Soneras 4G-nät utvidgas i Kustösterbotten

Under året har Sonera gjort en omfattande utbyggnad av 4G-nätet i hela Finland.  Kustösterbotten har fått tiotals nya basstationer och takten kommer att vara densamma även nästa år.

Sonera har i år gjort en omfattande förnyelse av nätförbindelserna i Kustösterbotten. I år bygger Sonera sammanlagt 67 nya 4G-basstationer i regionen. Av dessa kommer 21 basstationer att byggas i Vasa.

”Upp till 95 procent av finländarna bor nu inom området för Soneras 4G-nät. Utöver 4G-nätet håller vi dessutom på att uppdatera och bygga ut våra 2G- och 3G-nät”, berättar Eino Airaksinen som är ny lokaldirektör för Kustösterbotten.

Till hans nya roll som lokaldirektör hör att sätta sig in i utvecklingsförutsättningarna för företagen i hela regionen.

”Vi möjliggör digital affärsverksamhet och mitt mål är att stöda de lokala företagen att hitta nya affärsmöjligheter med hjälp av digitala tjänster och lösningar", säger Airaksinen.

Sonera i Vasa sysselsätter cirka 200 personer, av vilka en stor del arbetar med kundservice.

Ytterligare information:

Eino Airaksinen, lokaldirektör, Sonera
Tfn +358-40-3022516
E-post: förnamn.efternamn@teliasonera.com

Sami Siiki, direktör för näten, Sonera
tfn +358-400-579500
E-post: förnamn.efternamn@teliasonera.com

Soneras kommunikations- och utbildningstjänster medger en smidigare vardag, frihet att välja och nya möjligheter för konsumenter, företag och sammanslutningar. I slutet av 2014 hade Sonera cirka 4,5 miljoner abonnemangskunder. Vi har verksamhet i hela landet och sysselsätter cirka 3 000 personer.  www.sonera.fi

Sonera är en del av TeliaSonerakoncernen, ledande telekombolag i Norden och Baltikum. Genom dotter- och intressebolag har vi en stark ställning på marknaden i Eurasien, Ryssland, Turkiet och Spanien. Vår verksamhet bygger på principer för ansvarstagande affärsverksamhet som vi tillämpar och utvecklar i takt med att samhället förändras. Läs mer om oss på www.teliasonera.fi

Yrityksestä

Sonera tarjoaa tietoliikenne- ja viestintäpalveluja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiön palvelut yhdistävät ihmiset heille tärkeisiin yhteisöihin ja asioihin sekä lisäävät jokapäiväisen elämän mukavuutta ja laatua. Yrityksille Sonera luo kestävää kehitystä tukevia viestintäratkaisuja, jotka vapauttavat aikaa ja energiaa tuottavaan työhön ja kasvuun. Soneralla oli vuoden 2009 lopussa 3,3 miljoonaa kiinteän- ja matkaviestinverkon liittymäasiakasta. Soneran palveluksessa työskentelee 4 800 henkilöä, ja yhtiö toimii yli 50 paikkakunnalla ympäri Suomea. www.sonera.fi. Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, joka toimii Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla Venäjä ja Turkki mukaan lukien, sekä Espanjassa. www.teliasonera.fi

Tilaa