Järvenpään Puolmatkan jäteaseman ympäristöhaitat vähenevät

LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 30.4.2002 klo 11.00 Järvenpään Puolmatkan jäteaseman ympäristöhaitat vähenevät Järvenpään kaupunki ottaa käyttöön biokaasupumppaamon Puolmatkan jäteasemalla 30.4.2002 klo 11. Biokaasupumppaamo käsittelee kaatopaikalla syntyvän metaanikaasun niin, että sitä voidaan hyödyntää. Järvenpään kaupunki tutkii hyötykäyttöä. - Sarlin Hydor Oy toimitti biokaasun keräysjärjestelmän ja pumppaamon sovitun aikataulun mukaisesti hyvässä yhteistyössä. Kaupunki on nyt siirtynyt valtioneuvoston päätöksen mukaiseen kaatopaikkakaasun poistoon. Käyttöönotto tapahtuu ympäristöviranomaisten luvan mukaisesti, joka salli käyttöönoton siirron neljällä kuukaudella tämän vuoden puolelle, katupäällikkö Juhani Koivusaari sanoo ja jatkaa: - Poltamme kaasun aluksi soihtupolttimessa, mutta tutkimme hyötykäyttöä ja ryhdymme toimenpiteisiin talousarvion sallimissa rajoissa, kunhan saamme tarkoituksiin varoja. Kaatopaikkakaasujen poisto on sisältynyt jo vuonna 1995 kaupungin laatimaan jätepolitiikkaan. Kaatopaikkakaasu kerätään jätepenkereisiin upotetuilla kaasukaivoilla ja imuputkistolla. Biokaasupumppaamon automaattilaitteisto siirtää ja ohjaa metaanikaasun poltettavaan kuntoon. Jätteen hajoamisprosessin aikana kaasunmuodostus vähenee ja loppuu kymmenien vuosien kuluttua. Kaatopaikan hajuhaitat tulevat häviämään oleellisesti varsin nopeasti. Metaanikaasu on helposti syttyvä, kasvihuoneilmiötä edistävä haitallinen kaasu. Valtioneuvoston päätöksen vuodelta 1997 perusteella kaatopaikkojen metaanikaasu on käsiteltävä joko polttamalla soihtupolttimessa tai käytettävä hyödyksi energian- tai lämmöntuotannossa. Lisätietoja: Järvenpään kaupunki, katupäällikkö Juhani Koivusaari, puh. 050-61082 Sarlin Hydor Oy, biokaasuliiketoiminnan päällikkö Jarkko Salmenoja, puh. (09) 5044 4566. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/30/20020430BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/30/20020430BIT00060/wkr0002.pdf