SENTERA SÄHKÖISTÄÄ SNELLMANIN TUOTANTOTOIMINNAN

Sentera Oyj toimittaa Oy Snellman Ab:lle Sentera PIMS –tuotannonohjausjärjestelmän. Järjestelmän avulla Snellman siirtyy osittain manuaalisesta toiminnasta sähköiseen rekisteröintiin, parantaa tuotantoketjun läpinäkyvyyttä ja optimoi raaka- ainehankintoja. Lisäksi järjestelmän avulla varastojen rekisteröinti- ja raportointivalmius tehostuu, joka puolestaan parantaa järjestelmästä saatavia raportteja johdon päätöksenteon tueksi. Snellmanin tuotannonohjausprosessi käsittää kaikki vaiheet aina alkutuotannosta valmiisiin tuotteisiin asti. Sentera PIMS –tuotannonohjausjärjestelmä huomioi erityisesti lattiatason tarpeet; kirjausten ja raporttien virheet minimoituvat ja saantoprosentti paranee. ”Uuden järjestelmän avulla pystymme seuraamaan tehokkaammin koko tuotantoprosessia raaka-aine-eristä valmiisiin tuotteisiin asti. Paperitöiden poistuminen nopeuttaa prosessejamme ja vähentää virhetilanteita. PIMS järjestelmän mahdollistamalla tarkalla kokonaisjäljitettävyydellä takaamme laadukkaat tuotteet jatkossakin”, sanoo Snellmanin tietohallintojohtaja Timo Tupeli. ”Tietonovon myötä hankimme toimialalle lisävahvistusta ja panostamme vahvasti elintarviketeollisuuden toimialan kokonaisratkaisuihin. EU:n tuomat vaatimukset elintarvikkeiden jäljitettävyyssääntöihin luovat markkinoita sekä tuotannonohjaus- että jäljitettävyystuotteillemme niin teollisuuden kuin kaupan sektoreilla”. sanoo Senteran toimitusjohtaja Markku Toivanen. SENTERA OYJ Yhteydenotot: Rita Uotila, viestintäjohtaja, Sentera Oyj, p. 050 5319 441 Sentera Oyj (HEX:SNR) on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2004 oli 22,5 miljoonaa euroa. www.sentera.fi JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Liitteet & linkit