukaan valtuutus on voimassa 10.4.2003 saakka. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta, mikäli tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yrityskaupan toteuttaminen tai yhtiön pääomarakenteen kehittäminen. Hallitus esittää myös yhtiöjärjestyksen 7, 12 ja 16 pykälien muuttamista ja 22 pykälän poistamista tarpeettomana. Mm. yhtiön toimielimiä koskevaan yhtiöjärjestysmääräykseen ehdotetaan lisättävän maininta, että hallitus nimittää toimitusjohtajan. Muut muutokset koskevat toiminimen kirjoitusoikeutta ja yhtiökokousta koskevia yhtiöjärjestysmääräyksiä. SAMPO OYJ Pertti Nurvala Tiedotusjohtaja puh. 010 514 4030 LIITTEET: Pörssitiedotteen liitteet ovat saatavilla Internetissä www.sampo.fi. LIITTEIDEN OTSIKOT: LIITE 1: SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA LIITE 2: SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖLLE KUULUVIEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA LIITE 3: SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISESTA LIITE 4: TILINTARKASTAJIEN LAUSUNNOT LIITE 5: HALLITUKSEN EHDOTUS 10.4.2002 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.sampo.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/27/20020227BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/27/20020227BIT00420/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Sampo on Suomen ensimmäinen täyden palvelun finanssikonserni. Keskeisimmässä asemassa ovat sijoittajan ja säästäjän palvelut. Tarjoamme asiakkaillemme myös perinteisiä pankki-, vakuutus- ja investointipankkitoiminnan alaan liittyviä palveluja.

Tilaa