Byrokratia Suomen suurin ongelma ulkomaisten toimitusjohtajien mielestä

Ratkaisutoimisto Seedin tekemän kartoituksen mukaan yli 40 % ulkomaisten yritysten ulkomaisista toimitusjohtajista pitää byrokratiaa Suomen suurimpana ongelmana. Työmarkkinajärjestelmä on kankea, kilpailuoikeudelliset päätökset kestävät, ympäristö- ja rakennuslupien hakeminen on aivan liian hidasta.

”Suomen Suoramainonta Oy:ssä olemme kokeneet erittäin lamauttavaksi asioiden pitkät käsittelyajat. Olemme odottaneet yli 7 vuotta kilpailuviraston päätöstä valituksestamme, joka koskee valtionyhtiö Itellan määräävän kilpailuaseman väärinkäyttöä. Tähän saakka olemme selviytyneet, mutta pelkään pahoin, että kohta vaakalaudalla voivat olla osa-aikaisille työntekijöille tarjoamamme 6 500 työpaikkaa” , kertoo Suomen Suoramainonta Oy:n toimitusjohtaja István Dénes. Yrityksen omistaa englantilainen pääomasijoittaja Argan Capital.

LSG Sky Chefs Finland Oy:n toimitusjohtaja Steffen Rosch, kertoo siitä, kuinka yritys pyrki turvaamaan liiketoimintaedellytyksensä ja työpaikat vaihtamalla oman alansa työnantajajärjestöön ja catering-alan työehtosopimukseen, mutta joutui pyörtämään aikeensa ammattiliittojen painostuksen seurauksena.

Green Fuel Nordic Oy:n toimitusjohtaja Timo Saarelainen luotsaa biojalostusalan yhtiötä, jonka tavoitteena on rakentaa lähivuosina Suomeen useita biojalostamoita, joissa raaka-aineena käytetään kotimaista metsäbiomassaa. ”Investointi on Suomen biotalousstrategian mukaisesti hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa joka parantaa energiaomavaraisuutta, parantaa kauppatasetta ja luo tulevaisuuden teollisia työpaikkoja. Olemme kuitenkin kohdanneet yllättävää hitautta Finnveran suunnalta lainalle haetun vakuuden käsittelyssä”, kommentoi Saarelainen.

"Pitää löytää tapa, jolla päätöksenteon nopeutta lisätään julkishallinnossa. Ei ole oikein, että esimerkiksi yhden ihmisen valitus voi viivästyttää isoja hankkeita merkittävästi. Julkishallinnossa voitaisiin ottaa oppia esimerkiksi start-up maailman testaamisen ja nopean oppimisen kulttuurista”, kommentoi Kokoomuksen kansanedustaja Lasse Männistö.

Ratkaisutoimisto Seedi Oy:n toimitusjohtaja Marko Parkkinen on jo ryhtynyt toimimaan tärkeiden asioiden esille nostamiseksi ja ratkaisemiseksi.

”Pitkissä lupaprosesseissa ja kilpailuviranomaisilla jumittaa tällä hetkellä noin miljardin euron investoinnit. Tämä tarkoittaa tuhansia työpaikkoja meille suomalaisille”, kertoo toimitusjohtaja Parkkinen.

”Olemmekin avaamassa sivuston nimeltä Byrokratian kellot, jonka tehtävänä on rohkaista käsittelyaikojen kohtuullistamiseen. Käynnistämme kellon tapauksissa, joissa käsittelyaika on ylittänyt vuoden.

Raportoimme kellojen kustannuksen ja muita tunnuslukuja neljännesvuosittain medialle, virastoille ja kansanedustajille”, jatkaa Parkkinen.

Tilastokeskuksen mukaan ulkomaiset yritykset työllistävät 215 000 ihmistä Suomessa. Suomessa toimivia ulkomaisia yrityksiä, joilla on ulkomaalainen toimitusjohtaja on noin 400 ja ne työllistävät karkeasti arvioiden 30 000 ihmistä Suomessa (asiakastieto, Seedi Oy). Seedi Oy kysyi näiltä yrityksiltä suomalaisen yhteiskunnan haasteista yritystoiminnan ja investointien näkökulmasta.

Lisätietoja: Tanja Haapamäki, 044 565 0088, tanja.haapamaki@seedi.fi