Vuoden palvellut Ylöjärven Terveyskioski on otettu erinomaisesti vastaan

Suomen ensimmäinen Terveyskioski on ilahduttanut jo vuoden verran Ylöjärven ja naapurikuntien asiakkaita kauppakeskus Elossa tarjoamalla hoitajatasoisia terveydenhuollon palveluita. – Puoleen väliin edennyt kokeilu on saanut kiitosta niin asiakkailta, palvelupisteen henkilökunnalta, kaupungilta kuin kauppakeskukseltakin. Toivottavasti voimme esimerkillämme kannustaa myös muita kuntia ja kauppakeskuksia yhteistyöhön, toteaa Ylöjärven kaupungin perusturvajohtaja Kari Virta.

Kaksivuotisessa Sitran ja Ylöjärven kaupungin hankkeessa kokeillaan terveyspalveluiden uutta tuottamistapaa jalkauttamalla palvelut ihmisten luontaiseen asiointipaikkaan kauppakeskus Eloon. Kaikille asiakkaille avoimessa Terveyskioskissa on voinut asioida ilman ajanvarausta ja saada hoitajatasoisia hoitotoimenpiteitä, terveysneuvontaa ja palveluohjausta. Helmikuussa 2010 julkaistun Tampereen yliopiston tekemän arviointitutkimuksen mukaan asiakkaat antoivat kiitosta Terveyskioskille, sillä sen palveluita arvostettiin asioinnin helppoudesta ja nopeudesta. Terveyskioski on antanut tuoretta näkökulmaa palveluiden kehittämiseen Ylöjärven kaupungin näkökulmasta vuoden kokemus on ollut pelkästään positiivinen. – Olemme havainneet, kuinka merkittäviä pienetkin uudistukset ovat perusterveydenhuollolle. Terveyskioski on avannut näkemystämme siitä, mikä on oikeasti asiakkaalle tärkeää. He arvostavat vaivatonta kontaktia ammattilaisiin ja helppoa tapaa päästä kysymään ongelmistaan. Kehitämme kioskista saatujen kokemusten perusteella myös muuta toimintaamme nyt ihan eri näkökulmalla kuin vuosi sitten. Terveyskioskista emme halua luopua, toteaa Ylöjärven kaupungin perusturvajohtaja Kari Virta. Asiakaspalvelua ja ennaltaehkäisyä Sairaanhoitaja Milla Järvinen on työskennellyt Terveyskioskissa sen avaamisesta lähtien. – Työskentely Terveyskioskissa on aivan erilaista muihin terveydenhuollon toimipisteisiin verrattuna. Päivät vaihtelevat suuresti, koska asiakkaat voivat poiketa ilman ajanvarausta esittämään terveyteensä liittyviä kysymyksiä ja erilaisia hoitotoimenpidepyyntöjä. Työssäni korostuu entisestäänkin asiakaspalveluhenkisyys ja tilannetaju. Toisaalta koen kehittyväni ammatillisesti koko ajan. Olemme käynnistäneet aktiivisen yhteistyön eri yhdistysten ja järjestöjen kanssa tehdäksemme ennaltaehkäisevää työtä ja kartoittaaksemme riskiryhmiä, sairaanhoitaja Milla Järvinen luonnehtii. Terveyskioski tuo tarvepohjaisia käyntejä kauppakeskukseen − Tänä päivänä kauppakeskuksilla on mahdollisuus erottautua niiden tarjoamien palveluiden monipuolisuudella. Terveyskioskista saatujen kokemuksen perusteella uskon, että asiakkaiden tarvepohjaiset käynnit ohjaavat ja lisäävät asiakasvirtaa kauppakeskukseen. Kauppakeskusten kannattaisikin rohkeasti monipuolistaa palvelutarjontaansa tekemällä kuntien kanssa yhteistyötä. Uskon, että asiakkaiden tyytyväisyys terveydenhuoltopalveluihin heijastuu molempien osapuolten eduksi, toteaa Sitran Kuntaohjelman johtaja Antti Kivelä. Ylöjärven terveyskioskin 1-vuotisviikolla tapahtuu: Lauantai 29.5.2010 klo 11 – 16: Savuttomuustempaus Maanantai 31.5.2010 klo 10 – 14: Olkapääkivuista eroon harjoittelulla Tiistai 1.6.2010 klo 10 – 14:Uni & uni-häiriöt Torstai 3.6.2010 klo 10 – 14: Suun ja hampaiden hyvinvointi

Yrityksestä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa. Julkisoikeudellisena rahastona toimimme suoraan eduskunnan alaisuudessa.

Tilaa

Liitteet & linkit