Sinebrychoff on julkaissut vuoden 2010 yhteiskuntavastuukatsauksen

Sinebrychoffin vuoden 2010 vastuullisuuskatsauksessa Kansalainen Sinebrychoff esitellään vuoden 2010 merkittävimpiä vastuullisuustyön tuloksia ja linjataan lähivuosien tavoitteet ja päämäärät.

Vuoden 2010 aikana yhtiön vastuullisuustyön johtamista kehitettiin edelleen. Laatu- ja ympäristötyötä koordinoivan neuvoston toimialue laajennettiin kattamaan kaikki yhteiskuntavastuun osa-alueet, ja neuvoston kokoonpanoa täydennettiin vastaavasti.

” Voidaksemme toimia alkoholiliiketoiminnassa meidän on oltava vastuullinen yhteiskunnan jäsen. Yhteiskuntavastuukatsaus on yksi tapa viestiä sidosryhmille itsestämme ja toiminnastamme. Saadaksemme sidosryhmiemme luottamuksen ovat päivittäiset tekomme kuitenkin sanoja tärkeimpiä. Yhteiskuntavastuun vieminen käytäntöön edellyttää koko henkilöstön sitouttamista. Olemme vuoden aikana perehdyttäneet yli 300 henkilöstömme edustajaa Carlsberg-konsernin liiketoiminnan eettisiin periaatteisiin ja ohjeisiin. Liiketoiminnan eettinen ohjeisto on osa jokaisen uuden työntekijän työsopimusta vuoden 2011 alusta lähtien, ja koulutusta jatketaan tänä vuonna, kertoo Sinebrychoffin toimitusjohtaja Pekka Tiainen.

Koulutusta ja ennaltaehkäisevää työterveydenhuoltoa

Sinebrychoff panosti viime vuonna erityisesti henkilöstökoulutukseen ja työhyvinvointiin. Henkilöstökoulutuksen painopisteinä olivat liiketoiminnan eettisten ohjeiden lisäksi johtaminen, esimiestyöskentely ja työsuojelu. Myös mittavat laiteinvestoinnit ovat edellyttäneet kouluttautumista ja perehtymistä uusiin asioihin. Lisäksi yhtiö jatkoi jakeluyrittäjien koulutusta. Vuodesta 2006 alkaen Sinebrychoff on kouluttanut yhteensä 100 jakeluyrittäjää ja tehnyt heidän kanssaan jakelusopimuksen.

”Erilaiset tuki- ja liikuntaelinoireet ovat yleisin sinebrychoffilaisten sairastamisen syy. Vuoden 2010 aikana yhtiön johtoryhmä yhdessä henkilöstöedustajien ja työterveyspalvelun kanssa otti sairauspoissaolot ja niiden vähentämisen erityistarkastelun kohteeksi. Vuosien 2011-13 tavoitteisiin kuuluvat nyt myös tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisy ja työhyvinvoinnin edistäminen. Jonkin verran sairauspoissaolot vähenivät jo vuoden 2010 aikana: vähennys oli noin tuhat päivää”, kertoo talous- ja henkilöstöjohtaja Ari Jattu.

Energia-analyysin avulla lisäsäästöjä

Sinebrychoffin perinteisesti vahva ympäristötyö jatkui suunnitelmien mukaisesti. Hiilidioksidipäästöt vähenivät merkittävästi vuoteen 2009 verrattuna, samoin jätevesien määrä: yhtä juomalitraa kohden syntyi ainoastaan 1,7 litraa jätevettä. Jätevesien käsittelyssä Sinebrychoff tekee yhteistyötä Keravan kaupunkitekniikan vesihuollon ja Helsingin Viikin jätevedenpuhdistamon kanssa.

Sinebrychoff liittyi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen vuonna 2009. Yhtiö on sitoutunut vähentämään energiankäyttöään 9 % vuoteen 2016 mennessä verrattuna vuoden 2005 kulutukseen. Vuoden 2010 aikana Pöyry Finland Oy:n kanssa laaditun energia-analyysin ja Carlsberg-konsernin Utilities Lean-ryhmän toimenpidesuositusten perusteella yhtiö pystyy  kohdentamaan energiansäästötoimenpiteet kulutuksen kannalta merkittävimpiin kohteisiin.

Jätteet eläinten ravinnoksi

Sinebrychoffin päätuote olut on ekologisesti varsin kestävä tuote. Ekologisuutta selittää ennen kaikkea oluen raaka-aine ohra, jonka viljelyn suomalaiset osaavat monisatavuotisella kokemuksella. Lisäksi ohran ja maltaiden kuljetukset optimoidaan ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Oluen valmistuksen yhteydessä ei synny juuri lainkaan jätettä. Ja sekin, mikä syntyy, pystytään hyödyntämään edelleen: märkämäski toimitetaan karjan ja hiiva sikojen ravinnoksi.

Kohtuukäyttöä yhdessä asiakkaiden kanssa

”Sinebrychoff edistää vastuullista alkoholinkäyttöä kehittämällä oluen ja muiden panimojuomien käyttöä ruuanlaitossa ja ruokailussa. Olut ja ruoka –teemaa tuomme esiin yhteistyössä asiakkaiden ja Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton kanssa. Kuluttajille viestimme oluen ja ruuan onnistuneesta liitosta omien verkkosivujen lisäksi myös Facebookissa”, kertoo markkinointijohtaja Kirsi Räikkönen.

Alkoholijuomien markkinoinnissa noudatamme lakien ja muiden säännösten lisäksi Carlsberg-konsernin vastuullisen markkinoinnin ohjeita ja Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton vastaavia ohjeita. Vuoden 2010 aikana koulutettiin yhtiön markkinointihenkilöstöä; tänä vuonna on tavoitteena kouluttaa myös mainostoimistokumppaneiden henkilöstöä. Vuonna 2010 Sinebrychoff ei saanut mainoksista tai muista markkinointitoimenpiteistään viranomaishuomautuksia tai kieltoja.

Kansalainen Sinebrychoff. Vastuullisuuskatsaus 2010. Luettavissa Sinebrychoffin verkkosivuilla: www.sinebrychoff.fi/vastuu.

Lisätietoja: Viestintä- ja lakiasiainjohtaja Marja-Liisa Weckström.
marja-liisa.weckstrom@sff.fi, puh. (09) 2949 9240

191-vuotias Sinebrychoff on Suomen johtava oluiden, siidereiden sekä virvoitus- ja energiajuomien valmistaja, joka tarjoaa myös kattavan valikoiman kansainvälisiä oluita ja yhteistyökumppaniensa kautta laajan valikoiman muita alkoholijuomia. Sinebrychoff aloitti panimotoiminnan 1819 ja on tänään Pohjoismaiden vanhin panimo ja Suomen vanhin elintarvikealan yritys. Sinebrychoff on osa kansainvälistä Carlsberg-konsernia. www.sinebrychoff.fi

 

 

Yrityksestä

Lähes 200-vuotias Sinebrychoff on Suomen johtava oluiden, siidereiden sekä virvoitus- ja energiajuomien valmistaja, joka tarjoaa myös kattavan valikoiman kansainvälisiä oluita ja yhteistyökumppaniensa kautta laajan valikoiman muita alkoholijuomia. Sinebrychoff aloitti panimotoiminnan 1819 ja on tänään Pohjoismaiden vanhin panimo ja Suomen vanhin elintarvikealan yritys. Sinebrychoff on osa kansainvälistä Carlsberg-konsernia. www.sinebrychoff.fi