Vammaisten työllistymisen win-win-win

Tervetuloa kuulemaan tuloksia ja johtopäätöksiä vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisen kansantaloudellista merkitystä selvittäneestä projektista.  Siinä työllistymisen tukitoimia katsotaan ”avustusajattelun” sijasta kansantaloudellisina win-win-win –investointeina.  Hankkeen on toteuttanut Vates-säätiö ja rahoittanut Sitra.

Aika: keskiviikko 24.8.2011 kello 8.30-10
Paikka: Sitra, Itämerentori 2 (Atlas-sali), Helsinki

Tutkimuksessa esiin nousi kolme keskeistä tulosta. Yritykset ovat kiinnostuneita palkkaamaan vammaisia ja osatyökykyisiä, mutta tietoa tarvitaan mm. yhteiskunnan tukimuodoista, työehtosopimusasioista ja työhönvalmentaja­toiminnasta. Myös hallitusohjelmassa on sitouduttu työnantajille tiedottamiseen. Toiseksi selvitys osoitti, että vammaiset ovat selvästi aliedustettuina työvoimapalveluissa, vaikka reservistä löytyy motivoituneita ja myös korkeakoulutettuja henkilöitä.

Kolmanneksi selvitys osoitti, että jos vammaiset tai vajaakuntoiset halutaan aidosti työmarkkinoille, pitää uskaltaa määrittää selkeä tavoite, jota seurataan ja mitataan. On uskallettava panostaa tehokkaiksi koettuihin toimintatapoihin, kuten työhönvalmennukseen. Englannin esimerkki osoitti, että työpaikoilla järjestetty työharjoittelu, työvalmennus tmv. merkittävästi edisti työllistymistä. Ruotsissa Samhallista tehty laskelma osoitti, että 10 prosentin siirtymä avoimille työmarkkinoille tuotti riittävän kansantaloudellisen kannattavuuden välityömarkkinoiden kaltaiselle työllistämiselle.

Tervetuloa kuulemaan lisää! Pyydämme ilmoittautumisia: tiina.jappinen@vates.fi

Lisätietoa ja työllistämisen esimerkkejä projektitiedottaja Tiina Jäppiseltä, p. 040 5929 645.           

Ohjelma

Klo 8.00 Aamukahvi

Klo 8.30   

Avaus ja projektin keskeisten tulosten esittely
Helena Mustikainen, Sitra , johtava asiantuntija | Marjatta Varanka, Vates, toimitusjohtaja

Vammaisten työllistymisen tukitoimien vaikuttavuus ja taloudellinen merkitys
Pasi Holm, PTT, toimitusjohtaja

Elinkeinoelämän näkökulma projektin havaintoihin
Mikko Räsänen, EK, asiantuntija

TEM:n näkemyksiä vajaakuntoisten, vammaisten ja osatyökykyisten työllistämiseen
Heikki Räisänen, TEM, tutkimusjohtaja

Siirtymät avoimille työmarkkinoille – tuottoa välityömarkkinainvestoinneille?
Jukka Lindberg, Vates, kehittämispäällikkö, työllistämisyksiköiden liiketoiminnallinen kehittäminen

Klo 9.10       

Hyvässä työelämässä ei tarvitse olla sataprosenttisesti työkykyinen
Juhani Ilmarinen, professori, Jic Oy

Klo 9.30-10.00         Keskustelua

Hankkeen ohjausryhmässä/taustalla ovat olleet mukana myös mm. Elinkeinoelämän Keskusliitto, Suomen Yrittäjät, SAK, Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus, Eläketurvakeskus, Kela, STM, TEM, VATT, VM ja Näkövammaisten keskusliitto.

 

 

 

Yrityksestä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa. Julkisoikeudellisena rahastona toimimme suoraan eduskunnan alaisuudessa.

Multimedia

Multimedia