Yritysautoilu vahvassa kasvussa, yritykset panostavat sähköautoihin ja ladattaviin hybrideihin.

Secto Automotiven toteuttaman tutkimukseen vastanneista yritysautopäättäjistä puolet uskoo yrityksensä automäärän kasvavan seuraavan neljän vuoden aikana. Lähes kolmannes yrityksistä uskoo hankkivansa täyssähköautoja neljän vuoden kuluessa ja 39 % uskoo ladattaviin hybrideihin.

Suurin suomalainen autoleasingyritys Secto Automotive toteutti maaliskuussa tutkimuksen yritysautopäättäjien ja -käyttäjien näkemyksistä yritysautoilun nykytilasta ja lähitulevaisuudesta. Sähköiseen kyselyyn vastasi 580 yritysautoilijaa, joista 310 vastaa yrityksensä autohankinnoista. Kaikissa vastanneissa yrityksissä on yksi tai useampi Secton hallinnoima auto, yhteen laskettuna vastaajat hallinnoivat 6 000 yritysajoneuvon kantaa.

Kyselyn tulosten  perusteella yritysautoilu on vakaassa kasvussa: kyselyyn vastanneista kolmesta sadasta yritysautopäättäjästä 49 % kertoo yrityksensä automäärän kasvavan tulevan neljän vuoden aikana ja vain 5 % uskoo automäärän laskevan.

Yritysten tasetta keventävä leasing on selvästi suosituin rahoitusmuoto vastaajien keskuudessa: 80 % vastaajista kertoo rahoittavansa seuraavan neljän vuoden aikana autohankintoja leasingillä, osamaksun vastaavan luvun ollessa 14 %.

Polttoainekulutus ja Co2-arvot ovat jo pitkään ohjanneet yritysten autohankintapäätöksiä. Ympäristöarvojen ohjaamaa hankintaa voidaan tuskin enää pitää trendinä, vaan osana vastuullisten yritysten strategiaa. Kyselyyn vastanneista yritysautopäättäjistä puolet ilmoitti aktiivisesti pienentävänsä yritysautojensa Co2-arvoja, 28 % ilmoitti yrityksen hankkivan sähköautoja ja peräti 39 % vastanneista yrityksistä ilmoitti hankkivansa ladattavia hybridiautoja tulevan neljän vuoden aikana.

Trafin tietojen mukaan Suomeen on tällä hetkellä rekisteröity 1464 kappaletta yritysomistuksessa olevia täyssähköautoja. Tähän suhteutettuna Suomen yrityssähköautokanta kasvaa jo pelkästään kyselyyn vastanneiden yritysten hankinnoilla 6 %, jokaisen hankkiessa yhden sähköauton.

Erilaiset liikkumisen palvelut kuten Mobility as a Service (MaaS), Liikenne- ja viestintäministeriön Liikennekaari-hanke ja ajoneuvojen tekoäly eivät enää ole tieteiskirjallisuutta. Yritysautopäättäjistä 25 % uskoo teknologisen edistyksen mahdollistamien autoilun palveluiden vaikuttavan tavalla tai toisella yrityksensä autoiluun seuraavan neljän vuoden aikana.

Trafiin on rekisteröity miljoona ajoneuvoa, työkonetta ja muuta laitetta yritysten omistukseen. Näistä pakettiautoja on 99 000 ja henkilöautoja 230 000. Henkilöautoista 52 000 on rahoitettu leasingillä. (Lähde: Trafi) Leasingautot ohjautuvat noin kolmen-neljän vuoden käytön jälkeen vaihtoautokauppaan ja vaikuttavat osaltaan Suomen autokannan uudistumiseen.

Ville Alanen
Toimitusjohtaja
050 5333 222
ville.alanen@secto.fi
 

Milla Jokisaari
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
040 5777 850
milla.jokisaari@secto.fi

Secto Automotive on suurin suomalainen yksityisomisteinen leasingyritys. Tarjoamme joustavia leasingratkaisuja yritysten autotarpeisiin. Hallinnoimme ainoana toimijana markkinoilla auton koko elinkaaren hankinnasta realisointiin.

Me teemme asiat eri tavalla: Haastamme perinteiset auton omistamisen ja hallinnoinnin mallit ja luomme uusia, innovatiivisia palvelumalleja asiakkaidemme nykyisten tarpeiden pohjalta, tulevaisuutta silmällä pitäen. Autoleasing on ydintuotteemme mutta yrityksemme ytimessä on vahva tahto olla kärkipelaaja autoteollisuuden murroksessa. Liikkumisen voi tehdä paljon paremmin.

Avainsanat:

Yrityksestä

Secto Automotive on suurin kotimainen autoleasingyhtiö. Secto lähestyy yritysautoilua asiakkaan näkökulmasta: markkinoiden laajin tuote- ja palvelutarjoama, sekä henkilökohtainen palvelu mahdollistavat aidosti asiakkaiden liiketoimintaa tukevat liikkumisen ratkaisut. Secton avoin ja joustava palvelu on koettu toimivaksi erityisesti perinteisesti omistuskeskeisissä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Tämä on yksi merkittävimmistä syistä Secton vahvan kasvun takana. Nuorena ja ketteränä leasingtoimijana Secto on pystynyt reagoimaan auto- ja rahoitusmarkkinoiden muutoksiin nopeasti ja hyödyntämään muuttuneen toimintaympäristön mahdollisuudet ensimmäisten joukossa. Uusi tekniikka, vaihtoehtoiset käyttövoimat sekä älykäs liikenne tulevat muuttamaan autoilua merkittävästi jo lähitulevaisuudessa. Sähköautoilun ja yritysautoiluun liittyvän palvelumuotoilun edelläkävijänä Sectolla on vahva etunoja käynnissä olevaan muutokseen.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

49 % päättäjistä uskoo yritysautokantansa kasvavan, 5 % laskevan.
Tweettaa
39 % yrityksistä uskoo hankkivansa ladattavia hybridiautoja, 28 % täyssähköautoja
Tweettaa
Suomessa on miljoona yritysten käyttöön rekisteröityä ajoneuvoa tai konetta. Näistä 230 000 on henkilöautoa ja 52 000 rahoitettu leasingillä
Tweettaa