SENTERALTA METSÄNVILJELYAINEISTOREKISTERI EVIRALLE

Sentera Oyj ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kasvinsuojeluyksikkö sopivat 11.4.2006 metsänviljelyaineistorekisterien kehittämishankkeen toteutuksesta. Hankkeen aikana määritellään, suunnitellaan ja toteutetaan tietojärjestelmä (MEVI), jonka avulla Evira ylläpitää metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain mukaisia rekistereitä ja palvelee asiakkaita verkkopalvelussa. Tietojärjestelmäkokonaisuus toteutetaan Microsoftin .NET-teknologialla, ja se otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2006 aikana. Järjestelmällä on arviolta noin 100 käyttäjää, ja verkkopalvelussa odotetaan vierailevan noin 400 asiakasta. Rekisterien avulla valvotaan metsänviljelyaineiston tuotantoketjun eri vaiheita ja myönnetään markkinoitavalle metsänviljelyaineistolle alkuperätodistus eli kantatodistus. Lisäksi valvontarekistereitä käytetään varmistettaessa markkinoitavien siementen ja taimien korkealaatuisuus ja se, että ostajat saavat tarpeelliset tiedot tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltuvan aineiston valinnan tueksi. Verkkopalvelussa voidaan myös täyttää tietodokumentteja muihin EU-maihin markkinoidusta aineistosta sekä hakea hyväksyntä siemenviljelyksille ja muille perusaineistoille. Evira aloitti toimintansa 1.5.2006. Uuteen virastoon yhdistettiin Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen (EELA), Elintarvikeviraston ja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen (KTTK) tehtävät. Lisäksi sinne siirrettiin maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston (MMMELO) toimeenpanotehtävät. Eviran runsaasta 750 henkilöstä 500 työskentelee Viikin tiedepuistoon kesäkuussa 2006 valmistuvassa virastossa. Loput henkilöstöstä työskentelee viraston alueellisissa toimipisteissä. Uusi virasto valvoo ja tarkastaa elintarvikkeiden sekä maa- ja metsätalouden tuotantopanosten turvallisuutta, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä. Lisäksi virastossa tehdään tieteellistä tutkimusta. Eviran kasvinsuojeluyksikkö valvoo viranomaisena metsänviljelyaineiston lisäksi kasvituotteiden vientiä ja tuontia, kotimaista kasvintuotantoa ja kasvisten kaupan pitämistä koskevien säädösten noudattamista sekä tekee EU:n markkinavalvontaa. ”Olemme aktiivisesti mukana erilaisissa tuotantoteollisuuden kehityshankkeissa, joiden tavoitteena on kehittää alkutuotannon toimivuutta ja ketjun läpinäkyvyyttä tietojärjestelmiä hyödyntäen. Uskomme, että vahva .NET-osaamisemme ja kokemuksemme tuotannon tietojärjestelmien toimittajana antaa hyvän pohjan laajamittaiselle yhteistyölle”, sanoo Sentera Oyj:n toimitusjohtaja Juha Sihvonen. SENTERA OYJ Lisätietoja: Rita Uotila, viestintäjohtaja, Sentera Oyj, p. 050 5319 441 Kari Leinonen, metsäylitarkastaja, dosentti Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kasvinsuojeluyksikkö/metsänviljelyaineisto p. 0207 725 055 Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2005 oli noin 27 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3 miljoonaa euroa. Senterassa työskenteli vuoden 2005 lopussa 265 henkilöä. JAKELU Helsingin Pörssi, Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Liitteet & linkit