Sitra muuttaa Nokian tutkimuskeskuksen entisiin tiloihin Ruoholahdessa

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on allekirjoittanut vuokrasopimuksen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa Ruoholahdessa sijaitsevien tilojen vuokraamisesta. Uudet tilat mahdollistavat toiminnan keskittämisen yhteen kerrokseen, mikä tukee Sitran tavoitetta ketterään ja tehokkaaseen yhdessä tekemiseen sekä matriisimaiseen toimintaan. Lisäksi parantuva tilatehokkuus vähentää merkittävästi toimitilakustannuksia ja tiloista aiheutuvat päästöt vähenevät noin 40 prosentilla.

”Sitraa on kehitetty määrätietoisesti vuodesta 2008 alkaen tulevaisuusorganisaatioksi, jolla on kirkas yhtenäinen tavoite, selkeä strategia sekä niitä tukeva organisaatio ja toimintamalli. Muutto yhtenäisempään tilaan purkaa joustavan yhdessä tekemisen fyysisen esteen ja on siten hieno viimeinen sysäys muutoksessa”, Sitran yliasiamies Mikko Kosonen sanoo.

Itämerenkatu 11–13:ssa sijaitsevat tilat olivat aiemmin Nokian tutkimuskeskuksen käytössä. Rakennus sijaitsee Sitran nykyisen toimitalon naapurissa. Sitra muuttaa uusiin tiloihin vuoden 2014 loppuun mennessä.

Sitra on 46-vuotias tulevaisuusorganisaatio, jonka tehtävänä on rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Julkisoikeudellisena rahastona toimimme suoraan eduskunnan alaisuudessa. Toimintamme rahoitetaan peruspääoman ja pääomasijoitusten tuotoilla. Sitrassa on noin 120 työntekijää.

Sitran tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2017 mennessä, jolloin Sitra täyttää 50 vuotta.

Lisätietoa: asiamies Tapio Anttila, tapio.anttila@sitra.fi, +358 294 618 283

Jenni Sarolahti
asiantuntija, viestintä
050 372 0828, jenni.sarolahti@sitra.fi

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Hyvä elämä tehdään yhdessä. Sitra on julkisoikeudellinen rahasto, joka rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa.

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa. Julkisoikeudellisena rahastona toimimme suoraan eduskunnan alaisuudessa.