SAMPO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - KESÄKUU 2002

SAMPO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - KESÄKUU 2002 Kasvua painopistealueilla markkinatilanteesta huolimatta Katsauskausi pähkinänkuoressa - osakekohtainen tulos oli 0,49 e (1,31) ja substanssi 5,09 euroa (5,81). Liikevoitoksi muodostui 425 miljoonaa euroa (967). Vertailulukuun sisältyy 730 miljoonaa euroa myyntivoittoja Nokia- osakkeista. - markkinaosuus rahastopääomista jatkoi nopeaa kasvuaan ja oli katsauskauden lopussa 21,6 % (15,4). Osuudenomistajien määrä kasvoi tasaisesti ja ylitti 170 000 (128 275). - omaisuudenhoidon hallinnoimat varat pysyivät lähes ennallaan pörssikurssien voimakkaasta laskusta huolimatta. - henkivakuutusmyynnin suotuisa kehitys jatkui ja tammi-toukokuun tietojen perusteella markkinaosuus sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa vahvistui edelleen. Pörssikurssien lasku rasitti tulosta, mutta konsernin henkivakuutustoiminnan vakavaraisuus säilyi hyvänä. - peruspankkitoiminnan kehitys oli vakaata; rahoituskate oli 227 miljoonaa euroa (236). Palkkiotuotot kasvoivat 113 miljoonaan euroon (109). Luottotappioita palautui toisellakin vuosineljänneksellä enemmän kuin uusia kirjattiin. - osakkuusyhtiö Ifin toiminnan tehostamisohjelma eteni suunnitelman mukaisesti yhdistetyn kulusuhteen laskiessa alle 108 %:iin (111, 31.3.2002), mutta katsauskauden tulos jäi selvästi tappiolliseksi pääomamarkkinoiden alavireen painaessa sijoitustuottoja. - pääomamarkkinoiden epäsuotuisa kehitys toisella vuosineljänneksellä heikensi henkivakuutuksen ja Ifin tulosta sekä hidasti palkkiotuottojen kasvua. 2 (36) KONSERNIN AVAINLUVUT Milj. euroa 1-6 1-6 Muutos-% 1-12 /2002 /2001 /2001 Liikevoitto 425 967 -56,0 1 104 Pankkitoiminta 151 158 -4,4 296 Henkivakuutus 27 115 -76,5 79 Omistusyhteisö 305 367 -16,9 372 Voitto ennen satunnaisia eriä 431 909 -52,6 1 075 Rahastopääomat 3 393 2 194 54,6 2 675 Muut om.hoidon varat (pl. 7 546 7 492 0,7 7 469 konserni) Henkivakuutussäästöt 4 596 4 280 7,4 4 452 Talletuskanta 8 877 8 873 0,0 9 062 Luottokanta 13 027 14 184 -8,2 13 597 Tulos/osake, euroa 0,49 1,31 -62,6 1,50 Substanssi/osake, euroa *) 5,09 5,81 -12,4 5,67 *) Täydellä verovelalla vähennettynä. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00170/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00170/wkr0002.pdf The full report

Yrityksestä

Sampo on Suomen ensimmäinen täyden palvelun finanssikonserni. Keskeisimmässä asemassa ovat sijoittajan ja säästäjän palvelut. Tarjoamme asiakkaillemme myös perinteisiä pankki-, vakuutus- ja investointipankkitoiminnan alaan liittyviä palveluja.

Tilaa