Sonera river trådtelefonnät på Åland sommaren 2014

Under juni–september 2014 river Sonera fastnät som tagits ur drift på Åland.  Entreprenörer som Sonera godkänt kommer att ta ner telefonstolpar och ledningar i Brändö, Kumlinge och Sottunga. I samtliga fall säkerställs att kunderna har fungerande trådlösa förbindelser innan rivningsarbetet inleds.

Det stolpbaserade trådtelefonnätet har blivit obehövligt på många håll när Sonera byggt nytt trådlöst nät. De nuvarande 3G- och 4G-näten garanterar kunderna funktionssäkrare och förmånligare telefon- och bredbandstjänster. Övergången till trådlösa tjänster minskar till exempel fel som orsakas av åska och storm, förbättrar landskapsbilden och minskar kundernas samtalskostnader.

Entreprenörer som Sonera godkänt kommer att riva stolpnät som tagits ur drift på Åland i Brändö (Lappoby och Asterholma), Kumlinge (Seglinge, Enklinge och Björkö) och Sottunga.

Rivningsarbetet inleds vecka 24 i juni och det uppskattas pågå fram till vecka 40 i slutet av september. Rivningen utförs så att det orsakar så lite olägenhet som möjligt. I samtliga fall säkerställs att kunderna har fungerande trådlösa förbindelser innan rivningsarbetet inleds. Stolpar och ledningar återvinns eller förstörs och områdena återställs i naturtillstånd.

Soneras mål är att nu och i framtiden erbjuda sina kunder säkra förbindelser som motsvarar det moderna informationssamhällets krav.

Ytterligare information:

Harri Hällström, Area Manager, Sonera
0400 529 543
E-post: förnamn.efternamn@teliasonera.com

Rolf Mattfolk, Relacom (planering, koordinering och övervakning av rivningsarbetet på Åland)
040 066 8958
E-post: förnamn.efternamn@fi.relacom.com

Soneras presstjänst: tfn 02040 60235, communications-fi@sonera.com, uutishuone på Soneras webbplats. Du kan också följa oss på Twitter, @Sonera_uutiset.

Yrityksestä

Sonera tarjoaa tietoliikenne- ja viestintäpalveluja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiön palvelut yhdistävät ihmiset heille tärkeisiin yhteisöihin ja asioihin sekä lisäävät jokapäiväisen elämän mukavuutta ja laatua. Yrityksille Sonera luo kestävää kehitystä tukevia viestintäratkaisuja, jotka vapauttavat aikaa ja energiaa tuottavaan työhön ja kasvuun. Soneralla oli vuoden 2009 lopussa 3,3 miljoonaa kiinteän- ja matkaviestinverkon liittymäasiakasta. Soneran palveluksessa työskentelee 4 800 henkilöä, ja yhtiö toimii yli 50 paikkakunnalla ympäri Suomea. www.sonera.fi. Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, joka toimii Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla Venäjä ja Turkki mukaan lukien, sekä Espanjassa. www.teliasonera.fi

Tilaa