Silmäasema ja Via Healthcare palauttavat näön 10 sotaveteraanille

Suurin suomalainen optikkoliikeketju Silmäasema ja sen yhteistyökumppani Via Healthcare tukevat sotaveteraanien näönhuoltoa. Yhdessä ne ovat tehneet Pohjois-Savon Sotaveteraanipiirille merkittävän lahjoituksen, joka mahdollistaa kaihileikkauksen kymmenelle piirin sotaveteraanille. Leikkaukset tehdään Terveystalon yksikössä Kuopiossa. Via Healthcare lahjoittaa leikkaavan silmäkirurgin työpanoksen. Silmäasema puolestaan vastaa muista leikkausten aiheuttamista kuluista, kuten silmään asetettavasta tekomykiöstä, leikkaussalin vuokrasta ja leikkausta avustavan henkilökunnan kuluista. Lahjoituksen arvo on yhteensä noin 13 000 euroa, josta Silmäaseman osuus on 8 000 euroa. Sotaveteraanien maksettaviksi tulevat ainoastaan mahdolliset matkakulut. – Jonot julkisen terveydenhuollon kaihileikkauksiin ovat pitkät, eikä tällä lahjoituksella tätä ongelmaa ratkaista. Suomalaisena optikkoliikeketjuna haluamme kantaa omalta pieneltä osaltamme yhteiskuntavastuuta ja samalla kiittää veteraaneja heidän tekemästään työstä isänmaan hyväksi. Lahjoitus on nyt suunnattu Pohjois-Savon sotaveteraaneille, Silmäasema Fennican toimitusjohtaja Timo Munukka toteaa. Silmätautien erikoisalajohtaja Roope Sihvola Via Healthcaresta toteaa, että iäkkäät veteraanit joutuvat usein odottamaan kunnallisen sektorin järjestämiä palveluja liian pitkään. Leikkausta tarjotaan 10 ensimmäiselle kaihileikkausta tarvitsevalle sotaveteraanille Pohjois-Savossa. Potilaat tutkitaan ja lähetetään leikattavaksi Pohjois-Savon Silmäasemien lääkärin vastaanotoilta. Harmaakaihi on yleinen ikääntymisen myötä ilmenevä silmäsairaus, jonka edetessä silmän linssi samenee ja näkö heikkenee. Ainoa hoitomuoto harmaakaihiin on leikkaus, jonka ansiosta monien kaihipotilaiden näöntarkkuus palautuu huonosta jopa normaaliksi.

Tilaa

Liitteet & linkit