Kutsu: Pelastaisiko osallisuustulo hyvinvointivaltion?

Aiheesta keskustellaan Sitran Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksen kurssivuoden avajaisissa torstaina 30. tammikuuta Kiasmassa Helsingissä. Paikalla politiikan ja tutkimuksen kärkijoukko: Euroopan komission varapuheenjohtaja Olli Rehn, Työeläkevakuuttajien toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, kansanedustaja ja tutkija Osmo Soininvaara, Ajatushautomo Liberan tutkimusjohtaja Elina Lepomäki, Palkansaajien tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Ohto Kanninen sekä yrittäjä Mikael Pentikäinen.

Kohti kestävää taloutta – Hyvinvointi kohtaa talouspolitiikan -seminaarin aiheina ovat kestävä talouspolitiikka Euroopassa sekä keskustelu siitä, voisiko perustulon kaltainen osallisuustulo ratkaista työn kysyntään, toimeentuloon ja hyvinvointiin liittyviä ongelmia Suomessa.

Länsimainen työ käy parhaillaan läpi suurta muutosta muun muassa globalisaation, automaation ja ikääntymisen seurauksena. Suomalainen, puhtaasti palkkatyöhön keskittyvä määritelmä työstä sopi vanhaan teollisen ajan ajatteluun, mutta ei enää tulevaisuuden yhteiskuntaan. Voisiko kaikille kansalaisille jaettava perustulo vähentää byrokratiaa, lisätä hyvinvointia ja kannustaa osallistumaan – vai päinvastoin? Voisiko perustuloon liitettävä vastikkeellisuus olla ihmisen itsensä valitsemaa, yhteiskuntaa rakentavaa tekemistä, kuten omaishoitoa, vapaaehtoistyötä tai opiskelua?

”Osallisuustulo ja kestävä talouspolitiikka ovat erityisen ajankohtaisia aiheita juuri nyt, kun Suomen talous ja elinkeinorakenne ovat murroksessa. Työn kysyntä muuttuu, työpaikkoja syntyy ja katoaa nopeammin kuin koskaan, työttömyyden ja työllisyyden kaudet vuorottelevat monien ihmisten elämässä. Tärkeintä olisi tässä ajassa löytää tapoja merkitykselliseen ja yhteiskunnan kannalta hyödylliseen tekemiseen, oli se sitten palkkatyötä, omaisten hoivaamista tai muuta mielekästä tekemistä”, sanoo Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Sitran Kestävän talouspolitiikan johtamiskurssien osallistujat ovat määritelleet osallisuustulon yhdeksi talouspolitiikan tärkeimmistä kehityskohteista. Osallisuustulon käsite pohjautuu ajatukseen perustulosta, mutta lisää siihen osallisuudesta ja merkityksellisestä tekemisestä syntyvän hyvinvoinnin. Sitra on järjestänyt talouspolitiikan johtamiskoulutusta vuodesta 1977–2005 ja aloittanut viime keväänä koulutuksen uudelleen painottaen ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden kriteerit täyttävää uudenlaista talouspolitiikkaa. Kursseille on osallistunut asiantuntijoita, poliitikkoja, virkamiehiä, yritysjohtajia, kulttuurin, median ja järjestöjen edustajia ympäri Suomea.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta. Tilaisuuden ohjelma kokonaisuudessan: http://www.sitra.fi/tapahtumat/kohti-kestavaa-taloutta-hyvinvointi-haastaa-talouspolitiikan

Ilmoittautuminen (28.1. mennessä): Jenni Sarolahti, asiantuntija, viestintä, 050 372 0828, jenni.sarolahti@sitra.fi
Lisätietoa tilaisuudesta: Eeva Hellström, johtava asiantuntija, Sitra Fellow,
050 351 2412, eeva.hellstrom@sitra.fi

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Hyvä elämä tehdään yhdessä. Sitra on julkisoikeudellinen rahasto, joka rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa.

Yrityksestä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa. Julkisoikeudellisena rahastona toimimme suoraan eduskunnan alaisuudessa.