SENTERAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2005

KANNATTAVUUS PARANI ENTISESTÄÄN; LOPPUVUODEN NÄKYMÄT HYVÄT

- Tammi-syyskuun liikevaihto oli 19,1 miljoonaa euroa, kasvua 16,5 % (16,4 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004) - Tammi-syyskuun liikevoitto (EBIT) oli 2,4 miljoonaa euroa, 12,7 % liikevaihdosta (0,7 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004, 4,1 % liikevaihdosta) - Tammi-syyskuun liiketoiminnan kassavirta oli 2,9 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004), katsauskauden päättyessä yhtiön likvidit varat olivat 6,7 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa 2004) - Heinä-syyskuun liikevaihto oli 6,0 miljoonaa euroa, kasvua 24,5 % (4,8 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004) - Heinä-syyskuun liikevoitto (EBIT) oli 0,7 miljoonaa euroa, 11,6 % liikevaihdosta (0,2 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004, 4,2 % liikevaihdosta) - Tammi-syyskuussa yli 60 uutta järjestelmäkauppaa - Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle tänään klo 12.00-13.00, Hotel Kämpissä, Paavo Nurmi -salissa Toimitusjohtaja Markku Toivanen kommentoi katsauskauden tapahtumia: ”Vuoden 2003 loppupuoliskolta saakka olemme määrätietoisesti parantaneet kannattavuuttamme ja päässeet myös reippaaseen kasvuun. Sentera on katsauskauden aikana täydentänyt toimialaosaamistaan muun muassa kaupan arvoketjussa ja logistiikassa, kun Tietonovo-yhtiöiden liiketoiminta liitettiin osaksi Sentera-konsernia maaliskuun alussa. Heinäkuussa organisaatio ryhmiteltiin arvoketjuittain, jotta yrityksessä oleva toimialakohtainen ja yrityskauppojen myötä tullut osaaminen saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman laajalti koko organisaatiossa. Tammi-syyskuun aikana uusien toimitussopimusten lukumäärä kaksinkertaistui vuoden 2004 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lisäksi monet olemassa olevat asiakkaat ovat investoineet muun muassa langattomiin ratkaisuihin. Senteran kilpailukyky perustuu arvoketjuajattelun lisäksi joustavaan toimintamalliin, joka mahdollistaa asiakaskohtaisten tarpeiden joustavan toteutuksen osana ratkaisua.” Liikevaihto Sentera-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 19,1 miljoonaa euroa (16,4 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004), liikevaihto kasvoi 16,5 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 6,0 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Kasvu edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta oli 24,5 %. Tietonovo-yhtiöiden luvut on lisätty laskelmiin 1.3.2005 alkaen. Liikevaihdon jakauma (taulukko, kts pdf-liite) Lisenssimyynnin kasvu johtuu uusista toimitussopimuksista ja yritysjärjestelyistä, joiden tuloksena yhtiö on laajentanut tuote- ja ratkaisutarjontaansa sekä vahvistanut asemaansa tuotepohjaisena it-palvelutalona. Lisenssit pitävät sisällään lisenssimaksut sekä ohjelmistojen ylläpitotuotot. Kannattavuus Sentera-konsernin liikevoitto (EBIT) tammi-syyskuussa oli 2,4 miljoonaa euroa, 12,7 % liikevaihdosta (0,7 miljoonaa euroa, 4,1 % liikevaihdosta vertailukaudella 2004). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia tulo- ja kulueriä, joiden yhteisvaikutus liikevoittoon vuoden toisella neljänneksellä oli 0,7 miljoonaa euroa. Sentera myi EDI-liiketoiminnan (iCare) kesäkuun alussa TeliaSonera Finlandille ja myyntivoitto kaupasta oli 0,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää vastaavasti muun muassa liiketoiminnan uudelleen organisointiin ja EDI-liiketoiminnan myymiseen liittyviä kertaluonteisia kuluja yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Sentera-konsernin liikevoitto (EBIT) heinä-syyskuussa oli 0,7 miljoonaa euroa, 11,6 % liikevaihdosta (0,2 miljoonaa euroa, 4,2 % liikevaihdosta vertailukaudella 2004). Tulos per osake oli 0,16 euroa (0,04 euroa vertailukaudella 2004). Rahoitus ja investoinnit Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 2,9 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Investoinnit olivat yhteensä 4,2 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Rahavarojen muutos katsauskauden aikana oli yhteensä –2,1 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Konsernin rahoitusasema on säilynyt hyvänä katsauskauden aikana. Omavaraisuusaste oli katsauskaudella 73,8 % (71,7 % vertailukaudella 2004) ja Gearing oli katsauskaudella –41,4 % (-43,6 % vertailukaudella 2004). Rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusomaisuusarvopaperit konsernissa olivat katsauskauden päättyessä 6,7 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 19,7 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Muutokset konsernirakenteessa MSB Axapta-liiketoiminta siirrettiin Tietonovo Yritysjärjestelmät Oy:stä Senteran 100 %:sti omistamaan Tietonovo Oy:öön 30.9.2005. Sentera myi 8.7.2005 Tietonovo Palkkapalvelut Oy:n, joka tuli Senteran omistukseen osana 3.3.2005 toteutettua Tietonovo-kauppaa. Tietonovo Palkkapalvelut Oy:n liikevaihto vuonna 2004 oli 0,7 miljoonaa euroa, joka oli 2,4 % koko Sentera-konsernin pro forma -liikevaihdosta vuonna 2004. Kaupan mukana siirtyi yhdeksän henkilöä. Kaupalla ei ole vaikutusta yhtiön tulokseen. Sentera Finland Oy sulautui emoyhtiöön 31.5.2005. Liiketoiminta Sentera on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Senteran liiketoimintastrategia koostuu toisiaan tukevista tai samaan arvoketjuun kuuluvista toimialoista. Arvoketjujaottelussa on huomioitu myös tuote- ja ratkaisukohtaiset yhtäläisyydet. Tavoitteena on muodostaa ratkaisukokonaisuuksia, jotka tukevat toisiaan ja hyötyvät läpinäkyvästä tilaus-toimitus-ketjusta, tai yhteisistä liiketoimintaprosesseja tehostavista ratkaisuista. Sentera aloitti arvoketjukohtaisen liikevaihdon kehityksen seuraamisen vuoden 2005 alusta. Senteran arvoketjuja ovat: kaupan arvoketju, palvelusektorin arvoketju ja tuotantoarvoketju. Kaupan arvoketjun, johon kuuluvat elintarviketeollisuus, huolinta, kuljetus ja logistiikka sekä vähittäistavarakauppa, liikevaihto katsauskaudella oli 36 % koko konsernin liikevaihdosta. Palvelusektorin arvoketjun, johon kuuluvat pankki ja vakuutus, energia, julkishallinto, konsultointi, media, muut palvelut ja tietotekniikka, osuus konsernin liikevaihdosta oli vastaavasti 35 %. Tuotantoarvoketjun, johon kuuluvat elektroniikkateollisuus, kone- ja laitevalmistus, metalliteollisuus, metsäteollisuus, prosessiteollisuus, tekninen tukkukauppa sekä muu teollisuus, osuus liikevaihdosta oli 27 %. Muilta toimialoilta tullut liikevaihto oli yhteensä 3 %. Tietonovo Yritysjärjestelmät Oy:n MSB Axapta -liiketoiminta siirrettiin osaksi Senteran liiketoimintaa 30.9.2005 lähtien. Katsauskauden aikana tammi-syyskuussa Sentera teki yli 60 uutta järjestelmäkauppaa, joista merkittävimpiä olivat: Sentera toimittaa Päivittäistavarakauppa ry:lle (PTY) omavalvontapankin yli 3500 kaupan käyttöön. Ratkaisu pohjautuu elintarviketeollisuudessa laajalti käytettyyn Sentera PIMS -tuotannonohjausjärjestelmään. Kokonaisuus toteutetaan Microsoftin .Net-teknologiaa hyödyntäen. Järjestelmän on tarkoitus olla tuotantokäytössä PTY:n jäsenliikkeissä keväällä 2006. Sentera toimittaa KeittiöNetille Sentera Enterprise -toiminnan- ja talousohjausratkaisun seitsemän myymälän vähittäismyynnin ja tukkumyynnin sekä materiaalivirtojen kokonaisvaltaiseen hallintaan. Sentera toimittaa Oy Snellman Ab:lle Sentera PIMS –tuotannonohjausjärjestelmän. Järjestelmän avulla Snellman siirtyy osittain manuaalisesta toiminnasta sähköiseen rekisteröintiin, parantaa tuotantoketjun läpinäkyvyyttä ja optimoi raaka-ainehankintoja. Sentera toimittaa teknisen tukkukaupan Sentera Enterprise -toiminnanohjausjärjestelmän ja Sentera iSuite -integraatioratkaisun Yleiselektroniikka Oyj:lle. Järjestelmällä tullaan hoitamaan Yleiselektroniikan Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan osto-, myynti-, varasto- ja logistiikkatoiminnot sekä taloushallinto ja henkilöstöhallinto. Sentera toimittaa Lundialle Sentera Enterprise -toiminnanohjausjärjestelmän, jonka avulla tehostetaan Lundian koko tilaus-toimitusketjun hallintaa ja lisätään prosessien läpinäkyvyyttä myymälöiden, pääkonttorin ja logistiikkakeskuksen välillä. Sentera on tehnyt sopimuksen Raisio Oyj:n kanssa viljan hankintajärjestelmän toimittamisesta. Raisio tulee käyttämään järjestelmää kaikissa kotimaan öljykasvien ja käyttöviljan hankintaan liittyvissä toiminnoissaan. Sentera toimittaa yhdessä kumppaninsa Solasysin kanssa Etola-yhtiöt Oy:lle toiminnanohjaus- ja integraatioratkaisut kaikkiin Etolan yhtiöihin. Senteran toiminnanohjaus- ja integraatioratkaisut toimitetaan pariinkymmeneen yhtiöön vaiheittain seuraavan kahden vuoden aikana. Oy Beweship Ab on solminut Senteran kanssa toimitussopimuksen, joka koskee Beweshipin myynnin, asiakashallinnan, maa-, meri- ja lentorahtiliikenteen sekä huolinnan, terminaalitoimintojen ja varastoinnin järjestelmien uudistamista. Sentera Logistics -järjestelmän toimitus koskee ensi vaiheessa Beweshipin Puolan ja Baltian maiden toimintoja. Sentera toimittaa OP-ryhmälle web-pohjaisen hankintajärjestelmän. ASP-ratkaisuna toimitettava hankintajärjestelmä on integroitu tavarantoimittajien ja kuljetusliikkeiden tietojärjestelmiin sekä sisäiseen ostolaskujen käsittelyjärjestelmään. Oy Marli Ab laajentaa Sentera PIMS -ratkaisuaan kattamaan myynninsuunnittelun toiminnallisuudet. Toteutettava ratkaisu pohjautuu Microsoftin .NET –teknologiaan, ja se yhdistetään yhdeksi tuotemoduuliksi jo olemassa olevaan Sentera PIMS -jäljitettävyysratkaisukokonaisuuteen. Kuluneen vuoden aikana Senteran ratkaisutarjonta laajeni muun muassa kolmannen osapuolen tuotteilla ja kaupan arvoketjussa, joka sisältää ratkaisut aina raaka-ainetuottajista vähittäiskauppoihin. Täydentävät tuotteet, palvelut ja teknologiat valitaan ottaen huomioon asiakkaiden tarpeet ja toimialakohtaiset vaatimukset. Tuotekehitys Konsernin investoinnit tuotekehitykseen katsauskaudelle olivat 4,8 % liikevaihdosta (6,2 % katsauskaudella 2004). Tuotekehitysmenot on kokonaisuudessaan kirjattu kuluiksi. Tuotekehitysmenoihin sisältyy tuotekehityshenkilöstön palkkoja sekä muita tuotekehitykseen välittömästi liittyviä kustannuksia. Senteran tuotekehitys perustuu asiakaslähtöisyyteen. Asiakaskohtaiset uudet tuoteominaisuudet tehdään osana toimitusprojektia. Seuraavassa vaiheessa nämä uudet ominaisuudet toteutetaan osaksi tuotetta, mikä raportoidaan tuotekehitysinvestointina. Henkilöstö Konsernin keskimääräinen henkilömäärä katsauskaudella oli 259 henkilöä (255 henkilöä katsauskaudella 2004). Henkilömäärä oli katsauskauden päättyessä 260 henkilöä (246 henkilöä katsauskaudella 2004). Vakituisten työntekijöiden lisäksi konsernissa oli katsauskaudella 24 sopimustyöntekijää. Sentera-konserniin tuli 82 henkilöä Tietonovo-yhtiöt Oyj:stä 3.3.2005. Osake ja osakepääoma Senteran omien osakkeiden osto-ohjelma alkoi 1.9.2005. Osto-ohjelman tavoitteena on hankkia enintään 450 000 kappaletta omia osakkeita vuoden loppuun mennessä. Osakkeet hankitaan julkisella kaupankäynnillä Helsingin Pörssissä kaupankäyntihetken markkinahintaan Helsingin Pörssin sääntöjen mukaisesti. Osakeostoja ei tehdä kahden viikon aikana ennen Senteran kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkaisua 25.10.2005. Sentera on hankkinut 11.10.2005 mennessä 18 000 omaa osaketta. Osakeosto-ohjelmasta tiedotettiin pörssitiedotteella 27.8.2005. Katsauskauden lopussa 30.9.2005 Senteran osakkeita oli yhteensä 13 275 996 kappaletta. Osakevaihto ja kurssikehitys Senteran osake noteerataan Helsingin Pörssin NM-listalla. Alin kaupankäyntikurssi katsauskauden aikana oli 1,70 euroa ja ylin 2,64 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin NM-listalla katsauskauden aikana 2 379 447 kappaletta, mikä vastaa yhteensä 17,9 % yhtiön osakkeista. Senteran osakkeiden markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 32,5 miljoonaa euroa. Optio-ohjelma Yhtiöllä on 18.6.2003 ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymä optio-ohjelma 2003, jonka mukaan Sentera-konsernin henkilöstölle, konserniin kuuluvien yhtiöiden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä Sentera Oyj:n kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöille annetaan optio-oikeuksia. Optio-ohjelmien perusteella voidaan antaa optio-oikeuksia yhteensä 623 520 kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Sentera Oyj:n osakkeen. Tiivistelmä yhtiökokouksen päätöksistä Senteran varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2005 tehtiin seuraavat päätökset: Yhtiökokous vahvisti Sentera Oyj:n tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2004. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2004 jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2005 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 6.4.2005. Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Timo Tiihonen, Kari Katajamäki, Ilkka Pärssinen, Vesa-Pekka Silaskivi ja Rolf Backlund. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Timo Tiihosen ja varapuheenjohtajakseen Vesa-Pekka Silaskiven. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävissä 3.3.2005 julkaistussa pörssitiedotteessa. Muutoksia hallituksen kokoonpanossa Diplomiekonomi Rolf Backlund jätti Senteran hallituksen omasta pyynnöstään 13.8.2005 alkaen. Senteran hallitus käsitteli eroilmoituksen kokouksessaan 15.8.2005. Rolf Backlund on Tietonovon entinen pääomistaja ja hänet valittiin Senteran hallitukseen yhtiökokouksessa 23.3.2005. Syyskuun lopussa Backlundin omistus Senterasta oli 5,22 %. Senteran hallitus päätti jatkaa muilta osin nykyisessä kokoonpanossaan enintään seuraavan keväällä 2006 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Nimityksiä johdossa Senteran kehitysjohtajaksi nimitettiin TkL Risto Saarni (38) 1.9.2005 alkaen. Saarni vastaa liiketoiminnan kehittämisen prosesseista, joita ovat muun muassa strategiaprosessi, osaamisen kehittäminen ja yritysjärjestelyiden koordinointi. Saarni kuuluu Senteran johtoryhmään ja raportoi toimitusjohtaja Markku Toivaselle. Saarni on ollut mukana erilaisissa liiketoiminnan kehityshankkeissa vuodesta 2002 lähtien. Aikaisemmin Saarni työskenteli VIA Groupissa johtavana konsulttina. Juha Sihvonen (37) nimitettiin Sentera Oyj:n varatoimitusjohtajaksi (Chief Operating Officer, COO) 18.4.2005 alkaen. Aikaisemmin Sentera myynnistä ja markkinoinnista vastannut Sihvonen vastaa operatiivisesta liiketoiminnasta toimitusjohtaja Markku Toivasen keskittyessä yritysjärjestelyihin ja konsernitoimintoihin. Sihvonen jatkaa johtoryhmän jäsenenä ja raportoi toimitusjohtajalle. Sihvonen on työskennellyt yhtiön palveluksessa vuodesta 2000. IFRS-raportointi Sentera siirtyi raportoimaan IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti 1.1.2005 alkaen osavuosikatsauksissaan ja tilinpäätöksessään. Ennen IFRS:n käyttöönottoa Sentera Oyj:n tilinpäätökset ovat perustuneet suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön (Finnish Accounting Standards, FAS). Vuoden 2004 vertailutiedot, periaatteet ja selostukset muutoksiin aikaisemmasta käytännöstä on julkaistu pörssitiedotteessa 19.4.2005. Tiedotteessa todettiin, että IFRS-raportointiin siirtymisellä ei ollut merkittävää vaikutusta Senteran vuoden 2004 tulokseen ja taseeseen. Tulevaisuuden näkymät Sentera jatkaa liiketoimintaansa strategian mukaisesti panostaen strategisiin asiakkuuksiin, toimittaen kokonaisvaltaisia tuote-, toimiala- ja palvelukokonaisuuksia sekä pyrkien kannattavaan kasvuun orgaanisesti ja yritysostoin. Yhtiö arvioi, että integraatioratkaisujen ja langattomien ratkaisujen sekä toiminnanohjaustuotteiden kysyntä jatkuu voimakkaana. Strategisten asiakkaiden kanssa tehdyt suunnitelmat lisäävät omalta osaltaan myös palvelumyyntiä. Vahvan kysynnän ja katsauskauden aikana tehtyjen laajojen toimitussopimusten ansiosta yhtiö ennakoi kannattavan kasvun jatkuvan myös vuoden viimeisen neljänneksen aikana ja alkuvuonna 2006. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Sentera toimittaa Dino Lift -konsernille Sentera Enterprise -ohjausjärjestelmän tuotannon ja taloushallinnon hallintaan. Konsernin kaikki suomalaiset tytäryhtiöt tullaan yhdistämään saman toiminnanohjausjärjestelmän piiriin ja sillä tulee olemaan noin 30 yhtäaikaista käyttäjää. Sentera toimittaa rakennusalan raudoitteita ja nauloja valmistavalle Pintos Oy:lle Sentera Enterprise -toiminnanohjaus- ja talousohjausjärjestelmän. Järjestelmällä tulee olemaan 35 yhtäaikaista käyttäjää, ja se otetaan käyttöön vaiheittain. Ensin otetaan käyttöön myyntitoiminnot joulukuun alussa, palkkajärjestelmä alkuvuodesta 2006, ja koko järjestelmä on käytössä helmikuun alussa. Sentera myi 1.10.2005 Tietonovo Yritysjärjestelmät Oy:n strategiaan kuulumattomana. Tietonovo Yritysjärjestelmät Oy tuli Senteran omistukseen osana 3.3.2005 toteutettua Tietonovo-kauppaa. Tietonovo Yritysjärjestelmät Oy:n liikevaihto vuonna 2004 oli noin 0,7 miljoonaa euroa, joka oli 2,6 % koko Sentera-konsernin (ilman Microext Oy:tä) pro forma -liikevaihdosta vuonna 2004. Kaupan mukana siirtyi 5 henkilöä. Yritysjärjestelyllä ei ole vaikutusta yhtiön tulokseen. Talousraportointi 2005 Ennakkotieto vuoden 2005 tilinpäätöksestä julkistetaan tiistaina 24.1.2006. Senteran vuoden 2005 viimeinen neljännes ja tilinpäätöstiedote julkistetaan 28.2.2006. KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-30.9.2005 (kts pdf-liite) KONSERNITASE 30.9.2005 (tilintarkastamaton) (kts pdf-liite) KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (kts pdf-liite) RAHOITUSLASKELMA (kts pdf-liite) KONSERNIN TUNNUSLUVUT (kts pdf-liite) OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (kts pdf-liite) TULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSITTAIN (tilintarkastamaton) (kts pdf-liite) Helsingissä 25. lokakuuta 2005 Sentera Oyj:n hallitus Timo Tiihonen, hallituksen puheenjohtaja Kari Katajamäki Ilkka Pärssinen Vesa-Pekka Silaskivi Markku Toivanen, toimitusjohtaja Lisätietoja antaa: Markku Toivanen, toimitusjohtaja, puh. 0500-500 636 KUTSU ANALYYTIKOIDEN JA LEHDISTÖN TIEDOTUSTILAISUUTEEN 25.10.2005 klo 12.00-13.00, Hotel Kämpissä, Paavo Nurmi -salissa Sentera Oyj järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle katsauskauteen liittyen. Toimitusjohtaja Markku Toivanen kertoo Senteran tammi-syyskuun 2005 tapahtumista. Tilaisuudessa esitelty materiaali löytyy myös Senteran kotisivuilta Sijoittaja-osiosta. Tervetuloa! Lisätietoja viestintäjohtaja Rita Uotilalta numerosta 050-531 9441. Sentera Oyj (HEX:SNR) on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2004 oli 22,5 miljoonaa euroa. Lisätietoja osoitteesta www.sentera.fi JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Neither this press release nor any copy of it may be taken, transmitted into or distributed in the United States of America or its territories or possessions.

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Tilaa

Liitteet & linkit