Silmäasema Fennica Oy jatkaa silmäterveyden ja optikkoliikkeiden yhdistämistä uudella organisaatiorakenteella

Silmäasema Fennica Oy hankki 2.7.2010 Via Healthcare Oy:n, Helsingin Silmäsairaala Oy:n ja Espoon Silmäsairaala Oy:n osakekannat. Uudella organisaatiorakenteella yritys hankkii toiminnallisia ja taloudellisia synergiaetuja.

Silmäasema Fennica Oy -konsernille on nimitetty yhteinen johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtaja Timo Munukka , terveyspalveluiden liiketoimintajohtaja Lauri Lehto , kehitysjohtaja Aki Siitonen, kaupan liiketoimintajohtajan tehtävään valittava henkilö sekä asiantuntijajäsenenä LKT Juha Lehtosalo .

Uudella organisaatiorakenteella vahvistetaan yhtiön liiketoimintaorganisaatiota; silmäterveyspalvelua ja optista vähittäiskauppaa, selkeytetään vastuita sekä kevennetään hallinnollisia rakenteita. Yrityksen kahdella liiketoiminta-alueella, silmien terveyspalveluilla ja kaupan liiketoiminnalla, on omat johtoryhmänsä, joita johtavat liiketoimintajohtajat.

Terveyspalvelujen liiketoimintajohtajaksi on nimitetty Lauri Lehto . Lääketieteelliseksi johtajaksi on nimitetty Roope Sihvola , ylilääkäriksi Juha Lehtosalo ja palvelujohtajaksi Johanna Jylhä-Ollila .

Kaupan alan Länsi- ja Pohjois-Suomen alueen myyntijohtajaksi on nimitetty Hemmo Salo ja Keski-Suomen alueen myyntijohtajaksi Päivi Tuomisto , Etelä-Suomen alueen myyntijohtajaksi Päivi Mellas ja Itä-Suomen alueen myyntijohtajaksi Laura Perälä.

Lisäksi konsernirakennetta on selkiytetty siten, että on muodostettu sisäisten palveluiden organisaatio, joka tuottaa molempien liiketoiminta-alueiden tarvitsemat sisäiset palvelut. Sisäisissä palveluissa on nimitetty kehitysjohtajaksi Aki Siitonen , henkilöstöjohtajaksi Marja Tammisto , tietohallintojohtajaksi Heikki Halme, hankintajohtajaksi Eino Sarkkinen , kehysten ja aurinkolasien tuotepäälliköksi Tuija Arola, myymälätoimintojen kehityspäälliköksi Kari Lähteenmäki , markkinointipäälliköksi Kristiina Kilpala sekä viestintäpäälliköksi Kristiina Pispala.

Yhteystiedot:

Silmäasema Fennica Oy Timo Munukka
toimitusjohtaja
0400 627 502 
 

Kristiina Pispala viestintäpäällikkö
040 191 8882
kristiina.pispala@silmaasema.fi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilaa

Liitteet & linkit