SAMMON YHTIÖKOKOUS PÄÄTTI 0,75 EURON OSINGOSTA

SAMMON YHTIÖKOKOUS PÄÄTTI 0,75 EURON OSINGOSTA OLLI-PEKKA KALLASVUO JATKAA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJANA Sampo Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa vuodelta 2001 osinkoa 0,75 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 15.4.2002 ja osinko maksetaan 22.4.2002. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen uudelleen nykyiset jäsenet: professori Tom Berglund, vuorineuvos Georg Ehrnrooth, vuorineuvos Jyrki Juusela, johtaja Olli-Pekka Kallasvuo, toimitusjohtaja Paavo Pitkänen, ministeri Christoffer Taxell ja konsernijohtaja Björn Wahlroos. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen edelleen Olli-Pekka Kallasvuon ja varapuheenjohtajakseen Jyrki Juuselan. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young. Yhtiökokous myönsi hallitukselle omien osakkeiden hankkimis- ja luovuttamisvaltuudet, jotka ovat voimassa 10.4.2003 saakka. A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 5 % yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Osakkeita voidaan hankkia kaikille A-sarjan osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella osakkeenomistajien omistusten suhteessa hallituksen päättämin yhtäläisin ehdoin tai Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa. Osakepääoman korotus voi olla enintään noin 5 % osakepääomasta ja noin 4,96 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Valtuutus on voimassa 10.4.2003 saakka. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisena yhtiöjärjestyksen 7, 12, ja 16 pykälien muuttamiset ja 22 pykälän poistamisen tarpeettomana. Mm. yhtiön toimielimiä koskevaan yhtiöjärjestysmääräykseen lisättiin maininta, että hallitus nimittää toimitusjohtajan. Muut muutokset koskivat toiminimen kirjoitusoikeutta ja yhtiökokousta koskevia yhtiöjärjestysmääräyksiä. Nyt hyväksytyt muutosehdotukset on julkaistu kokonaisuudessaan 27.2.2002 pörssitiedotteessa. SAMPO OYJ Pertti Nurvala Tiedotusjohtaja puh. 010 514 4030 LISÄTIEDOT: Tiedotusjohtaja Pertti Nurvala, puh. 010 514 4030 JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.sampo.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/10/20020410BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/10/20020410BIT00900/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Sampo on Suomen ensimmäinen täyden palvelun finanssikonserni. Keskeisimmässä asemassa ovat sijoittajan ja säästäjän palvelut. Tarjoamme asiakkaillemme myös perinteisiä pankki-, vakuutus- ja investointipankkitoiminnan alaan liittyviä palveluja.

Tilaa