Mikkelin Jätehuolto käynnistää biokaasun keräysjärjestelmän Metsä-Sairilan jäteasemalla - hyötykäytöstä aiesopimus

Mikkelin Jätehuolto käynnistää biokaasun keräysjärjestelmän Metsä- Sairilan jäteasemalla - hyötykäytöstä aiesopimus Viime syyskuussa Sarlin Hydor Oy:ltä tilattu biokaasun keräys-, pumppaus- ja polttojärjestelmä valmistui luvatussa ajassa ja otetaan käyttöön 30.5.2002. Biokaasu poltetaan aluksi soihtupolttimessa, mutta kaasun hyötykäytöstä on jo tehty aiesopimus Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa. Sen mukaan ensi vuoden syksyllä biokaasua aletaan hyödyntää kaukolämmön ja sähkön tuotannossa. Biokaasupumppaamon kapasiteetti on 400 m3 tunnissa. - Kaasuputken linjan suunnittelu Pursialan voimalaitokselle on jo aloitettu ja noin puolentoista vuoden kuluttua biokaasu on mahdollista hyödyntää lämmön- ja sähköntuotannossa, jätehuoltopäällikkö Alpo Leinonen sanoo. Kaatopaikkakaasu kerätään jätepenkereisiin upotetuilla kaasukaivoilla ja imuputkistolla. Biokaasupumppaamon automaattilaitteisto siirtää ja ohjaa metaanikaasun poltettavaan kuntoon. Jätteen hajoamisprosessin aikana kaasunmuodostus vähenee ja loppuu kymmenien vuosien kuluttua. Kaatopaikan hajuhaitat tulevat häviämään oleellisesti varsin nopeasti. Lisätietoja: Mikkelin Jätehuolto, jätehuoltopäällikkö Alpo Leinonen, puh. (015) 194 2576 tai 0500 152 423 Sarlin Hydor Oy, biokaasuliiketoiminnan päällikkö Jarkko Salmenoja, puh. (09) 5044 4566 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/30/20020530BIT00800/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/30/20020530BIT00800/wkr0002.pdf