Viennin kysyntänäkymät heikot vuoden 2003 alussa, yksityinen kulutus kasvaa tasaisesti

Sampo Pankin ekonomistit: Viennin kysyntänäkymät heikot vuoden 2003 alussa, yksityinen kulutus kasvaa tasaisesti Vaikka Yhdysvaltain taloutta elvytetään rahapolitiikalla, näyttävät lähikuukaudet vielä heikoilta. Teollisuus ei vielä luota talouskasvun pikaiseen piristymiseen, mutta Yhdysvaltain keskuspankin marraskuinen 12. ohjauskoron lasku lisää edellytyksiä talouskasvun jatkumiselle. Työttömyys ei näytä nousevan 1990-luvun alun taantumakauden tasoille, vaan pysyttelee kuuden prosentin tuntumassa. Euroalueen omaehtoinen, kotoperäinen kasvu on vaatimatonta etenkin suurimman talouden Saksan heikkouden vuoksi. Saksan luottamusmittarit kertovat jopa talouden supistumisen riskin lisääntyneen. Euroopan keskuspankin koronlasku oli tärkeä erityisesti siksi, että Saksan budjettitalous ei anna tilaa suhdanne-elvytykseen. Kuitenkin samalla rakenteelliset jäykkyydet jäivät edelleen korjaamatta. Öljyn hinnasta ja palkankorotuksista riippuen Saksaa uhkaa joko deflatorinen tai stagflaation suuntainen kehitys. Stagflaatiossa talous taantuu, mutta hinnat nousevat. Koska Saksa on useimmille muille euroalueen talouksille tärkein vientimarkkina, sen kasvuongelmat johtavat muiden maiden viennin vaikeutumiseen. Toisaalta Euroopan keskuspankki luultavasti päätyi koron laskuun juuri Saksasta heijastuvien kasvuvaikeuksien takia ja niiden myötä ehkä väheneviin inflaatiopaineisiin. Saksan ja monen muunkin euroalueen talouden haasteena on työllisyyden kohentaminen sekä nykyisessä suhdannetilanteessa että pidemmällä aikavälillä. Tämä näyttäisi edellyttävän mm. yrittäjyyden lisääntymistä. Euroalueen hidas talouskasvu heijastuu myös Suomen vientiin Kansainvälisen talouskasvun hitaus johtaa Suomen viennin kasvumahdollisuuksien vähäisyyteen. Kansainvälisen ympäristön epävarmuustekijät, joihin edelleen kuuluvat Yhdysvaltain mahdollinen isku Irakiin ja siihen liittyvä ainakin tilapäinen öljyn hinnan nousu, ovat omiaan johtamaan investointien lykkääntymiseen. Yksityinen kulutus kuitenkin näyttää kasvavan vakaasti ostovoiman lisääntyessä. Kasvua tosin rajoittaa työllisyystilanteen lievä heikkeneminen. Suomen toistaiseksi vaatimaton kasvu johtuu kansainvälisistä, ei kotimaisista tekijöistä. Sähköteknisen teollisuuden kasvunäkymät ovat valoisammat kuin useimpien perinteisten toimialojen, joten Suomen talouden kasvumahdollisuudet näyttävät ensi vuonnakin euroalueen keskiarvoa paremmilta. Myös muiden vientialojen näkymät kirkastunevat keväään mittaan. Yritysten ja kotitalouksien rahoitusasema on melko vahva ja Suomen kilpailukyky monella mittarilla arvioituna hyvä, vaikka euro onkin vahvistunut. Lisätietoja: pääekonomisti Tarja Heinonen, puh. 010 514 0023 ekonomisti Lauri Uotila, puh. 0101 514 0028 Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat joulukuu 2002 -katsaus on luettavissa Internetissä www.sampo.fi/talouskatsaukset sekä Sammon verkkopankissa. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/12/20021212BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/12/20021212BIT00030/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Sampo on Suomen ensimmäinen täyden palvelun finanssikonserni. Keskeisimmässä asemassa ovat sijoittajan ja säästäjän palvelut. Tarjoamme asiakkaillemme myös perinteisiä pankki-, vakuutus- ja investointipankkitoiminnan alaan liittyviä palveluja.

Tilaa