METRAN YLIMÄÄRÄINEN OSINKO MAKSETTU SANITECISTA OSAKKUUSYHTIÖ

METRAN YLIMÄÄRÄINEN OSINKO MAKSETTU SANITECISTA OSAKKUUSYHTIÖ Metra on maksanut pääasiassa Sanitec Oyj Abp:n osakkeina jaettavan ylimääräisen osingon varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2000 tekemän päätöksen mukaisesti. Osingon maksupäivä oli 7.4.2000 ja osinko kirjattiin osakkeenomistajien tileille 10.4.2000. Ylimääräisen osingon kokonaisarvo oli 127.370.578,10 euroa ja Sanitec- osakkeen keskikurssi Helsingin pörssissä osingon maksupäivänä oli 11,59 euroa. Tämän perusteella Sanitec-osakkeita jaettiin yhteensä 10.885.549 kappaletta, minkä lisäksi osinkoa jaettiin rahana 1.207.064,50 euroa. Osingonjaon seurauksena Metran omistusosuus laski 64,2 %:sta 46,7 %:iin ja Sanitec muuttui tytäryhtiöstä osakkuusyhtiöksi. Nyt Metra omistaa 29.080.479 Sanitecin osaketta. SANITEC OYJ ABP Berndt Brunow Anne Järveläinen toimitusjohtaja rahoitusjohtaja ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/14/20000414BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/14/20000414BIT00740/bit0002.pdf

Tilaa