SENTERA HAKEE VUODEN 2003 C-OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA

Sentera Oyj hakee vuoden 2003 C-optio-oikeuksien ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin NM-listalle 1.6.2006 alkaen. C-optio-oikeuksia on yhteensä 155 880 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Senteran osakkeen. Yhteensä C-optio-oikeuksilla voi merkitä siten enintään 155 880 osaketta. Osakkeen merkintähinta C-optio-oikeuksilla on 2,53 euroa osakkeelta ja osakkeiden merkintäaika C-optio-oikeuksilla alkaa 1.6.2006 ja päättyy 1.6.2008. Senteran vuoden 2003 optio-ohjelma koostuu neljästä (4) optiosarjasta. Sarjojen A, B, C ja D optio-ohjelmat koostuvat yhteensä 623 520 optiosta, joista kullakin voi merkitä yhden (1) osakkeen eli yhteensä 623 520 osaketta. Optio-ohjelman ehdot kokonaisuudessaan on tiedotettu Senteran pörssitiedotteella 27.5.2003. Lisätietoja optio-ohjelmasta osoitteesta www.sentera.fi/fi/sijoittajat/Optiot.html SENTERA OYJ Juha Sihvonen, toimitusjohtaja Lisätiedot: Petteri Mussalo, talousjohtaja, puh 020 754 0000 Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2005 oli noin 27 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3 miljoonaa euroa. Senterassa työskenteli vuoden 2005 lopussa 265 henkilöä. Jakelu Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Neither this press release nor any copy of it may be taken, transmitted into or distributed in the United States of America or its territories or possessions.

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Liitteet & linkit