ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Sentera Oyj on tänään vastaanottanut seuraavat arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaiset ilmoitukset yhtiön osakkeenomistajien omistusosuuksista: - Rolf Backlundin omistusosuus Sentera Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 0,00 %; - Asko Hakosen omistusosuus Sentera Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 0,00 %; - Jorma Kohosen omistusosuus Sentera Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 0,00 %; - Ilkka Pärssisen omistusosuus Sentera Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 0,00 %; - Markku Toivasen omistusosuus Sentera Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 0,00 %; - Oy Etra Ab:n (Y-tunnus: 0107802-9) omistusosuus Sentera Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 0,00 %; - CapMan Capital Management Oy:n hallinnoiman Finnventure Rahasto V ET Ky:n (Y-tunnus: 1573801-6) omistusosuus Sentera Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 0,00 %; - CapMan Capital Management Oy:n hallinnoiman Finnventure Rahasto V Ky:n (Y-tunnus: 1565752-3) omistusosuus Sentera Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 0,00 %; - CapMan Capital Management Oy:n hallinnoimien rahastojen (Finnventure IV, V ja V ET)omistusosuus Sentera Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on yhteensä 0,00 %; ja - SysOpen Digia Oyj:n (kaupparekisterinumero 506.232) omistusosuus Sentera Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 77,3926 %. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut, on 31.5.2006. Omistusosuuksien muutokset liittyvät tänään pörssitiedotettuun Sentera Oyj:n pääomistajien omistamien osakkeiden myyntiin SysOpen Digia Oyj:lle. Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 2006 SENTERA OYJ Juha Sihvonen Toimitusjohtaja Lisätietoja: Juha Sihvonen, toimitusjohtaja, Sentera Oyj p. 0400 735 134 juha.sihvonen (at) sentera.fi Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2005 oli noin 27 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3 miljoonaa euroa. Senterassa työskenteli vuoden 2005 lopussa 265 henkilöä. www.sentera.fi Jakelu Helsingin pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Liitteet & linkit