Tillgången på Soneras supersnabba 4G-tjänster breddas i Borgå

Soneras 4G-nät utvidgas i Borgå. Genom att bygga vårt 4G-nät på frekvensen 800 MHz ger vi allt fler finländare tillgång till supersnabbt mobilt internet.

Genom de nya 4G-basstationerna kommer nu tillgänglighetsområdet för snabbt mobilt internet att utvidgas i södra Finland. I Borgå utvidgas 4G-nätet till områdena Hornhattula och Vårberga. Också i Ölstens och Hindhår görs en uppgradering till snabbare nät.

I år utvidgas Soneras 4G-nät från nuvarande cirka 100 kommuner till över 200 kommuner. Sonera bygger 4G-nät på två frekvenser – 800 MHz och 1800 MHz.

”Vi har lovat bygga Finlands bästa 4G-nät. Om tre år har 95 procent av finländarna tillgång till Soneras 4G-nät och om fem år hela 99 procent. För närvarande håller vi på med att stärka det befintliga nätet och bygger framförallt nät på frekvensen 800 MHz i nya områden inom räckhåll för allt fler finländare”, säger Tomi Heikkilä.

4G-nätet används för supersnabb trådlös dataöverföring med mobiltelefon, surfplatta eller surfpinne och dator. Tack vare den låga svarstiden i det äkta 4G-nätet, som byggs med LTE-teknik, och hastigheten på upp till 150 Mbit/s, medger nätet smidig mobil användning av bland annat rörlig bild, interaktiva tv-tjänster och flera applikationer för professionellt bruk.

Soneras 4G-nät finns redan på över 90 orter. Vid sidan av att Sonera bygger ut 4G-nätet utökas hastigheten i Soneras 3G-nät med s.k. dual carrier-teknik. Den teoretiska maximihastighet som den här 3G-tekniken erbjuder är 42 Mbit/s. De högsta 3G-hastigheterna är redan tillgängliga på cirka 230 orter runt om i Finland.

Topphastigheter med nya tjänster och terminaler

För att kunna dra nytta av de snabbare hastigheterna krävs att man har en terminalutrustning som fungerar i 4G-nätet. 4G ingår i telefonabonnemangen Sonera Exakt (Sonera Sopiva) från 19,90 €, vilket är priset för ett Suurenmoinen-paket. För Mobil Surf-mobilbredbandsabonnemangen (Liikkuva Netti) finns två 4G-alternativ från 19,90 €/månad, och med tjänsten Sonera Tillsammans (Sonera Yhdessä), som kopplar samman familjens mobilabonnemang, fungerar alla röst- och internetabonnemang också i 4G-nätet.

Från och med början av detta år byggs 4G-nätet också inom frekvensområdet 800 MHz. För vissa antennhushåll kan nätet på det nya frekvensområdet orsaka störningar i tv-mottagningen. Eventuella störningar i tv-bilden åtgärdas kostnadsfritt inom ramen för operatörernas gemensamma projekt Taajuustalkoot. Närmare information: www.taajuustalkoot.fi

Ytterligare information om 4G: www.sonera.fi/4G
Täckningskarta:
www.sonera.fi/kuuluvuus

Soneras presstjänst: tfn 02040 60235, communications-fi@sonera.com , uutishuone på Soneras webbplats. Du kan också följa oss på Twitter, @Sonera_uutiset.

Sonera tillhandahåller data-, kommunikations- och tv-tjänster för konsumenter, företag och sammanslutningar i Finland. Våra  tjänster kopplar samman människor med varandra och med det som är viktigt för dem samt tillför bekvämlighet och kvalitet i det dagliga livet. För företag tar vi fram kommunikationstjänster som stödjer en hållbar utveckling och frigör tid och energi för produktivt arbete och tillväxt. I slutet av 2013 hade Sonera 4,5 miljoner abonnemangskunder i det fasta och mobila nätet. Antalet anställda uppgår till 3 500 personer och bolaget finns på omkring 30 orter runt om i Finland. www.sonera.fi

Sonera är en del av TeliaSonera-koncernen och bedriver verksamhet i Norden, Baltikum och på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien.
www.teliasonera.com

Yrityksestä

Sonera tarjoaa tietoliikenne- ja viestintäpalveluja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiön palvelut yhdistävät ihmiset heille tärkeisiin yhteisöihin ja asioihin sekä lisäävät jokapäiväisen elämän mukavuutta ja laatua. Yrityksille Sonera luo kestävää kehitystä tukevia viestintäratkaisuja, jotka vapauttavat aikaa ja energiaa tuottavaan työhön ja kasvuun. Soneralla oli vuoden 2009 lopussa 3,3 miljoonaa kiinteän- ja matkaviestinverkon liittymäasiakasta. Soneran palveluksessa työskentelee 4 800 henkilöä, ja yhtiö toimii yli 50 paikkakunnalla ympäri Suomea. www.sonera.fi. Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, joka toimii Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla Venäjä ja Turkki mukaan lukien, sekä Espanjassa. www.teliasonera.fi