Silmäasema Fennica Oy jatkaa silmäterveyden ja optikkoliikkeiden yhdistämistä uudella organisaatiorakenteella

Silmäasema Fennica Oy hankki 2.7.2010 Via Healthcare Oy:n, Helsingin Silmäsairaala Oy:n ja Espoon Silmäsairaala Oy:n osakekannat. Uudella organisaatiorakenteella yritys hankkii toiminnallisia ja taloudellisia synergiaetuja.

Silmäasema Fennica Oy -konsernille on nimitetty yhteinen johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtaja Timo Munukka, terveyspalveluiden liiketoimintajohtaja Lauri Lehto, kehitysjohtaja Aki Siitonen, kaupan liiketoimintajohtajan tehtävään valittava henkilö sekä asiantuntijajäsenenä LKT Juha Lehtosalo.

Uudella organisaatiorakenteella vahvistetaan yhtiön liiketoimintaorganisaatiota; silmäterveyspalvelua ja optista vähittäiskauppaa, selkeytetään vastuita sekä kevennetään hallinnollisia rakenteita. Yrityksen kahdella liiketoiminta-alueella, silmien terveyspalveluilla ja kaupan liiketoiminnalla, on omat johtoryhmänsä, joita johtavat liiketoimintajohtajat.

Terveyspalvelujen liiketoimintajohtajaksi on nimitetty Lauri Lehto. Lääketieteelliseksi johtajaksi on nimitetty Roope Sihvola, ylilääkäriksi Juha Lehtosalo ja palvelujohtajaksi Johanna Jylhä-Ollila.

Kaupan alan Länsi- ja Pohjois-Suomen alueen myyntijohtajaksi on nimitetty Hemmo Salo ja Keski-Suomen alueen myyntijohtajaksi Päivi Tuomisto, Etelä-Suomen alueen myyntijohtajaksi Päivi Mellas ja Itä-Suomen alueen myyntijohtajaksi Laura Perälä.

Lisäksi konsernirakennetta on selkiytetty siten, että on muodostettu sisäisten palveluiden organisaatio, joka tuottaa molempien liiketoiminta-alueiden tarvitsemat sisäiset palvelut. Sisäisissä palveluissa on nimitetty kehitysjohtajaksi Aki Siitonen, henkilöstöjohtajaksi Marja Tammisto, tietohallintojohtajaksi Heikki Halme, hankintajohtajaksi Eino Sarkkinen, kehysten ja aurinkolasien tuotepäälliköksi Tuija Arola, myymälätoimintojen kehityspäälliköksi Kari Lähteenmäki, markkinointipäälliköksi Kristiina Kilpala sekä viestintäpäälliköksi Kristiina Pispala.

Yhteystiedot:

Silmäasema Fennica Oy Timo Munukka
toimitusjohtaja
0400 627 502 
 

Kristiina Pispala viestintäpäällikkö
040 191 8882
kristiina.pispala@silmaasema.fi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liitteet & linkit