Suomalainen Silmäasema haastaa ulkomaiset optisen alan toimijat

Silmäasema Fennica Oy:n optisen kaupan liikevaihto kasvoi 3,1 % vuoden 2009 liikevaihtoon verrattuna ja liikevoitto oli 5,3 %liikevaihdosta.

Silmäasema‐ketjun liikevaihto oli vuonna 2010 61,4 miljoonaa €. Kun optisen alan liikevaihto oli viime vuonna 325,6 M€, Silmäaseman markkinaosuus säilyi noin viidenneksessä alan markkinoissa.

Silmäasema Fennica Oy hankki omistukseensa viime vuonna yksityiset silmäsairaalat Helsingistä, Vantaalta ja Espoosta. Silmäaseman odotus on, että kotimaisesta silmäterveyden liiketoiminnasta tulee tasavahva tukijalka optisen kaupan liiketoiminnan rinnalle pidemmällä aikavälillä. Kaupan liiketoiminnalla on keskeinen rooli uuden yhtiökokonaisuuden asiakashankinnassa, joten yhtiön vahvalla markkina‐asemalla kaupan liiketoiminnassa on kriittinen merkitys myös terveyspalvelun liiketoiminnan kannalta.

‐ Silmäasema on hakenut maltillista myynnin kasvua. Olemme vahvistaneet yritystämme toimintojen kehittämisen ja toimialan monipuolistamisen kautta. Emme ole lisänneet myymälöidemme määrää, vaan olemme hakeneet kilpailuetua asiakaspalvelun ylivoimaisuudesta ja hinta‐laatusuhteesta, kertoo toimitusjohtaja Timo Munukka.

Niinpä Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan (Optikkoliikkeiden imagot 2010) Silmäaseman tunnettuus optikkoliikkeistä oli toisella sijalla vuonna 2010. Tutkimuksessa Silmäasema sai parhaimmat arvosanat asiakaspalvelusta, hinta‐laatusuhteesta sekä kotimaisuudesta.

‐ Silmäasema on säilyttänyt asemansa toiseksi suurimpana optisen alan ketjuna, eivätkä muut ulkomaiset, Suomessa toimivat optisen alan kilpailijat eivät ole onnistuneet valtaamaan markkinoita tavoitteidensa mukaisesti, Timo Munukka jatkaa.

Silmäasema pitää kotimaisuutta etuna yritykselle: Silmäasemalla tuotto ja verotulot jäävät Suomeen. Lisäksi Silmäasema palautti S‐bonuksina asiakkailleen vuonna 2010 yli 4 miljoonaa euroa. Konserni on myös vakavarainen, sillä omavaraisuusaste 31.12.2010 oli 65,5 %.

‐ Uudessa Silmäasemassa olemme kehittäneet silmän terveyden ja näkemisen konseptiamme, yhdistämme Suomen huippusilmäkirurgien ammattiosaamisen, silmäsairaaloiden huipputeknologian ja silmälaboratoriot jo ennestään vahvaan Silmäasemaan silmien perusterveyden, näkemisen sekä tyylin osaamiseen, toimitusjohtaja Timo Munukka kertoo.

‐ Silmäasema erottautuu muista optisen alan toimijoista sillä, että pystymme tarjoamaan silmän terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät palvelut saman katon alta. Muutos tulee näkymään kaikissa myymälöissämme ja silmäsairaaloissamme laajentuneena palvelutarjontana, Timo Munukka jatkaa.

Vuosikertomus sähköisenä: http://www.silmaasema.fi/silmaasema/avainlukuja/

Lisätiedot

Timo Munukka, toimitusjohtaja
puh. 0400 627 502´
timo.munukka@silmaasema.fi

Yhteystiedot:
Kristiina Pispala, viestintäpäällikkö
040 191 8882
kristiina.pispala@silmaasema.fi

Silmäasema-ketjulla on 121 optista myymälää, joista 69 on Silmäasema-konseptin omistavalla Silmäasema Fennica Oy:llä. Silmäasema Fennica Oy tarjoaa valtakunnallisesti kaikkeen silmänterveyteen liittyviä palveluita ja tuotteita. Optisen vähittäiskaupan lisäksi konserni toimii terveyspalvelualalla silmätautien erikoislääkäripalveluiden, silmäkirurgisten palveluiden ja silmälaboratoriopalveluiden alalla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Konsernin liikevaihto on noin 47 m€ (2010).

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit