Langattomat ratkaisut ja hajautettu integraatio Wihurin liiketoiminnan tehostajina

Sentera Oyj toimittaa Wihuri Oy:lle laajan tietojärjestelmäkokonaisuuden, joka sisältää olemassa olevien tietojärjestelmien uudistamisen sekä uusien, liiketoimintalähtöisempien ratkaisujen toimittamisen ja kehittämisen. Uudistetun kokonaisratkaisun ja sen sisältämien uusien toiminnallisuuksien avulla pyritään hallitsemaan tilaus-toimitusketjua teollisuudesta kuluttajalle entistä kokonaisvaltaisemmin, tehokkaammin ja turvallisemmin. Kokonaisratkaisu koostuu useasta osasta, ja Sentera iSuite -integraatioratkaisu mahdollistaa yhtäaikaisesti sekä keskitetyn hallinnan että kauppakohtaiset toiminnot. Ratkaisulla luodaan nopeat ja varmat yhteydet kaikkiin toimittajiin ja myymälöihin. Wihurilla tulee olemaan kaikkiaan noin 1 000 käsipäätettä sen eri liiketoiminnoissa. Integraatioratkaisun avulla kaupat voivat esimerkiksi saada tuotetiedot myymälöiden käsipäätteisiin Wihurin SAP R/3 -järjestelmästä. Lisäksi integraatioratkaisu hoitaa sisäisen tiedonvälityksen, sanomamuunnokset ja järjestelmäintegraation. Ratkaisun avulla voidaan tilaukset siirtää Sentera @Hand -käsipääteratkaisusta joko suoraan tavarantoimittajille tai Wihurin SAP/R3 -järjestelmään. Tämä vähentää merkittävästi puhelinmyyntiin ja myymälässä tilaustoimintoihin käytettävää työaikaa. Osana kokonaistoimitusta nykyinen integraatiomoottori päivitetään uuteen J2EE-pohjaiseen Sentera iSuite HUB -teknologiaan. Ratkaisu sisältää avoimet Java-kieliset ohjelmointirajapinnat sanomien muunnoksiin, noutoihin, lähetyksiin ja muihin käsittelyihin. Uusitulla käyttöliittymällä helpotetaan sanomaliikenteen valvontaa ja mahdollistetaan monipuolisemmat hälytysmekanismit, kuten sanomakohtaiset hälytykset. Uusiin ominaisuuksiin kuuluu myös sanomien automaattiarkistointi. Reittirahastustoiminnot tehdään jatkossa joustavasti käsipäätteillä, joiden ansiosta kassatoimintoja voidaan käyttää toimitusasiakkaiden luona. Asiakas voi maksaa saapuvat ostoksensa luotto-, pankki- tai sirukortilla. Toimittaja saa puolestaan tehtyä online-varmennuksen ja katevarauksen paikan päällä. Laite tulostaa asiakkaalle välittömästi kuitin, ja rahastustapahtuma siirtyy langattomasti toimittavan myymälän kassajärjestelmään. Rahastusratkaisu perustuu Sentera @Hand -käsipääteohjelmistoon, joka on asennettu ITWellin XPDA-käsipäätteisiin. Ratkaisun avulla vasteajat lyhenevät, rahastustapahtumien luotettavuus paranee ja perinteinen käteisellä tapahtunut reittirahastus, joka on ollut kuljetusyrityksille myös turvallisuusriski, poistuu. Käsipäätteillä tapahtuvan reittirahastuksen ansiosta tulevaisuudessa myös palautettavien panttien välitön hyvittäminen asiakkaalle on mahdollista. Wihurin tukkukaupoissa olevaan Sentera @Hand -käsipääteratkaisuun lisätään uusia toimintoja jo käytössä olevien keräily-, inventointi-, tilaus- ja vastaanottotoimintojen lisäksi. Uudet toiminnot tehostavat kauppojen päivittäisiä rutiineja entisestään. Käytettävyyttä parannetaan uusien toimintojen lisäksi uusilla värinäytöllisillä PDA-laitteilla. Myymäläsovelluksen ytimenä toimiva Sentera @Hand -käsipääteratkaisu päivitetään hyödyntäen Microsoftin .NET-teknologiaa. Käsipääteratkaisun avulla ohjelmistoa voidaan ylläpitää luotettavammin, se on päätelaiteriippumaton ja tehokkaammin päivitettävissä. Käsipäätteen käyttö WLAN/GPRS-yhteyden avulla lyhentää vasteaikoja ja nopeuttaa myymälähenkilöstön rutiineja, koska sanoma voidaan lähettää sieltä, missä se on tehty. Uusittu kokonaisuus tukee tulevaisuudessa myös RFID-teknologian hyödyntämistä. Wihuri tarjoaa myös kaikille M-ketjuun kuuluville kaupoille kokonaisratkaisun, johon kuuluvat myymälän käsipääteratkaisu (Sentera @Hand), myymälän tiedonsiirtomoduuli (Sentera iSuite Client) ja tilausliittymät osana kokonaisratkaisua. Myymäläsovelluksella voidaan hoitaa esimerkiksi inventoinnit, hävikit, hyllynreunaetikettien tulostukset, oma käyttö ja tavaran saapuminen. Tiedonsiirtomoduulilla toteutetaan myymälän sisäinen integraatio käsipääteratkaisujen ja kassajärjestelmien välillä sekä liikenne SAPin ja myymäläjärjestelmän välillä. Kauppiasratkaisua on tarkoitus levittää jatkossa myös muille Wihurin asiakkaille, kuten Tarmo-ketjulle. Wihurin tietoliikenneyhteydet hoidetaan keskitetysti TeliaSonera Finlandin tarjoamien palveluiden avulla. Palveluita on kehitetty niin kaupan kuin toimittajienkin tarpeisiin. Järjestelmän ja tietoliikennepalveluiden kehittämisen tavoitteena on virtaviivaistaa toimintaa ja tarjota kaikille kaupan arvoketjun osapuolille juuri heidän tarvitsemansa kustannustehokkaat palvelut. Esimerkiksi tukkuasiakkaille toimitetut käsipäätteet ovat käyttövalmiita eikä Wihurin asiakkaiden tarvitse huolehtia laitteen asetuksista. Sentera ja TeliaSonera Finland sopivat 1.6.2005 laajamittaisesta yritysten sanomanvälityspalveluiden kehitysyhteistyöstä. Muun muassa yhteistyössä toteutettu Wihurin järjestelmäkokonaisuus on syventänyt yhteistyötä Senteran ja TeliaSonera Finlandin välillä. ”Wihuri panostaa tilaustoimitusketjun hallinnan tehostamiseen, ja olemme olleet tyytyväisiä toimivaan yhteistyöhön Senteran kanssa jo usean vuoden ajan. Saamme Senteralta liiketoimintaamme tukevia innovatiivisia ja toimialakohtaisia ominaisuuksia sisältäviä ratkaisuja. Näemme myymäläintegraation kattavan tulevaisuudessa myös esimerkiksi pullonpalautusautomaattien integraatiokokonaisuuden”, toteaa Wihurin tietohallintojohtaja Annaliisa Aarnio-Wihuri. ”Olemme kehittäneet kaupan tietojärjestelmäratkaisuja yhteistyössä Wihurin kanssa jo usean vuoden ajan. Wihurin innovatiivisuuden ja kaupan toimialalla olevan muutostarpeen myötä on syntynyt aivan uusia tehokkaita ratkaisuja, joilla kaupan toimintaa on pystytty tehostamaan. Senteralla on vahva osaaminen koko kaupan arvoketjun integroinnista ja siihen liittyvistä tietoteknisistä tarpeista sekä mahdollisuuksista. Joustavien toimintamallien ansiosta olemme voineet ottaa alusta lähtien huomioon asiakaskohtaiset tarpeet. Yhteistyön myötä olemme lisäksi saaneet arvokasta käyttäjäpalautetta muun muassa tuotekehityksemme tueksi”, toteaa Sentera Oyj:n toimitusjohtaja Juha Sihvonen. SENTERA OYJ Lisätietoja: Juha Sihvonen, toimitusjohtaja, Sentera Oyj p. 020 754 0000 Annaliisa Aarnio-Wihuri, tietohallintojohtaja, Wihuri Oy p. 020 510 10 Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2005 oli noin 27 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3 miljoonaa euroa. Senterassa työskenteli vuoden 2005 lopussa 265 henkilöä. JAKELU Helsingin Pörssi, Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Tilaa

Liitteet & linkit