SENTERA TOTEUTTAA PTY:N OMAVALVONTATIETOPANKIN

Sentera Oyj ja Päivittäistavarakauppa ry (PTY) ovat solmineet toimitussopimuksen päivittäistavarakauppojen omavalvontapankin toteuttamisesta yli 3500 kaupan käyttöön. Ratkaisu pohjautuu elintarviketeollisuudessa laajalti käytettyyn Sentera PIMS -tuotannonohjausjärjestelmään. Kokonaisuus toteutetaan Microsoftin .Net-teknologiaa hyödyntäen. Ensimmäisen vaiheen aikana omavalvontapankin lomakkeet muutetaan www-pohjaisiksi. Lomakkeet otetaan testikäyttöön marraskuussa 2005. Järjestelmän on tarkoitus olla tuotantokäytössä PTY:n jäsenliikkeissä keväällä 2006. Päivittäistavarakaupat huolehtivat omavalvonnasta muun muassa tarkkailemalla liikkeissä olevien pakasteiden lämpötilaa. Tuotteiden lämpötilat mitataan säännöllisin väliajoin, minkä jälkeen tulos kirjataan lomakkeelle ja tallennetaan kaupan arkistoihin. Uuden keskitetyn omavalvontapankin ansiosta tiedot voidaan kirjata yhteen paikkaan, josta ne ovat käyttöoikeuksilla jaeltavissa juuri niitä tarvitseville henkilöille. Tiedot pysyvät tietopankissa aina ajan tasalla ja löytyvät helposti. Järjestelmää laajennetaan ensi vuonna myös viranomaisraportointiin. Sähköisten liittymien avulla pyritään aikaa vievää käsityötä vähentämään edelleen. Keskitetty ratkaisu tuo jatkossa huomattavia kustannussäästöjä sekä kaupoille että viranomaisille, sillä kaikki myymälät tulevat liittymään sähköisesti toisiinsa ja raportointi tapahtuu myymälä- ja ketjukohtaisesti. Projektin toisessa vaiheessa tavoitteena on ottaa käyttöön Senteran käsipääteratkaisut, joiden avulla kaupat voivat tallettaa tietoja järjestelmään sähköisesti. "Jokainen PTY:een kuuluva kauppa - yli 90 prosenttia Suomen päivittäistavarakaupoista - valvoo ja varmistaa itse tuotteittensa laadun ja turvallisuuden sekä myyntiolosuhteiden asianmukaisuuden ja huolehtii vaaratekijöiden hallinnasta. Kaupan velvollisuudesta harjoittaa omavalvontaa on säädetty elintarvikelaissa, terveydensuojelulaissa ja hygienialaissa", toteaa Päivittäistavarakauppa Ry:n toimitusjohtaja Osmo Laine. "Omavalvontapankki liittyy osana kansalliseen laatutyöhön, jolla pyritään vahvistamaan suomalaisen elintarviketeollisuuden kilpailukykyä entisestään. Tietojen keruun ja jakelun sähköistäminen lisää niin kauppojen kuin viranomaistenkin tehokkuutta", sanoo ylitarkastaja Arvo Alajoki, Maa- ja metsätalousministeriöstä. "Sopimus vahvistaa Senteran asemaa kaupan arvoketjun ratkaisutoimittajana. Omavalvontatietopankin määrittelyyn ja toteuttamiseen tarvitaan vankkaa toimialaosaamista”, sanoo Senteran toimitusjohtaja Markku Toivanen. Päivittäistavarakauppa ry PTY on päivittäistavarakaupan alalla toimivien yhteisöjen ja elinkeinonharjoittajien yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä ja päivittäistavarakaupan yleisten toimintaedellytysten parantaminen ja kehittäminen. Yhdistys on Kaupan Keskusliiton toimialayhdistys. Lisätietoja osoitteesta www.pty.fi SENTERA OYJ Yhteydenotot: Rita Uotila, viestintäjohtaja, Sentera Oyj, p. 050-5319 441 Osmo Laine, toimitusjohtaja, Päivittäistavarakauppa ry, p. 09-1728 6111 Arvo Alajoki, Maa- ja metsätalousministeriö, ylitarkastaja, p. 040-565 6179 Sentera Oyj (HEX:SNR) on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2004 oli 22,5 miljoonaa euroa. www.sentera.fi

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Liitteet & linkit