ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Sentera Oyj on tänään vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen yhtiön osakkeenomistajan omistusosuuksien muuttumisesta: Oy Etra Ab:n omistusosuus Sentera Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 1.6.2005 osakekaupalla 1/10:n (10 %) ja on osakekaupan jälkeen 1 375 183 osaketta, joka vastaa 10,36 % koko Sentera Oyj:n osakekannasta ja äänimäärästä. Senteran osakepääoma koostuu yhteensä 13 275 996 osakkeesta. SENTERA OYJ Lisätietoja: Markku Toivanen, toimitusjohtaja, p. 020 754 0000 Sentera Oyj (HEX:SNR) on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2004 oli 22,5 miljoonaa euroa.

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Liitteet & linkit