SAMMON LIIKEVOITTO 1 286 MILJOONAA EUROA

SAMMON LIIKEVOITTO 1 286 MILJOONAA EUROA Sampo-konsernin liikevoitto oli 1 286 miljoonaa euroa (1 628 milj.e) vuonna 2001. Konsernin kaikki liiketoiminta-alueet yltivät hyvään tulokseen. Liikevoiton lievä supistuminen johtui vertailuvuoden kertaluonteisten myyntivoittojen ja osinkojen vaikutuksesta. Osakekohtainen tulos oli 1,50 euroa (1,78 e). Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,75 euroa osaketta kohden (1,60 e). Myös liiketoiminta-alueiden markkina-asemat kehittyivät myönteisesti. Rahastosäästämisessä Sampo voitti markkinaosuutta poikkeuksellisen paljon eli 3,6 prosenttiyksikköä. Vuoden 2001 sijoitusmarkkina oli vaikea, mutta Sammon rahastopääomat kasvoivat silti kolmanneksella ja muun omaisuudenhoidon varat yli 40 prosenttia. Konserni voitti markkinaosuutta myös henkivakuutussäästämisessä ja vahinkovakuuttamisessa. Markkinaosuus pieneni hieman talletuksissa. "Sammon vuosi oli mielestäni hyvin positiivinen erityisesti verrattuna toimintaympäristöön, joka kärsi pörssikurssien laskusta ja New Yorkin terrori-iskun vaikutuksista. Konsernin liiketoimintakonseptin ja toimintaorganisaation uudistaminen sitoivat resursseja, mutta uudistusten myönteinen vaikutus tuli näkyviin jo vuoden jälkipuoliskolla. Pohjoismainen vahinkovakuutusjärjestely ja konsernin sijoitussalkun tasapainottaminen toteutettiin tammikuussa 2001 julkistetun strategian mukaisesti", toteaa konsernijohtaja Björn Wahlroos. Sijoitusomaisuudesta myytiin vuoden aikana noin 23 miljoonaa Nokian osaketta. Myynnit toteutettiin pääosin vuoden alkupuolella, jolloin myytyjen osakkeiden keskihinnaksi muodostui noin 34 euroa. Osakeomistuksiin liittyvät merkittävät riskikeskittymät on nyt purettu. Perusliiketoimintojen kannattavuuden ennakoidaan säilyvän vuonna 2002 hyvänä. Vuosien 2000 ja 2001 kaltaisia kertaluonteisia myyntivoittoeriä ei ole näköpiirissä ja sen vuoksi tulevina vuosina tulokset eivät euromääräisinä yllä näiden poikkeusvuosien tasolle. Sijoitetun pääoman tuotto tulee kuitenkin paranemaan liiketoiminnan ja pääoman käytön tehostuessa. KONSERNIN AVAINTIEDOT (Milj. euroa) Muutos- 2001 2000 % OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (euroa) Tulos 1,50 1,78 -15,7 Osinko *) 0,75 1,60 -53,1 Substanssi 5,67 8,40 -32,5 PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMINEN Henkivakuutus Maksutulo 755 769 -1,8 Vastuuvelka, netto 4 737 4 254 11,3 Liikevoitto 78 421 -81,4 Voitto ennen satunnaisia eriä 49 229 -78,4 Rahastot ja omaisuudenhoito Rahastojen nettomerkinnät 982 861 14,1 Rahastopääomat 2 675 2 002 33,6 Muut omaisuudenhoidon varat 7 469 5 214 43,2 Omaisuudenhoidon palkkiotuotot 34 36 -5,8 PANKKITOIMINTA Rahoituskate 469 437 7,3 Investointipankin palkkiotuotot 42 38 11,4 Liikevoitto 296 459 -35,4 Talletuskanta 9 062 8 855 2,3 Luottokanta 13 597 14 471 -6,0 VAHINKOVAKUUTUS Maksutulo 1 115 1 023 9,0 Vastuuvelka, netto 2 189 2 232 -1,9 Liikevoitto 569 777 -26,8 Voitto ennen satunnaisia eriä 555 760 -27,0 OMISTUSYHTEISÖ Liikevoitto 372 - SAMPO-KONSERNI Liikevoitto 1 286 1 628 -21,0 Voitto ennen satunnaisia eriä 1 243 1 419 -12,4 *) Ehdotettu osinko vuodelta 2001. Vuodelta 2000 maksettiin normaalin osingon lisäksi 0,80 euron lisäosinko. Tilinpäätöstiedote on julkaistu kokonaisuudessaan Internetissä www.sampo.fi. LISÄTIEDOT: Tiedotusjohtaja Pertti Nurvala, puh. 010 514 4030, 050 553 3484 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/27/20020227BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/27/20020227BIT00310/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Sampo on Suomen ensimmäinen täyden palvelun finanssikonserni. Keskeisimmässä asemassa ovat sijoittajan ja säästäjän palvelut. Tarjoamme asiakkaillemme myös perinteisiä pankki-, vakuutus- ja investointipankkitoiminnan alaan liittyviä palveluja.

Tilaa