Sonera vauhdittaa terveydenhuollon digitalisaatiota

Sonera rakentaa uutta liiketoimintaa terveydenhuollon digitalisaation ympärille. Pilotit Attendon ja Eksoten kanssa konkretisoivat digitalisaation mahdollisuuksia. Palveluita kehitetään start-up-yksikössä, jonka vetäjäksi on nimitetty Patrick Francke.

Väestö vanhenee ja terveydenhuollon kustannukset kasvavat samaan aikaan kun alan palvelut pitäisi pystyä järjestämään yhä tehokkaammin. Sonera arvioi terveydenhuollon digitalisaation tuottavan merkittävää liiketoiminnan kasvua lähivuosina. Kehitämme yhdessä kumppaneiden kanssa terveydenhuollon ratkaisuja julkiselle sektorille, yrityksille ja kuluttajille.

”Digitalisaatio yhdistää terveydenhuollon kenttää ja vie toimintatapoja ja palveluita uudelle tasolle. Meidän roolinamme on tukea uudistuvia toimintatapoja teknologian avulla yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on että asiakkaan terveyteen liittyvä tieto on digitaalisessa ympäristössä turvallisesti oikeaan aikaan oikeassa paikassa asiakkaan hallitsemalla tavalla”, sanoo Soneran toimitusjohtaja Valdur Laid.

Attendo: viestintää vanhusten kotihoidon tueksi

Sonera on aloittanut Attendon kanssa Pyhtäällä pilotin, jossa kehitetään uusi toimintamalli ja sitä tukeva digitaalinen viestintätyökalu vanhusten kotihoidon tueksi. Ratkaisu helpottaa luottamuksellista ja reaaliaikaista viestintää kotihoidon henkilöstön, asiakkaiden ja heidän omaistensa välillä. Pilotissa tutkitaan, miten uudenlainen toimintamalli parantaa hoitoa ja asiakastyytyväisyyttä.

"Digitalisaatiolle on selvää tilausta sekä kotihoidon asiakkaiden ja omaisten, henkilöstön että liiketoiminnan puolelta. Yhteisen hankkeemme tavoitteena on lisätä entisestään asiakkaan yksilöllisiä tarpeita huomioivia palveluita. Asiakastyytyväisyys, laadukkaat palvelut ja turvallisuuden tunne ovat kotihoidon asiakkaiden ja omaisten taholta meille avainasioita. Lisääntyvä asiakasaika ja parempi viestintä tuovat liiketoiminnallisia hyötyjä, jotka kattavat nopeasti hankkeen kehittämisinvestoinnit. Pilotin ensimmäiset tulokset ovat hyvin lupaavia", sanoo Attendon liiketoimintajohtaja Antti Raimovaara.

Pyhtään sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Hokkanen toteaa: "Soneran ja Attendon aloittama hanke vaikuttaa erittäin lupaavalta. Ikääntyneet voivat ylläpitää sosiaalisia kontakteja digitaalista viestintää hyödyntämällä paremmin kuin ennen. Tämä ei lisää pelkästään turvallisuutta vaan tuo myös lisää elämyksiä ja elämää vanhuuteen. Pyhtään kunta haluaa olla kärkijoukossa kehittämässä asiakaslähtöisiä palveluita ja olemme erittäin tyytyväisiä, että merkittävä yhteistyökumppanimme Attendo ajattelee samoin."

Eksote: Etäterveydenhuoltoa Etelä-Karjalaan

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten kanssa pilotoidaan etäterveydenhuollon palveluita, joissa kerätään etähoitoa ja seurantaa tukevaa mittaus- ja turvatietoa. Pilotissa kokeillaan valittujen potilasryhmien terveystietojen keräämistä etänä hoitajalle, lääkärille ja tarvittaessa omaisille. Toisessa kokeilussa seurataan kotihoidon asiakkaiden kotiympäristön fyysistä turvallisuutta seuranta- ja hälytystiedon avulla. Tiedon perusteella pystytään myös seuraamaan asiakkaan vuorokausirytmiä ja tarvittaessa muuttamaan hoitosuunnitelmaa. Samoja ratkaisuja sovelletaan myös kotiutustilanteissa, joissa potilas voi siirtyä aikaisemmin kotihoitoon etäpalveluiden avulla.

”Haluamme olla etulinjassa kehittämässä ja pilotoimassa yhteistyössä teknologiatoimittajien kanssa etäterveydenhuoltoa ja kotona asumista tukevia ratkaisuja. Uusien toimintamallien avulla voidaan tukea asiakkaita ja kohdentaa resursseja tehokkaammin”, sanoo Merja Tepponen, kehitysjohtaja, Eksote.

Patrick Francke johtamaan Soneran Healthcare-liiketoimintaa

Terveydenhuollon palveluiden kehittäminen on keskitetty Sonerassa start-up-hengessä toimivaan Sonera Healthcare-liiketoimintayksikköön. Yksikön vetäjänä on aloittanut Patrick Francke, joka on aiemmin toiminut mm. hoitotoiminnan innovatiivisiin suunnittelu- ja seurantaratkaisuihin erikoistuneen Datawell Oy:n kehitysjohtajana ja Aino Health Management Oy:n kehitystehtävissä.

”Olen innoissani mahdollisuudesta edistää terveydenhuollon digitalisointia. Enää ei ole kyse siitä tapahtuuko alalla radikaali muutos, vaan siitä kuka muutoksen tekee ja milloin. Näen digitalisaatiossa ennen kaikkea palveluiden laatuun, saatavuuteen ja kustannussäästöihin liittyviä mahdollisuuksia”, Patrick Francke sanoo.

Lisätiedot:

Head of Sonera Healthcare Patrick Francke, puh. 040 302 3202
Attendo: liiketoimintajohtaja Antti Raimovaara, puh. 0404875190
Eksote: kehitysjohtaja Merja Tepponen, puh. 0400 655197

Soneran lehdistöpalvelu: puh. 02040 54000


Soneran tietoliikenne- viestintä- ja viihdepalvelut mahdollistavat sujuvampaa arkea, valinnan vapautta ja uusia mahdollisuuksia kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille. Soneralla oli vuoden 2014 lopussa noin 4,5 miljoonaa liittymäasiakasta. Toimimme koko maassa ja palveluksessamme työskentelee noin 3 000 henkilöä.  www.sonera.fi

Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, Pohjoismaiden ja Baltian johtavaa televiestintäyhtiötä. Meillä on vahva asema Euraasian, Venäjän, Turkin ja Espanjan markkinoilla tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta. Toimintamme nojaa vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin, joita toteutamme ja kehitämme yhteiskunnan muutosten mukana. Lue lisää meistä www.teliasonera.fi

Yrityksestä

Sonera tarjoaa tietoliikenne- ja viestintäpalveluja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiön palvelut yhdistävät ihmiset heille tärkeisiin yhteisöihin ja asioihin sekä lisäävät jokapäiväisen elämän mukavuutta ja laatua. Yrityksille Sonera luo kestävää kehitystä tukevia viestintäratkaisuja, jotka vapauttavat aikaa ja energiaa tuottavaan työhön ja kasvuun. Soneralla oli vuoden 2009 lopussa 3,3 miljoonaa kiinteän- ja matkaviestinverkon liittymäasiakasta. Soneran palveluksessa työskentelee 4 800 henkilöä, ja yhtiö toimii yli 50 paikkakunnalla ympäri Suomea. www.sonera.fi. Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, joka toimii Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla Venäjä ja Turkki mukaan lukien, sekä Espanjassa. www.teliasonera.fi

Tilaa