Työryhmä hahmotteli tienviitat kohti uuden sukupolven yhdyskunta- ja liikennepolitiikkaa

Kestävässä, ihmiskeskeisessä palveluyhteiskunnassa infrastruktuuria, liikkumista ja logistiikkaa lähestytään palveluna ja hyvinvoinnin lähteenä. Haasteena on saada aikaan parempaa vähemmällä. Suomi tarvitsee toiminnoiltaan ketterän liikennejärjestelmän, joka kykenee vastaamaan käyttäjien nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Viime kädessä sen tekee mahdolliseksi yhteiskunnan läpäisevä digitaalisuus.

Uudenlainen liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelu sekä erilaiset liikkumispalvelut varmistavat kansalaisille toimivat arjen matkat ja yrityksille kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön. Näin hahmottelivat tulevaisuutta Liikennerevoluutio-kehitysohjelmaan osallistuneet asiantuntijat.

- Suunnittelun perustana on poliittinen päätös julkisin varoin tarjottavasta matkojen ja kuljetusten palvelutasosta. Tämä toimivuustakuu on julkisen vallan antama palvelulupaus käyttäjille. Uusi, eri toimijat yhdistävä liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun malli sovittaa yhteen maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelurakenteen ja elinkeinojen toimintaedellytykset sekä etsii keinot, joilla annettu lupaus lunastetaan, toteaa johtaja Juha Kostiainen Sitran Julkishallinnon johtamisohjelmasta.

- Vaativat kotimaiset, julkiset ja yksityiset asiakkaat sekä pitkäkestoiset sopimukset luovat palveluntarjoajille kannustimia innovaatioihin, palveluiden kehittämiseen ja tuottavuuden kasvattamiseen. Näin syntyy uusia tapoja ratkaista liikkumiseen ja kuljettamiseen liittyviä haasteita ketterästi ja joustavasti, kertoo liikenneneuvos Eeva Linkama, liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Liikennerevoluutio-kehitysohjelmassa kehitetään ja kokeillaan uuden sukupolven lähestymistapaa yhdyskunta- ja liikennesuunnitteluun. Monivaiheisen kehitysohjelman ensi vaiheen tuloksena julkaistiin ajatuskartta viitoittamaan tietä tulevaisuuteen.

Kehitysohjelmaa on toteutettu joulukuusta 2010 alkaen yhteistyössä Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman, liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön, ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Liikenneviraston, Trafin, RYM Oy:n, Tivit Oy:n sekä alan toimijoiden kanssa.

Liikennevirasto koordinoi ajatuskarttaa konkretisoivia kokeiluhankkeita. Eri toimijat ovat lupautuneet viemään kehitysohjelmaa eteenpäin. Verkostoa johtaa jatkossa liikenne- ja viestintäministeriö.

Lisätietoja     

Juha Kostiainen, johtaja, Julkishallinnon johtamisohjelma, Sitra etunimi.sukunimi@sitra.fi, puh. (09) 6189 9473

Eeva Linkama, liikenneneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö etunimi.sukunimi@lvm.fi, puh. (09) 1602 8476

Aineistot verkkosivuilta        

Liikennerevoluutio 2011 ajatuskartta on ladattavissa pdf-tiedostona Sitran verkkosivuilta http://www.sitra.fi/fi/Ajankohtaista/Paauutinen/2011-04-27_Liikennerevoluutio.htm

Liikennerevoluution blogisivusto aukeaa 27.4.2011 klo 14.00:  http://liikennerevoluutio.posterous.com/

Yrityksestä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa. Julkisoikeudellisena rahastona toimimme suoraan eduskunnan alaisuudessa.

Tilaa