Sammon Yt-neuvottelut Päättyivät

SAMMON YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYIVÄT Sampo-konsernin hallinto- ja tukipalveluja koskevat yt-neuvottelut, jotka käytiin hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa, ovat päättyneet. Näitä toimintoja koskevat henkilöstövähennykset ja muut tehostamistoimet toteutuvat pääosin siten kuin 8.11.2001 julkistetussa neuvotteluesityksessä arvioitiin. Sampo-konsernin hallinto- ja tukitoimintojen henkilöstö vähenee kuluvan vuoden aikana 489 henkilöllä ja Sammon osakkuusyhtiön, vahinkovakuutusyhtiö Ifin vastaavien toimintojen henkilöstö Suomessa 250 henkilöllä eli yhteensä 739 henkilöllä. Pääosa vähennyksistä toteutuu vapaaehtoisilla rahatukipaketeilla ja eläkeratkaisuilla, eräiden toimintojen ulkoistamisilla sekä uudelleenkoulutuksella asiakaspalvelu- ja myyntitehtäviin. Irtisanomisilla päättyy enintään 17 henkilön työsuhde Sampo-konsernissa. Ifissä irtisanottavia ei ole, koska kaikki vähennykset toteutuvat edellä mainituilla muilla toimilla. Vähennykset perustuvat tuotannollisiin vaikutuksiin, jotka tulivat esiin viime syksynä tehdyssä laajassa hallinto- ja tukitoimintoja koskevassa selvitystyössä. Selvityksen tulosten perusteella tehostettiin prosessien toimivuutta ja organisointia, poistettiin päällekkäisyyksiä ja parannettiin kulurakennetta. Samalla tervehdytettiin konsernin henkilöstörakennetta, joka oli monien fuusioiden seurauksena painottunut liikaa hallintotehtäviin asiakaspalvelutehtävien kustannuksella. Tehostamistoimien henkilökulusäästöt ovat vuositasolla noin 32 miljoonaa euroa ja muut toiminnalliset säästöt noin 20 miljoonaa euroa. Säästöt toteutuvat täysimääräisinä ensi vuoden loppuun mennessä. SAMPO OYJ Pertti Nurvala tiedotusjohtaja LISÄTIEDOT: Henkilöstöjohtaja Harri Hietaranta, Sampo Oyj, puh. 010 514 0560 Toimitusjohtaja Hannu Kokkonen, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, puh. 010 514 1000 Tiedotusjohtaja Pertti Nurvala, puh. 010 514 4030, 050 553 3484 JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.sampo.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT00780/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Sampo on Suomen ensimmäinen täyden palvelun finanssikonserni. Keskeisimmässä asemassa ovat sijoittajan ja säästäjän palvelut. Tarjoamme asiakkaillemme myös perinteisiä pankki-, vakuutus- ja investointipankkitoiminnan alaan liittyviä palveluja.

Tilaa